Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva NFP312010I389 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 124 560,00 s DPH 11.12.2017 MŠVVaŠ SR Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 2018105001 Rámcová zmluva 0,00 s DPH 08.12.2017 MIRA OFFICE Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 2018105001 Rámcová zmluva 0,00 s DPH 08.12.2017 MIRA OFFICE Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 2018105001 Rámcová zmluva 0,00 s DPH 08.12.2017 MIRA OFFICE Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 2018105001 Rámcová zmluva 0,00 s DPH 08.12.2017 MIRA OFFICE Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 2018105001 Rámcová zmluva 0,00 s DPH 08.12.2017 MIRA OFFICE Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 2017_MPC_EONE_0284 dodávka didaktických prostriedkov 0,00 s DPH 01.12.2017 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 2017_MPC_EONE_0284 dodávka didaktických prostriedkov 0,00 s DPH 01.12.2017 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 176/17_VO darovacia zmluva 0,00 s DPH 20.11.2017 Nadácia VOLKSWAGEN Slovakia Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 176/17_VO darovacia zmluva 0,00 s DPH 20.11.2017 Nadácia VOLKSWAGEN Slovakia Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 176/17_VO darovacia zmluva 0,00 s DPH 20.11.2017 Nadácia VOLKSWAGEN Slovakia Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva Osobitná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR 9 300,00 s DPH 10.10.2017 Mesto Levice Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva Osobitná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR 9 300,00 s DPH 10.10.2017 Mesto Levice Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva Osobitná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR 9 300,00 s DPH 10.10.2017 Mesto Levice Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva Osobitná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR 9 300,00 s DPH 10.10.2017 Mesto Levice Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva Osobitná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR 9 300,00 s DPH 10.10.2017 Mesto Levice Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva Osobitná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR 9 300,00 s DPH 10.10.2017 Mesto Levice Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva 436/ITA-ZŠ/2017 zmluva o partnerstve 0,00 s DPH 06.10.2017 Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva zmluva o poskytovaní služby pri zbere BRKO 85,00 bez DPH 06.10.2017 POP palivo s.r.o. Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
Zmluva zmluva o poskytovaní služby pri zbere BRKO 85,00 bez DPH 06.10.2017 POP palivo s.r.o. Základná škola Mgr. Mária Čuková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1181

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria