• Našich žiakov vedieme tak,

  aby boli pripravení úspešne vykročiť do svojej budúcnosti.

   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Prajeme Vám nádherný Deň matiek!

 •                                                                                                                                                                                                                                                                  


  Milí rodičia,

  od pondelka 10.05.2021 sa nachádzame podľa COVID školského automatu v rožovom okrese. Naďalej platí, že nebudeme  potrebovať testy rodičov ani  žiakov školy. Takisto nie je potrebné ani vyhlásenie o bezinfekčnosti. To bude potrebné, len ak niekto vymešká viac ako 3 dni za sebou vrátane víkendu, vtedy bude potrebné vyplniť elektronicky cez EDUPAGE alebo v papierovej forme.

  Rúška sú povolené pre žiakov celý deň, nie je potrebný respirátor.  

  Potvrdenie o bezinfekčnosti: 

  8_-_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

  Toto potvrdenie prinesie v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe cez EDUPAGE každý žiak  len v prípade, že vymešká viac ako 3 dni za sebou vrátane víkendu.

   

  PaedDr. Mária Kováčiková, riaditeľka školy


                                                                                                                                                                                                                                                                   


  Podmienky prijímacích skúšok na stredné školy

   

   

   

   

   


                                                                                                                                                                                                                                                                   


  Vážení rodičia našich budúcich prváčikov,

  naša škola by Vám chcela vyjadriť veľkú vďaku, že ste sa rozhodli Vaše deti zapísať do našej školy, ktorá už mnoho rokov poskytuje nielen kvalitné vzdelanie, ale aj láskavý prístup a priateľské, bezpečné prostredie pre všetky deti bez rozdielu. Práve naša základná škola spĺňa kritériá modernej školy, ktorá dokáže reagovať na potreby súčasnej doby a vychová z Vašich detí úspešných a šťastných mladých ľudí.

   

  Veríme, že Vašu dôveru nesklameme a spoločným úsilím naplníme všetky Vaše očakávania.

  Tešíme sa na spoločný štart novej etapy v živote Vašich detí, ktorý nás čaká v septembri.

  PaedDr. Mária Kováčiková


                                                                                                                                                                                                                                                                   


  POPLATOK ZA ŠKD

  Vážení rodičia,

  poplatok ŠKD za mesiac jún 2021 je potrebné uhradiť do 05.06.2021.


                                                                                                                                                                                                                                                                   


   

    • Deň matiek
     • Deň matiek

      Milé mamičky!

      Nie sú slová, ktorými sa dá opísať naša vďaka, že ste nám zdôverili Vaše deti, ktoré nám rozjasňujú naše dni! Blíži sa Váš sviatok a nemôžeme ho osláviť spolu. Preto aspoň prostredníctvom malých darčekov, ktoré s láskou vytvorili Vaše deti, chceme pogratulovať aj my. Nech je každý deň veľkou oslavou mamičiek, ktoré rozdávajú lásku svojim deťom a sú tu pre nich v každej jednej chvíli!

     • S Tomášom Šmátralom o najbohatších ekosystémoch planéty ZEM

      Aktivista Tomáš Šmátrala spolu so svojou priateľkou Miškou Kršákovou sa už niekoľko rokov venuje dobrovoľníctvu v Indonézii. Pomáhajú tam čistiť oceán od plastov, monitorovať dažďový prales a ničiť pytliacke pasce, ale aj prispievať k vzdelávaniu miestnych. V rámci projektu NEPZ - Najbohatšie ekosystémy planéty Zem (Green Life, Blue Life), prednášajú na školách. Tomáš s Miškou boli už pred dvoma rokmi na našej škole a vďaka nim už aj naša škola má nainštalované fotopasce na Sumatre, ktoré pomáhajú odhaľovať pytliakov a chrániť územie pralesa. Pri príležitosti Dňa zeme bol s nami Tomáš opäť, síce v online prostredí, ale jeho rozprávanie žiakov veľmi oslovilo. viac...

     • Hudobná výchova hravo a zaujímavo

      Charakteristickou črtou dieťaťa mladšieho školského veku je pohybová aktivita. Tú využívame aj na hodinách hudobnej výchovy. Rytmizácia v spojení s hrou na detské ľahko ovládateľné hudobné nástroje prináša do hodín energiu a kultúrne vyžitie. Okrem toho využívame aj netradičné hudobné nástroje, ktoré si žiaci vyrobili sami, alebo rytmizáciu oživujeme klasickými umelohmotnými pohárikmi. Žiakov to napĺňa radosťou a pocitom sebarealizácie.

    • Báseň o škole
     • Báseň o škole

      Posledné hodiny slovenského jazyka a literatúry sa v VI. C triede niesli v duchu kreativity a malých výziev. I napriek tomu, že sú športovou triedou, vynikajú aj v iných oblastiach. Rozhodli sa napísať báseň o škole, ktorej vdýchli život formou piesne. A keď už bola pieseň na svete, prečo neurobiť videoklip? Natočili videá z tréningov, z online hodín, pozháňali fotografie a napokon nahrali pieseň.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 9. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje