Navigácia

Archív 2013-2014

Dňa 27.6. 2014 sa v priestoroch školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014, Ktoré sa začalo príhovorom p. riaditeľky Mgr. M. Čukovej. Po príhovore nasledovalo vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov našich žiakov za uplynulý šk. rok. Najlepší  žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych vedomostných a športových súťažiach, boli odmenení knižnými a vecnými cenami. Pani riaditeľka vyhlásila najlepšieho žiaka a žiačku školy, ktorými sa stali Adam Karas a Lucia Slušná (obidvaja žiaci 9.A triedy). Za najlepšieho športovca školy bol vyhlásený Miloš Sirota (žiak 9.B triedy). Ocenenie najlepšia trieda školy získala 9.A. Po kultúrnom programe sa deviataci rozlúčili s bránami školy.

 

Na konci školského roka najlepší žiaci levických základných škôl, ktorí úspešne reprezentovali školu a dosiahli najvýznamnejšie výsledky v okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach, získavajú od  samosprávy ocenenie  Zlaté levíča. Medzi 33 ocenenými žiakmi boli 20. júna 2014 v sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach aj štyria žiaci našej školy spolu so svojimi  pedagógmi, ktorí ich pripravovali:

Adam Karas  IX.A:  za úspechy v olympiádach prírodovedných predmetov (geografia a fyzika) na úrovni okresu a kraja, 100% úspešnosť v obidvoch predmetoch celoslovenského Testovania 9, reprezentáciu v celoslovenských súťažiach EXPERT geniality show, Matematický klokan, iBobor

Lucia Slušná IX.A:  za reprezentáciu a úspechy v  biologickej olympiáde (botanika), dejepisnej olympiáde, za získanie strieborného pásma v literárnej súťaži Kukučínova literárna Revúca a úspech v celoslovenskej súťaži Liečivé rastliny

Barbora Brodzianska VIII.A:  za 1. miesto v krajskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska a aktívnu účasť v projekte SUPERTRIEDA s postupom do celoslovenského kola

Miloš Sirota IX.B:  za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v športových disciplínach a súťažiach (cezpoľný beh, krajské kolo volejbal žiakov, skok do výšky, štafetový beh)

Žiakom i pedagógom (Mgr. Burínová, Mgr. Mráz, Mgr. Štefanková, Mgr. Podobová, Mgr. Zemanová, Mgr. Menyhárová, PaedDr. Dudášiková, Mgr. Betinová) ďakujeme za dosiahnuté výsledky.

 

23. júna žiaci piateho až deviateho ročníka  absolvovali účelové cvičenie z prierezovej témy Ochrana života a zdravia v priestoroch futbalového a zimného štadióna.  Na jednotlivých stanovištiach ich čakali zaujímavé ukážky:  v rámci zdravotnej prípravy  sa od  pracovníčky  Červeného kríža dozvedeli, ako správne  privolať pomoc  zranenému, vojaci pripravili ukážky rôznych druhov zbraní, vysielačiek a ukážky sebaobrany,  od hasičov sa dozvedeli , aké funkcie má hasičské auto a mohli si vyskúšať vysokozdvižnú plošinu hasičského auta v akcii. Žiakov jednotlivé aktivity zaujali a veríme, že získané skúsenosti budú vedieť v  nebezpečenstve aj správne  využiť ..

 

Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, ktorý je určený deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií.

Žiaci III.A spracovali tému „V Európe má každý suseda. Susedia chodia na návštevy. Aj my chodíme.“ Zábavné ale aj náučné divadielko pod názvom “Seeing friends“  natočili na video, ktoré zaujalo porotu v okresnom kole, kde získalo 1. miesto. V celoslovenskom kole sa žiaci III.A stali víťazným kolektívom v kategórii multimediálne práce kolektívne v anglickom jazyku. Blahoželáme! Mgr. Monika Vincová

 

Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach sa dlhodobo zapája do programu Commenius - školské partnerstvá. Cieľom projektu je zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, nadviazanie nových priateľstiev a spoznávanie nových národov a kultúr. V dňoch 2. – 6. júna 2014 sa vybraní žiaci a pedagógovia zúčastnili  návštevy partnerskej školy v talianskom meste Bari. Išlo o záverečnú návštevu v rámci programu Comenius – školské partnerstvá 2012 – 2014, ktorý nesie názov  „Virtuálne múzeum nášho mesta“. Okrem školy z talianskeho Bari sú do projektu zapojené partnerské školy z portugalskej Coimbry, tureckej Ankary, českej Prahy, rumunskej Iasi a lotyšskej Rigy.

Hostiteľská  škola 14° Circolo Didattico „Re David“ si pre svojich partnerov pripravila týždeň nabitý zaujímavým a pestrým programom, ktorý sa niesol v duchu talianskych tradícií a v spoznávaní miestnej kultúry, ale aj ďalších atraktívnych miest. Prezreli sme si Staré Mesto Bari s typickými úzkymi talianskymi uličkami, krásnu katedrálu sv. Nicholasa, dokonca sme mohli naživo vidieť i výrobu typických domácich cestovín. Navštívili sme  mestečko Alberobelo s typickými kamennými domčekmi trullo s kužeľovitými strechami, mesto Putignano a prvú objavenú jaskyňu v Taliansku a Polignano s krásnymi plážami a výhľadom na more. Okrem návštevy týchto zaujímavých miest program pozostával aj z prezentácie finálnych produktov a prác žiakov a učiteľov každej partnerskej školy. Typický taliansky temperament a spontánnosť naši talianski partneri preukázali aj v slávnostnom kultúrnom programe, ktorý sa niesol v duchu svojskej hudobnej interpretácie národnej hymny každej krajiny.

Zahraničná návšteva v Bari dala bodku za dvojročnou spoluprácou, počas ktorej sme zažili neopakovateľné zážitky, získali sme nové priateľstvá, zdokonalili sme sa v konverzácii v angličtine a spoznali sme mnoho zaujímavých miest a kultúr.

Projekt Comenius bol realizovaný vďaka jeho koordinátorke Mgr. T. Nyúl a pani riaditeľke Mgr. M. Čukovej, v úzkej spolupráci s vyučujúcimi anglického jazyka ako aj ostatných členov pedagogického zboru. 

 

Deň detí bol pre našich tretiakov výnimočným dňom. V tento deň v kostole sv. Michala v Leviciach po prvý krát pristúpilo k svätému prijímaniu 31 detí našej školy. Svätú omšu slúžil mons. Ján Bednár – dekan farnosti za účasti rodičov, starých rodičov, príbuzných, ale aj vedenia školy, triednych učiteľov a vychovávateľov. K sviatočnej nálade prispelo aj príjemné počasie a radosť nás všetkých. Naším tretiakom blahoželáme a prajeme im, aby sa im darilo aj naďalej byť dobrými a zodpovednými a pokračovali v začatej ceste.     

 

Dňa 13. júna 2014 sa naši najúspešnejší žiaci zúčastnili na vyhodnotení obvodných kôl predmetových olympiád v priestoroch ZŠ Saratovská 43, Levice. Po krátkom kultúrnom programe žiakov, predsedovia jednotlivých olympiád  vyhodnotili najúspešnejších žiakov základných škôl a príslušných ročníkov OG v okrese Levice v okresných a obvodových kolách predmetových olympiád: MO, DO, FO, CHO, Pytagoriáda. Výborné výsledky dosiahli aj žiaci našej školy:

Monika Homolová MO Z5 – 2.miesto, žiačka V.B triedy, pripravovala Mgr. Katarína Slušná

 

Deň detí oslávili žiaci druhého ročníka výletom do Bratislavy, kde cieľom cesty bola návšteva ZOO. Na cestovanie sa žiaci veľmi tešili. Zoologická záhrada je pre nich v  tomto veku ideálnym miestom na výlet. Videli žirafy, medvede, opice, hrocha, rôzne druhy vtákov či iné zaujímavé zvieratká. Okrem zvieratiek si žiaci pozreli aj Dinopark s množstvom pravekých zvierat. Z výletu si žiaci odniesli domov nielen rozličné drobné suveníry, ale aj množstvo príjemných zážitkov.

 

Kategória F

Dňa 4. 6. 2014 sa žiaci 3. a 5. ročníka zúčastnili na okresnom kole Biologickej olympiády. Táto mimoriadne ťažká súťaž bola pokračovaním TROCH  školských kôl, na ktorých sa zúčastnili títo žiaci:

 

 

 

Kategória mladší žiaci – pripravovala Mgr. M. Broškovičová

 • Martin Švec III. A
 • Matúš Broškovič III. A
 • Nina Havranová III. B
 • Danica Ondíková III. C
 • Michelle Máčajová  III. D

 

Kategória starší žiaci - pripravovala Mgr. G. Štefanková

 • Jakub Macák V.A
 • Samuel Longauer V.A
 • Sofia Štrkulová V.B
 • Juraj Hrušovský V.B
 • Tereza Miroslava Myjavská V.B

Súťaž pozostávala z týchto častí:

 

1. Farebný les

a) Teoretická časť

b) Praktická časť

 • Zbierka obrázkov drevín
 • Zbierka herbárových položiek drevín
 • Zbierka plodov (semien)

2. Spiaci les

a) Teoretická časť

b) Praktická časť

 • Zbierka obrázkov živočíchov
 • Zbierka odliatkov stôp
 • Záznam z pozorovania vtákov

 

3. Zelený les

a)Teoretická časť

b) Praktická časť

 • Zbierka fotografií, resp. herbár bylín s etiketou
 • Záznam z mapovania výskytu rastlín
 • Záznam z pozorovania rastlín

Okresné kolo sa konalo na I. ZŠ v Leviciach a naše 5-členné družstvá súperili so žiakmi z celého okresu. Napokon získali popredné umiestnenia.

Mladší žiaci – 1. miesto.

Starší žiaci – 3. miesto .

Blahoželáme!

Mgr. Martina Broškovičová

 

 

V dňoch 23.-27.5. 2014 sme sa spolu s pani učiteľkou Strelkovou a Menyhárovou zúčastnili poznávacieho pobytu v Ríme .

 Odchádzali sme v piatok poobede z parkoviska pred Lidlom, kam nás prišli rodičia odprevadiť a nalodiť do autobusu. Po úmornej osemnásťhodinovej ceste sme sa konečne ocitli v Ríme a hneď sme sa  pustili do prehliadky Španielskych schodov, Fontány di Trevi, rôznych bazilík a námestí.

Po náročnom dni sme sa vybrali do hotela, kde sme si rozdelili izby, umyli sa a išli na večeru. Večere sme dostali dve a k tomu aj ovocie, takže o hlade sme neboli. Na druhý deň sme sa vybrali na prehliadku Vatikánu. Keď sme si všetko poprezerali, nafotili a poriadne sa unavili, vrátili sme sa späť do  hotela. Tam sme sa až do večere zabávali a mali „voľný“ program. Po večeri sme si pobalili veci, ktoré sme si ráno naložili do autobusu a vybrali sa na prehliadku starovekého Ríma (Colosseum, Forum Romanum, .. ).

Zničení, s plnou pamäťou vo foťáku a novými zážitkami z celého Ríma, sme si sadli do autobusu a vybrali sa na dlhú cestu domov. Rodičia nás už čakali a boli veľmi radi, že sme konečne doma.

Z Ríma sme si okrem suvenírov a fotiek priniesli aj kopu nových zážitkov a kamarátstiev.

 

Žiaci primárneho vzdelávania sa dňa 2. júna zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré ich obohatilo o vedomosti z oblasti bájok a bájkarov. Mali možnosť vidieť tri bájky, ktoré nepatria medzi najznámejšie, ale napísal ich svetoznámy bájkar Ezop. Žiaci si utvorili predstavu o obsahu bájok a prestavenie im prinieslo aj umelecký zážitok.

 

Žiaci VI.B triedy sa 27. mája 2014 zúčastnili besedy s pánom Jaroslavom Burjanivom, vášnivým fotografom a reportérom.          Krajinu vzdialeného Egypta obrazom, slovom a príhodami z ciest nám opísal pán J. Burjaniv. Porozprával nám o najznámejších pamiatkach, ktoré by sme určite mali vidieť, ak v budúcnosti navštívime krajinu faraónov: Údolie kráľov neďaleko Luxoru, Memnonové kolosy a alabastrové dielne a v neposlednom rade aj chrámy v Karnaku. Atmosféra besedy bola uvoľnená, žiakov najviac zaujali obrázky z Červeného mora, pyramídy, rieka Níl a samozrejme púšť. Poďakovanie patrí aj pracovníčkam  hudobného kabinetu Tekovskej knižnice  v Juniore. Pripravili pre nás príjemné posedenie.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.   Žiaci VI.B triedy

 

Dňa 7. mája 2014 sa vybraní žiaci 7. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Bratislavy.

Po nenáročnej ceste autobusom bola ich prvou zastávkou prehliadka pamätníka sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska - Slavína. Spolu s cintorínom padlých v prvej svetovej vojne predstavuje jediný vojenský cintorín v Bratislave. Toto miesto zanechalo v žiakoch hlboký dojem a bolo akoby „zdvihnutým prstom“, aby sa história už nikdy viac nezopakovala. Ich ďalšie kroky viedli na Bratislavských hrad, kde sa oboznámili s jeho históriou, prezreli si cenné exponáty a tiež využili možnosť pozrieť si krásu hlavného mesta z hradnej veže.

Nasledovala návšteva Národnej rady Slovenskej republiky, kde bola žiakom priblížená nielen história a podmienky jej vzniku, ale i prítomnosť. Najväčší zážitok mali z toho, keď si mohli vyskúšať kreslá jednotlivých členov vlády, či poslancov parlamentu priamo v rokovacej sále.Keď sa deň prehupol do svojej druhej polovice, kroky žiakov smerovali k ďalším pamätihodnostiam v historickom centra hlavného mesta. Všetci boli očarení ich krásou a monumentalitou. Po celkom náročnom dni šťastne dorazili späť do Levíc a nasledujúci voľný sviatok si dobre oddýchli.

 

Kolektív VIII.A triedy sa každoročne pod vedením p. uč. Dudášikovej zapája  do celoslovenskej súťaže SUPERTRIEDA. Nebolo tomu inak ani tento rok. Opäť si pripravili zaujímavé predstavenie a v znamení tohtoročnej témy „Musíme si pomáhať“ spracovali trochu náročnú, ale o to zaujímavejšiu tému, a to šikanovanie a sekty. Predstavenie bolo opäť plné chytľavých piesní a nechýbali ani výrazné kostýmy. 7. mája sa zúčastnili  krajského kola, kde získali cenu za výraznú tému a autorský príbeh a 1. miesto s postupom do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 19. júna  v Bratislave. Držíme im palce!

 

Dňa 16. apríla sa žiaci VIII.A a VIII.B triedy zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Martina. Našou prvou zastávkou bola Matica slovenská, kde sme mohli vidieť expozície dejín slovenskej literatúry a dozvedeli sme sa mnoho o významných slovenských dejateľoch. Veľmi nás zaujal i ručne vyšívaný gobelín v pôvodnej divadelnej sále MS. Našou druhou zastávkou bolo Etnografické múzeum, kde sme si prezreli 3 stále expozície s názvami Človek a pôda, Človek a materiál, Človek a odev. Videli sme napríklad pôvodné nástroje na obrábanie pôdy, sklárske či hrnčiarske výrobky, kroje z rôznych regiónov Slovenska, spoločenských vrstiev, odevy na rôzne príležitosti a pod. Poslednou zastávkou bol Národný cintorín, kde sú pochovaní najväčší slovenskí spisovatelia a dejatelia, napríklad K. Kuzmány, J. Francisci, J. Kalinčiak, Š. M. Daxner, J. Jesenský, Maša Haľamová a mnohí iní.  Exkurzia v Martine sa vydarila, videli sme a dozvedeli sa mnoho zaujímavého o našej národnej histórii.

 

Celoštátne kolo Geografickej olympiády sa v tomto školskom roku konalo na pôde Prešovskej univerzity. Medzi 48 súťažiacich v troch kategóriách sa už po druhýkrát prebojoval aj žiak 9. A triedy Adam Karas – ako jediný reprezentant Levického okresuSúťaž mala výbornú úroveň, okrem vedomostných testov súťažiaci absolvovali zaujímavú exkurziu po Šariši ako aj prehliadku mesta Prešov.  Navštívili technickú pamiatku na získavanie soli v Solivare, hrady a sakrálne stavby Šariša a  námestie v Sabinove- kde mali možnosť vidieť „Obchod na Korze“ z doposiaľ  jediného slovenského filmu, ktorý získal  Oskara. Adam získal  diplom úspešného riešiteľa celoštátneho kola geografickej olympiády, a tým ukončil svoju úspešnú reprezentáciu školy v tejto súťaži . Podarilo sa mu päťkrát zvíťaziť v obvodnom kole, v krajskom kole obsadil raz 1. miesto, dvakrát 2. miesto a raz 3. miesto, dvakrát sa stal úspešným riešiteľom celoštátneho kola. Adamovi k úspechu  blahoželáme...

 

V niektorých triedach ( I.A, I.B, IIC a II.D) sa uskutočnili stretnutia s mamičkami, starými mamami a ostatnými členmi rodín pri príležitosti osláv Dňa matiek. Každá z týchto tried si pripravila pre svojich najbližších krátky kultúrny program s odovzdaním drobných darčekov. Prítomným divákom sa v každej triede básničky, pesničky, tančeky či rôzne scénky veľmi páčili a odišli s pekným umeleckým zážitkom domov.

 

Výsledky školského kola:

I. Kategória:1. miesto: Nina Longauerová /pripravovala Mgr. Krekovičová/

2. miesto: Danica Ondíková /pripravovala Mgr. Adamiová/

3. miesto: Martin Ďurček /Mgr. Kováčiková/ a Nina Krnáčová /Mgr. Belániová/

II. kategória:1. miesto: Lucia Csendesová /Paed.Dr. Dudášiková/

2. miesto: Chiara Holečková /Mgr. Maruškinová/

3. miesto: Miroslava Turániová /Mgr. Sahliger/ a Samuel Drapák /Mgr. Maruškinová/

III. kategória: 1. miesto: Barbora Brodzianska /Paed.Dr. Dudášiková/

Víťazom srdečne blahoželáme a umiestneným žiačkam na prvom mieste prajeme veľa šťastia v nasledujúcom kole speváckej súťaže. 

V okresnom kole súťaže sa na krásnom prvom mieste umiestnila žiačka Barbora Brodzianska bude nás reprezentovať na krajskom kole. Budeme jej držať palce.

 

V obvodnom kole matematickej olympiády  našu školu reprezentovalo 12 žiakov.  Umiestnenia, ktoré dosiahli naši žiaci:

5. ročník                                                                                                                                                                            Počet súťažiacich: 54 , z toho 5 úspešných riešiteľov, Monika Homolová z 5. B triedy obsadila 2. miesto, pripravovala Mgr. Slušná

6. ročník                                                                                                                                                                             Počet súťažiacich: 40, z toho 6 úspešných riešiteľov, Lucia Karasová zo 6. B  obsadila  2. miesto, pripravovala Mgr. Slušná

7. ročník                                                                                                                                                                              Počet súťažiacich: 32, z toho 14 úspešných riešiteľov, Timea Kaliská zo 7. A obsadila  9.-10. miesto, pripravovala Mgr. Burínová; Filip Fábry zo 7. C obsadil 11. miesto, pripravovala RNDr. Karasová

8. ročník                                                                                                                                                                             Počet súťažiacich: 41, z toho  5 úspešných riešiteľov, Erik Valkovič z 8. A  obsadil  2. miesto, pripravovala PaedDr. Hlinčíková

9. ročník                                                                                                                                                                                  Počet  súťažiacich: 41, z toho  6 úspešných riešiteľov, Ivana Galusová z 9. D obsadila 6. miesto a postúpila do krajského kola;     stala sa aj úspešnou riešiteľkou krajského kola. Pripravovala Mgr. Zemanová

 

V apríli sa uskutočnilo obvodné kolo, žiaci súťažili v troch odbornostiach: botanika, zoológia a geológia. Súťaž pozostávala z troch častí: identifikácia druhov, test, praktická časť. Súťažiaci si okrem toho museli vytvoriť zbierku predpísaných prírodnín. Našu školu reprezentovali štyri žiačky, dve v odbornosti botanika a dve  v zoológii.

Botanika: Lucia Slušná z 9. A obsadila 1. miesto (zo 150 bodov stratila iba 1) a už  tretíkrát sa jej podarilo postúpiť  do krajského kola. Zuzana Senešiová z 8. A obsadila 3. miesto. Obe žiačky pripravovala Mgr. Zemanová

Zoológia: Adriána Fábiková z 9. A obsadila 3. miesto a Petra Budovcová z 9. A bola úspešnou riešiteľkou súťaže. Obe žiačky pripravovala Mgr. Štefanková

Krajské kolo : Lucia Slušná  - 3. miesto

13. mája 2014 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo tejto súťaže.  Súťaž bola ešte náročnejšia ako v obvodnom kole. Súťažiaci museli zvládnuť popri teste, ústnej časti a identifikácii druhov aj mapovanie vybraného biotopu. Lucka si vybrala oblasť vodnej nádrže v Malom Kiari, kde pozorovala vybrané druhy rastlín a potom musela vypracovať správu z pozorovania a mapu danej oblasti podľa predpísaných kritérií.  Lucka bola favoritkou súťaže. Nesklamala ani tohto roku, vo veľkej konkurencii obsadila 3. miesto, a tým ukončila svoju úspešnú reprezentáciu v tejto súťaži. Podarilo sa jej zakaždým zvíťaziť v obvodnom kole, prebojovať sa do krajského kola, kde obsadila postupne 2., 4.  a 3. miesto.

Lucke k úspechu blahoželáme.

 

19. marca 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády.  Našu školu reprezentovalo 12 žiakov.  Umiestnenia, ktoré dosiahli naši žiaci:

3. ročník                                                                                                                                                                            Počet súťažiacich: 78 , z toho 29 úspešných riešiteľov (Samuel Schwarz a Patrik Sakoš z 3. B  boli úspešní riešitelia, pripravovala Mgr. Nilašová).

4. ročník                                                                                                                                                                             Počet súťažiacich: 80, z toho 13 úspešných riešiteľov (Matúš Nespešný zo 4. A obsadil 5. miesto, Michaela Ďurišová zo 4. A obsadila 6. miesto, pripravovala PaedDr. Dudášiková).

 5. ročník                                                                                                                                                                             Počet súťažiacich: 50 , z toho 16 úspešných riešiteľov (Juraj Hrušovský z 5. B obsadil  3. miesto, pripravovala Mgr. Slušná).

6. ročník                                                                                                                                                                             Počet súťažiacich: 79, z toho  11 úspešných riešiteľov (Lucia Karasová zo 6. B  obsadila  8.-9. miesto, pripravovala Mgr. Slušná).

7. ročník                                                                                                                                                                               Počet  súťažiacich: 54, z toho  6 úspešných riešiteľov (Miroslav Švec zo 7. A obsadil 6. miesto, pripravovala Mgr. Burínová).

8. ročník                                                                                                                                                                            Počet súťažiacich: 86, z toho 9  úspešných riešiteľov (Dagmar Mésárošová z 8. A obsadila 5. miesto, pripravovala PaedDr. Hlinčíková).

 

22. apríl - Svetový deň Zeme si na našej škole pripomíname každoročne rôznymi aktivitami. Tento rok sme ho oslávili 23. – 25. apríla, keď si celá škola aktivitami pripomenula tento deň.

V areáli školy boli pripravené stanovištia, na ktorých si žiaci mohli preveriť svoje teoretické poznatky o prírode  a praktické zručnosti. Jednotlivé skupiny súťažili v skladaní ekologických pojmov, riešili testy, problémové úlohy, ale aj prakticky poznávali dreviny a byliny, triedili odpad, hľadali vhodné spoločenstvá pre živočíchov a tvorili potravové reťazce. Na niektorých stanovištiach si mohli aj zašportovať, prípadne sa zahrať. Všetky aktivity si pre nich pripravili žiaci 9. ročníka pod vedením vyučujúcich biológie.

Na jednotlivých vyučovacích hodinách prebiehali besedy venované tomuto dňu, žiaci prezentovali svoje práce, riešili rôzne úlohy, diskutovali o ekologických problémoch a mohli si pozrieť aj filmy s ekologickou tematikou (Planéta zhora, Zomierajú postojačky – tragický osud slovenských lesov...). V priebehu celého apríla žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, biológie a angličtiny vytvárali z odpadových materiálov rôzne obrazce, modely Zeme, tvorili prezentácie, slohové práce a básničky, strom odkazov našej planéte. Najlepšie z nich nám spestrujú vnútorné priestory školy a pripomínajú Deň Zeme.

Žiaci 9. B a 9. D si pripravili interaktívne prezentácie a aktivity pre žiakov 1. - 4. ročníka a hravou formou im priblížili problematiku ochrany prírody.

Zavŕšením celej akcie bolo, keď žiaci pod vedením svojich pedagógov skrášľovali areál školy, upravili kvetinové záhony, vysadili nové rastlinky a vyzbierali odpad.

 

Žiaci primárneho vzdelávania si pripomenuli Deň Zeme 24. apríla. Aktivity, ktoré sa konali v jednotlivých triedach aj v areáli školy viedli k uprataniu spoločných priestorov školy, oboznámeniu sa s ríšou rastlín a živočíchov a podporili u detí zmysel pre ochranu životného prostredia.  Podľa harmonogramu sa v triedach uskutočnila najskôr jedna teoretická hodina. Obsahom hodiny boli zaujímavé prezentácie a zábavné aktivity, ktoré pre prváčikov a druhákov pripravili 9 žiaci z IX.B a 2 žiačky z IX.D triedy pod vedením pani učiteľky Zemanovej. Potom sa žiaci prakticky venovali buď zbieraniu odpadkov v okolí, alebo skladali z umelohmotných vrchnákov fliaš obrázky, či odstraňovali burinu na trávniku, ale vytvárali aj pekné umelecké dielka z prírodných materiálov. Ochrana životného prostredia týmito aktivitami nekončí, pretože starostlivosť o okolie základnej školy je pre našu školu prioritná.

 

Dňa 30. apríla 2014 sa v priestoroch Spoločenského domu na Nám. Ľ. Štúra v Topoľčanoch uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese detí a v tvorbe detských recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín 2014.

Tento rok sa konal 60. ročník tejto najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu  a i naša škola mala na ňom svoje zastúpenie.

Po úspešnom reprezentovaní v predchádzajúcich kolách sa do krajského kola prebojovala žiačka našej školy, Ema Chvojková z V. A, ktorá bola jednou zo súťažiacich v II. kategórii. Vo veľmi silnej konkurencii recitátorov z celého kraja dokázala presvedčiť porotu o svojom talente, a preto jej bolo po prednese Zuzanky Hraškovie od Pavla Orságha Hviezdoslava udelené krásne 2. miesto.

Emke k úspechu srdečne gratulujeme!

 

     Jar je obdobím prebúdzania sa prírody, spríjemňovania okolia ľudských príbytkov, ale prináša so sebou aj množstvo práce. Jednotlivci si zveľaďujú okolia svojich domov či bytov a základné školy, firmy a zariadenia by mali byť v kompetencii jednotlivých zamestnancov.

     Finančné prostriedky na realizáciu pracovných aktivít získavajú verejnoprávne inštitúcie rôznymi spôsobmi. Jednou z takých možností je aj vypracovanie projektového zámeru. V Základnej škole Pri Podlužianke 6 v Leviciach sa na takúto úlohu podujala pani učiteľka Maruškinová so svojím realizačným tímom aktívnych kolegýň. Na získanie financií sa zapojila do Národného projektu KomPrax- Kompetencie pre prax v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA, Európskym sociálnym fondom a Operačným programom VZDELÁVANIE.

      Po vypracovaní projektového zámeru nasledovala aktívna práca priamo v teréne. Po pár hodinách vznikla z tehál, makadamu, štrku a zeminy netradičná stavba - bylinková špirála. Veľmi výrazný podiel na samotnej pracovnej časti stavby majú však i žiaci. Traja žiaci IX.B triedy sa svojou snaživosťou a pozitívnym prístupom pričinili o rýchlejšie dobudovanie daného objektu. Existuje teda na svete ešte množstvo mladých ľudí, ktorým treba poskytnúť len možnosť a prostriedky na svoju realizáciu.

      Druhou fázou projektu bola úprava terénu okolia špirály a samotné vysádzanie jednotlivých liečivých byliniek, ktoré neskôr využijú žiaci na prípravu liečivých čajov. V tejto časti projektu sa realizovali žiaci II.C triedy, keď presádzali z iného miesta školského pozemku mätu, yzop, medovku či iné, už známe bylinky. Pomohli aj pedagógovia školy, ktorí priniesli z vlastných záhrad priesady. Medzitým sa žiaci oboznamovali s menej známymi rastlinami, s ich starostlivosťou a možnosťami spracovania.

      Projekt sa zrealizoval koncom apríla v areáli školy, kde poteší pohľady okoloidúcich, zabezpečí pracovné podmienky pre pestovateľské práce, či poskytne vedomosti a kompetencie v oblasti starostlivosti o liečivé bylinky.

Mgr.M.Maruškinová

 

Kategóriu 4. HP tvorilo 19 hráčov 4. ročníka a 10 hráčov mladších ročníkov, prevažne tretiakov. Trénovalo sa štyrikrát do týždňa špecializovaným tréningom na ľade a raz v týždni všeobecným tréningom v telocvični, pod vedením trénerov Dávida a Matejova. Tréningov sa navyše zúčastňovali aj dvaja rodičia pán Tariška a pán Greisbach, ktorí vypomáhali ako tréneri, za čo im patrí moja veľká vďaka.

V sezóne 2013/2014 kategória 4. HP bola prihlásená do súťaže turnajov v minihokeji, ktoré sa uskutočnili pod záštitou SZĽH. Celkovo sme sa zúčastnili šiestich takýchto turnajov  a Orange cupu. Pozitívom bolo, že ani na jednom turnaji sme neobsadili posledné miesto a na turnaji v domácom prostredí sme obsadili dokonca 2. miesto. Vrcholom sezóny mal byť už spomínaný Orange cup. Tento turnaj nám, bohužiaľ, nevyšiel podľa predstáv, keď sme v skupine postupne prehrali s Nitrou aj Hobou BA. V súboji o konečné 5. miesto sme tiež ťahali za kratší koniec a obsadili 6. miesto. Mimo týchto majstrovských turnajov sme sa zúčastnili aj priateľských v Zlatých Moravciach a Topoľčanoch. Na turnaji v Zlatých Moravciach sme po dobrých výkonoch postupne zdolali domáce Moravce, Ružomberok a vo finále aj Topoľčany, čím sme celý turnaj vyhrali. Na záver sezóny sme sa zúčastnili aj turnaja v Topoľčanoch, ktorý bol špecifický tým, že sa hralo na celé ihrisko. Odohrali sme tri zápasy, pričom sme všetky prehrali, ale chlapci podali dobrý výkon, za ktorý sa nemusia hanbiť. S Trenčínom sme prehrali 4:3 až po nájazdoch, s Topoľčanmi 5:2 a s Dubnicou 5:3. V samom závere ešte treba spomenúť, že šiesti hráči tejto vekovej kategórie boli zapožičaní na medzinárodný turnaj v Ružinove, kde vytvorili jedno družstvo spolu s chlapcami z Nitry a dvoma Rusmi. Takto poskladaný tím celý turnaj vyhral, keď neprehrali ani zápas, pričom vďaka patrí najmä našim chlapcom.

Ako tréner vidím veľa pozitív v tejto kategórii. Za jeden z najväčších považujem počet hráčov, ale aj celkový prístup hráčov a spoluprácu s rodičmi. Pokiaľ chlapci budú aj naďalej na sebe pracovať, vidím veľký predpoklad v ich ďalšom napredovaní a uplatnení v budúcnosti.

Kategóriu 5. ŠHT tvorilo 15 chlapcov,  ktorí navštevujú športovú triedu ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach. Počas sezóny 2013/2014 ich však pre potreby zápasov dopĺňali aj šiesti štvrtáci a takto poskladaný tím sa zúčastnil súťaže Považský pohár - časť západ. Chlapci absolvovali tréningový proces pod vedením trénerov Sochu a Dávida. Trénovalo sa trikrát do týždňa špecializovaným tréningom na ľade. Tréningy prebiehali počas vyučovania, nakoľko sú súčasťou športového systému vytvoreného na našej škole.

Chlapci v sezóne odohrali 22 zápasov s veľmi slušnou bilanciou 10 výhier, 1 remíza a 11 prehier. Porážali aj družstvá z takých miest ako Nitra, Skalica či Slovan Bratislava. Navyše sa v závere sezóny zúčastnili aj turnaja v Brezne, kde po veľmi dobrých výkonoch obsadili konečné 4. miesto. Ako tréner chcem pochváliť chlapcov za ich dôstojnú reprezentáciu školy a hokejového klubu a dúfam, že budú rovnako pokračovať aj v ďalších sezónach.

A na dodatok, traja hokejisti, odchovanci našej školy skončili v tejto sezóne ako majstri Slovenska v kategórii dorastu: D. Novák, S. Tužinský, R. Herc, a jeden z nich (D. Novák) sa stal majstrom Slovenska aj v kategórii juniorov.

Mgr. Michal Dávid

 

Dňa 02. 04. 2014 sa žiaci 4. A a 3. D triedy zúčastnili plánovanej exkurzie v elektrárni Mochovce.

  Pri vstupe do areálu sa nás ujal lektor pán Švolík.  V priebehu celého programu nás zábavnou a pútavou formou oboznámil s jednotlivými typmi elektrárni, podrobnejšie sa venoval oboznámeniu žiakov s fungovaním a   prevádzkou v blokoch 1.- 4. AE MOCHOVCE.

Praktické skúsenosti s výrobou si žiaci vyskúšali v riešení puzzle a silu si zmerali na rotopede, ktorý im poskytol informáciu o energii, ktorú musia vynaložiť na fungovanie rôznych elektrospotrebičov.

   Záver našej exkurzie tvorila prehliadka celého areálu s komentárom   a upozornením na niekoľkonásobné zabezpečenie a dodržiavanie ekologických požiadaviek.

Všetky získané poznatky obohatili doterajšie teoretické vedomosti o fungovaní komplexu AE Mochovce a  výrobe elektrickej energie.

 

     Dňa 28. marca 2014, presne v Deň učiteľov, sa v Šali uskutočnilo celonárodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.  Po siedmich rokoch v ňom mala svoje zastúpenie aj Základná škola Pri Podlužianke v Leviciach.

     Po krátkej ceste sme nedočkavo čakali na slávnostné otvorenie 21. ročníka celonárodného kola. Prítomným súťažiacim i hosťom sa hneď v úvode prihovoril minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pán Dušan Čaplovič. Povzbudivými slovami pokračoval prvý podpredseda Matice slovenskej, slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič. Ako posledný sa slova ujal hlavný organizátor a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali, MUDr. Svetozár Hikkel. Všetkým súťažiacim zaprial veľa úspechov, žiadnu trému a čo najlepšie umelecké prednesy.

     Po prebojovaní sa všetkými predchádzajúcimi kolami žiačka našej školy, Viktória Havranová zo 6.A, bola jednou z ôsmich súťažiacich v III. kategórii, ktorá sa snažila porotu presvedčiť o svojom majstrovstve v prednese slovenskej povesti. V jej kategórii svoje recitačné zručnosti prezentoval ešte aj žiak z Maďarska, pre ktorého je slovenčina cudzím jazykom a zvládol ju naozaj bravúrne.

     Čakanie na výsledky spríjemňovali členovia miestneho divadielka a postarali sa tak o skvelú zábavu. Po dlhom čakaní nasledoval príchod ďalšieho významného hosťa, prezidenta SR, pána Ivana Gašparoviča. Po tejto chvíli už nič nebránilo vyhláseniu výsledkov. S napätím sme čakali na verdikt poroty, no Vikinke umiestnenie v prvej trojke ušlo naozaj iba o kúsok. Viktórii k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

     Všetci súťažiaci získali rovnaký diplom a ceny od organizátorov a partnerov súťaže - Matica slovenská, Nadácia Matice slovenskej, redakcia časopisu Slniečko, Mladé letá, Neografia, a.s., Martin, Pro-CS Šaľa, Mesto Šaľa, firma Kesat - Kepšta, f. Ali, vydavateľstvo Perfekt Bratislava, Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin, Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, NOC Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, redakcia Slovo Šaľanov, Slovenka, f. Boťanský, Keramika Šaľa-Veča, f. Baluška, f. I. Kováč, f. Kováčik, f. Toriška - Pekáreň, f. Kodak, Pospiš, f. Zvonček Maja Šaľa, Duslo Šaľa, f. Syko Šaľa, Kvety Szolík, Sedláková, ZŠ Pionierska Šaľa, ZŠ J. Murgaša Šaľa, Obchodná akadémia Galanta, Koža Osvald, f. Švéda, f. Lukas, f. Fehér - Lahôdky, f. Tanka, f. Elza Močenok, f. Mik, f. Hučko - Pneu Veča, Regionálny žurnál Šaľa - Galanta, p. Július Mišík - MS USA, Slovensko, VÚC Nitra, odbor školstva, Tlačiareň Betka Šaľa, Dom MS Nitra, Realexpo Šaľa, Slovenská pošta, Únia žien Slovenska. Srdečne ďakujeme všetkým zainteresovaným za výborne zorganizovanú súťaž a už teraz sa tešíme na 22. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

 

 

27. marca 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), a ich práca vyhrala spomedzi 123 kolektívov ôsmakov, ktorí sa zapojili do tejto súťaže.

Úlohou súťažiacich bolo pútavou a náučnou formou prezentovať vybraný región alebo mesto v cudzom jazyku, čím zároveň vytvorili učebnú pomôcku aj pre iné školy. Žiaci základnej školy vytvorili v anglickom jazyku multimediálneho sprievodcu mestom Levice, nezabudli na jeho históriu, a odhalili zaujímavosti zo Santovky, Štiavnických vrchov či festivalu v Tekove.

Kreativitu a súťaživosť ocenil aj minister školstva Dušan Čaplovič. "Každá súťaž motivuje a inovuje myslenie mladých ľudí. Ministerstvo podporuje aktivity, pri ktorých sa žiaci nielen zabavia, ale aj zviditeľnia svoj kraj a niečo nové sa naučia.“

 

V dňoch 20. a 21. marca sa uskutočnili rôzne aktivity, ktorými si naša škola pripomenula Deň vody.  V triedach primárneho vzdelávania prebiehali vyučovacie hodiny netradičnou formou- niesli sa v duchu pripomenutia dôležitosti vody pre celú našu Zem. Mokrá matematika, ľadová telesná výchova, rozprávky o kvapkách na hodinách slovenského jazyka či iné vodné predmety boli v tento deň u mladších žiakov samozrejmosťou. Tvorivosti pri vymýšľaní básničiek a príbehov sa medze nekládli.

Aktivity ŠKD pozostávali z prezentácií a rozhovorov o význame a dôležitosti vody pre človeka. Žiaci kreslili obrázky, plagátiky a koláže o vode. Aktivity boli rôznorodé a splnili svoj účel.

 

VODA A ENERGIA – táto téma rezonovala 21. marca v priestoroch Základnej školy pri Podlužianke 6 v Leviciach. Žiaci si pripomenuli Svetový deň vody rozhlasovou reláciou, kvízom a zaujímavými aktivitami, ktoré pre nich pripravili vyučujúci. Žiaci V. B  triedy sa zúčastnili Dňa vody v areáli Správy dolného Hrona a dolného Ipľa, kde boli oboznámení formou výkladu, ale aj praktickými ukážkami s témou vodného hospodárstva a techniky, ale súčasne aj s ochranou životného prostredia.

 Kým na  vyučovacích hodinách v triedach vznikali básne, kresby a prezentácie o vode, na chodbe mali možnosť žiaci s vodou experimentovať a hľadať odpovede na otázky:  

- Ako sa pohybuje voda ? 

- Koľko mincí sa zmestí do plného pohára 

- Ako môžeme zväčšiť silu vody?

- Ako sa voda dostane až na dvanáste poschodie v paneláku?   

Okrem toho mali možnosť pozorovať číru vodu z vodovodu a vodu z Podlužianky a akvária pomocou LCD mikroskopov.

Na jednom zo stanovíšť mali ochutnávku rôznych druhov minerálnych a pramenitých vôd. Na základe ankety sme sa dozvedeli, že:

- najviac im chutila pramenitá voda Zlatá studňa 

- v rodinách našich žiakov sa dnes väčšinou preferuje  balená voda pred vodou z vodovodu 

- pitie vody z obecného vodovodu však žiaci považujú za zdravé.

Akcia mala úspešný priebeh aj vďaka žiakom 9. A triedy, ktorí robili animátorov na jednotlivých stanovištiach a trpezlivo ukazovali  mladším spolužiakom „kúzla s vodou“. Víťazmi kvízu sa stali a za odmenu dostali balenie stolovej pramenitej vody Zlatá studňa žiaci V. A a IX. B triedy.

 

Vynikajúci úspech dosiahol žiak VII.A triedy našej školy Juraj Novosád, ktorý zvíťazil v celoslovenskom kole súťaže Mladý mechatronik. V súťaži, organizovanej Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, tvoril dvojčlenné družstvo so svojím bratom Ivanom, študentom Strednej priemyselnej školy Levice, absolventom našej školy. Súťaž sa konala 13.-14. marca v Bratislave. Úspech nás teší o to viac, že v konkurencii 10 družstiev z celého Slovenska obsadil ďalší súťažiaci z našej školy Jakub Marcinek, žiak VIII.A triedy, spolu s Marcelom Frajtom zo Strednej priemyselnej školy Levice výborné druhé miesto.

Súťaž mala teoretickú aj praktickú časť. V teoretickej časti riešili žiaci základných škôl vedomostný test, zložený z 20 otázok z oblasti výroby, rozvodu a spotreby stlačeného vzduchu a elektrickej energie, mechanizačných prostriedkov, elektronických automatizačných a regulačných prvkov, technickej elektroniky. V praktickej časti riešili postupne žiaci ZŠ a SŠ návrh, doskladanie, prepojenie a naprogramovanie automatizovanej stanice podľa zadanej úlohy pomocou stavebnice MecLab od firmy Festo.

Žiakov pripravoval na súťaž RNDr. Miroslav Belák s významným prispením pedagógov zo Strednej priemyselnej školy Levice.

 

V dňoch 17. – 21. marca sa vybraní žiaci a dvaja pedagógovia Základnej školy Pri Podlužianke 6 v Leviciach zúčastnili výmenného pobytu v Prahe v rámci projektu Comenius – školské partnerstvá 2012 – 2014. Do projektu, ktorý nesie názov „Virtuálne múzeum nášho mesta“, sú zapojené partnerské školy z portugalskej Coimbry, tureckej Ankary, českej Prahy, rumunskej Iasi, talianskeho Bari a lotyšskej Rigy.

Hosťujúca škola pripravila pre  partnerské školy bohatý program a rôzne zaujímavé aktivity, pri ktorých si žiaci precvičili aj svoje jazykové komunikačné zručnosti. Okrem toho sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavého z iných kultúr, keďže každá škola prezentovala históriu a zaujímavosti svojho mesta. Nechýbala ani prehliadka nádhernej Prahy. Žiaci si mohli prezrieť pražské historické centrum, Pražský orloj, Národné divadlo, rozhľadňu Petřín, Karlov most, areál Pražského hradu, Katedrálu sv. Víta, Zlatú uličku a mnoho ďalších krásnych pamiatok Prahy.  Týždeň v stovežatej Prahe ubehol ako voda. Žiaci sa domov vrátili plní bohatých zážitkov a nových priateľstiev.

Prezentácia: zspodlelv.edupage.org/files/praha.pdf

 

Dňa 25. marca 2014 sa v Centre kultúry Junior v Leviciach uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslav Kubín.

Aj žiaci  Základnej školy, Pri Podlužianke 6 v Leviciach – Gabriela Sluková z 3.C, Andres Virág z 3.B, Michaela Gulišová z 5.B, Viktória Havranová zo 6.A, Ema Chvojková zo 6.B, Linda Székelyová zo 7.A a Bronislava Tolnaiová z 9.D - sa pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry poctivo na túto súťaž pripravovali a cibrili si svoj prednes. V neľahkej konkurencii sa im napokon podarilo zvíťaziť a obsadiť prvé, druhé a tretie miesta.

Gabriela Sluková si v I. kategórii v prednese poézie vybojovala 3. miesto, v II. kategórii v prednese poézie Ema Chvojková obsadila 1. miesto, Viktória Havranová sa v prednese prózy umiestnila na 2. mieste, v III. kategórii sa v prednese poézie na 1. mieste umiestnila Bronislava Tolnaiová a v prednese prózy na 3. mieste Linda Székelyová. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme a postupujúcim dievčatám želáme veľa šťastia i v ďalšom kole.

Ema Chvojková, Viktória Havranová a Bronislava Tolnaiová postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 3. apríla 2014 v Dome Matice slovenskej v Leviciach. 

 

Dňa 25. marca sa Alexandra Maľová, žiačka IX.B triedy, zúčastnila krajského kola Olympiády z ruského jazyka. Spomedzi všetkých zúčastnených vo svojej kategórii si počínala najlepšie a umiestnila sa na 1. mieste. V máji bude reprezentovať našu školu v celoslovenskom kole. Alexandre blahoželáme a držíme jej palce!

 

Prednes poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín 2014 – školské kolo

Dňa 13. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Paralelne sa v troch kategóriách snažili predviesť svoje recitačné schopnosti  žiaci prvého až deviateho ročníka nasledovne:

                         1. kategória- žiaci 1. až 3. ročníka

                        2. kategória- žiaci 4. až 6. ročníka

                        3. kategória- žiaci 7. až 9. ročníka

Členovia poroty : 

I.kategória :       Mgr.Zuzana Sahliger (predseda poroty)                        

                          Mgr.M.Ďurčíková                                                             

                         Mgr.S. Belániová                       

II.kategória :   Mgr.E.Nilašová (predseda poroty)

                        Mgr.A. Košíková

                        Mgr. M.Podobová

III.kategória :   Mgr.M.Bernátová

                          Mgr.K.Ballová

                         Mgr. Š.Jurča

Žiaci sa umiestnili nasledovne:  

I .kategória :     poézia

I. miesto :          Gabriela  Sluková  III.C  / pripravil Mgr. K.Konopka /

II. miesto :         Martin Švec   III.A   / pripravovala Mgr. A.Adamiová /

III. miesto :       Lenka Koláriková  I.B  / pripravovala Mgr. A. Košíková /

I. kategória :    próza

I. miesto :           Andrés  Virág   III. B  / pripravovala Mgr. E.Nilašová /

II. miesto :         Matúš  Broškovič  III.A / pripravovala Mgr. A.Adamiová /

III. miesto :        Nina Longauerová II. A / pripravovala Mgr. M. Ďurčíková /

 

II. kategória – poézia

 

1. miesto – Ema Chvojková 6.B – pripr. Podobová

2. miesto – Lucia Csendesová 6.A – pripr. Ballová

3. miesto – Samuel Longauer 5.A – pripr. Podobová

pochvalné uznanie – Natália Kintlerová 5.C, Laura Hansková 5.C - pripr. Ballová, P. Pinter 5.B, I. Bednáriková 5.B, D. Zemková 5.B – pripr. Jurča

II. kategória – próza

1. miesto – Michaela Gulišová 5.B – pripr. Jurča

2. miesto – Nina Ivančáková 6.A – pripr. Ballová

3. miesto – Radka Nemcová 4.A – pripr. Dudášiková

pochvalné uznanie – Natália Mészárošová 5.C – pripr. Ballová

III. kategória – poézia

1. miesto – Bronislava Tolnaiová 9.D – pripr. Bernátová

2. miesto  - Linda Székelyová 7.A – pripr. Ballová

3. miesto – Matúš Kleštinec 8.C – pripr. Jurča

pochvalné uznanie –       Júlia Sofroniciová 8.B – pripr. Bernátová,

Kristián Stribula 8.D – pripr. Jurča

III. kategória – próza

1. miesto – Linda Székelyová 7.A – pripr. Ballová

2. miesto – Petra Pastierová 7.B – pripr. Jurča

3. miesto – Kamila Kracíková 8.c – pripr. Tóthová

pochvalné uznanie – Vladimír Virág 8.C – pripr. Jurča

 

Do obvodného kola, ktoré sa uskutoční dňa 25.03.2014 v CK Junior v Leviciach postupujú

 

iba víťazi jednotlivých kategórií:

I. kategória –     poézia – Gabriela Sluková

próza – Andrés Virág

 

II. kategória –   poézia – Ema Chvojková

próza – Viktória Havranová

Michaela Gulišová

kategória – poézia – Bronislava Tolnaiová

próza – Linda Székelyová

Srdečne im blahoželáme a prajeme im v najbližšom kole súťaže veľa úspechov.

 

 

Dňa 3. marca 2014 sa v Dome Matice slovenskej v Leviciach konalo vyhodnotenie obvodného kola súťaže Európa v škole. Motto 61. ročníka - „Ako chceme žiť v Európe?“ - sa viaže k Európskemu roku zosúladenia pracovného a rodinného života, ktorý pre rok 2014 vyhlásila Európska únia. I tento rok sa naši žiaci vo veľkom počte zapojili do tejto súťaže, a to prostredníctvom individuálnych alebo  kolektívnych výtvarných, literárnych prác a multimediálnych projektov. Žiaci sa do práce doslova „zahryzli“, výsledkom čoho bolo veľké množstvo naozaj kvalitne spracovaných prác a projektov. Víťazné práce zo školského kola postúpili do obvodného kola, kde o víťazoch rozhodla odborná porota. Veľmi nás teší, že tento rok bolo ocenených až desať prác našich žiakov, a to nasledovne:

Lenka Halásová (II.B)         1. miesto a postup do celoslov. kola – I. kat. multimediálne práce

Kolektív žiakov III.A           1. miesto a postup do celoslov. kola – I. kat. multimediálne práce

Adela Máčajová a Romana Cintulová (IV.B)  2. miesto – II. kat. multimediálne práce

Samuel Longauer (V.A)  1. miesto a postup do celoslov. kola – II. kat. multimediálne práce

Kolektív žiakov VII.A 1. miesto a postup do celoslov. kola – II. kat. multimediálne práce

Adela Máčajová a Romana Cintulová (IV.B)  2. miesto – II. kat. umelecké práce

Kolektív žiakov VIII.A 1.miesto a postup do celoslov. kola – III. kat. multimediálne práce

Kolektív žiakov IX. A 2. miesto - III. kat. multimediálne práce

Gabriela Behanová (IX.B)  1. miesto a postup do celoslov. kola - III. kat. multimediálne práce

Michaela Šuchterová a Kristína Guničová (VIII.B) 3. miesto - III. kat. umelecké práce.         

Víťazom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

 

Všetkovedko je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, píšu na stránkach súťaže www.vsetkovedko.sk.

Vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5. ročníka základných škôl rozdala diplomy a vecné ocenenia k polročným vysvedčeniam.

Blahoželáme našim žiakom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Na stránkach Všetkovedka – Boli sme pri tom – nájdete našich súťažiacich v dvoch oblastiach – Súťaž, Odovzdávanie cien.

Absolútnych víťazov, ktorým sa podarilo získať v súťaži plný počet bodov, predstavujú v Galérii slávy.

Veríme, že v ďalších ročníkoch súťaže nájdeme v Galérii slávy aj spomedzi našich žiakov tých najmúdrejších medzi najbystrejšími. Držíme palce!

Vyhodnotenie súťaže – VŠETKOVEDKO

 • Kto sa zaradil medzi 30 % najúspešnejších, dostal diplom s titulom VŠETKOVEDKO.

Titul Všetkovedko :   2. ročník: 4 žiaci:  Abelovská 2. A, Juhás 2. A, Krako 2. B, Povrazník 2. C;

                              3. ročník: 4 žiaci:   Cibulová 3. A,Kasala 3. A, Schwarz 3. B, Némethová 3. B;

                              4. ročník: 5 žiakov: Hrušovský 4. A, Fotlánová 4. A, Ďurišová 4. A, Nespešný 4. A, Pacala 4. B;

                              5. ročník: 1 žiak - Homolová 5. B.

Ostatní dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA.

Titul Všetkovedkov učeň: 2. ročník: 19 žiakov, 3. ročník: 18 žiakov, 4. ročník: 16 žiakov, 5. ročník: 5 žiakov.   

3 % najúspešnejších získalo knihu Planéta Zem: Michaela Ďurišová IV. A, Matej Hrušovský IV. A.

Ďalších 12 % súťažiacich získalo buď pero so svetlom alebo zápisník s perom alebo prívesok s kompasom. Ceruzku so zvieratkom získali druháci a tretiaci, a pero s očami štvrtáci a piataci. Pero so svetlom získali: Homolová V.B, Cibulová III.A, Kasala III.A, Schwarz III.B. Ceruzku so zvieratkom dostali: Abelovská II. A, Juhás II. A, Povrazník II. A, Némethová III. B. Pero s očami dostali: Fotlánová IV. A, Nespešný IV. A, Pacala IV. B. 

Všetkým súťažiacim  blahoželáme !

 

V Planetáriu v Žiari nad Hronom sme mali výborný zážitok vidieť a počuť informácie o vesmíre. Mali sme možnosť získať viac vedomostí o slnečnej sústave.

V krásnej hviezdnej sále – v planetáriu, nám premietli film o Uffovi, ktorý pristál na Marse. Vo filme nás naučili poznávať planéty slnečnej sústavy, ukázali nám vesmír a vysvetlili súhvezdia. Premietli nám prezentáciu o planétach, o Slnku a počúvali sme zaujímavosti. Zopakovali sme si, čo sme sa učili na hodinách prírodovedy.

Jedna informácia sa mi veľmi páčila: Merkúr, Venuša, Zem a Mars sú pevné planéty, ale planéty ako Jupiter, Saturn, Urán a Neptún sú plynné planéty. Ale to nebol koniec výletu. Zobrali nás do miestnosti s ďalekohľadmi, tam nám hvezdár vyrozprával mnoho informácií a zaujímavostí o ďalekohľadoch. Navštívili sme aj pozorovateľňu, kam nás viedlo veľa schodov akoby do neba. Ukrýval sa tam ďalekohľad na pozorovanie oblohy. V čase, keď sme tam boli, bolo nepriaznivé počasie, ale pootvorenie strechy pozorovateľne bol pre všetkých obrovským zážitkom. Všetci sme pišťali od úžasu. Nakúpili sme si suveníry o vesmíre, fotili sme priestory a  zábery o vesmíre. Na exkurzii bolo výborne, som rada, že nás tam pani učiteľky zobrali. Exkurzie sa zúčastnili žiaci IV. A, IV.B triedy. Ďakujeme za zážitky. 

Adela Máčajová, IV. B trieda

 

Králi, rytieri, princezné, piráti, víly a iné vtipné či zaujímavé masky mali oblečené naši žiaci primárneho vzdelávania na karnevale, ktorý sa uskutočnil 19. februára v telocvični školy.

V pirátskom duchu sa niesli aktivity, ktoré boli pripravené pre deti. Symbolom bola krásna karnevalová loď, kapitán rozdával pokyny a piráti viedli rôzne súťaže a zumba tance. Atmosféra bola plná smiechu a dobrej nálady. Každý žiak dostal na záver za svoj pekný kostým sladkú odmenu. 

 

     Dňa 18. februára 2014 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko.  Aj  Základná škola Pri Podlužianke v Leviciach mala na ňom svoje zastúpenie.

     Po získaní 1. miesta v školskom kole, 2. miesta v základnom kole a 1. miesta v okresnom kole sa doň prebojovala žiačka 6.A triedy Viktória Havranová. Viktória bola jednou zo siedmich súťažiacich v tretej kategórii. Vo veľmi silnej konkurencii mladých recitátorov z celého Nitrianskeho kraja dokázala presvedčiť porotu o svojom talente, a preto jej bolo za jej prednes povesti od Jozefa Tatára - Verona - udelené 1. miesto. Týmto ocenením si zabezpečila účasť v celoslovenskom kole rovnomennej súťaže.

     Vikinke k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj 28. marca 2014 v Šali, kedy bude našu školu reprezentovať v celoslovenskom kole.

 

Vyhodnotenie súťaže

42. ročník obvodného kola Geografickej olympiády, kategórie E, F, G, H, I

Školský rok 2013/2014

Termín: 6. február 2014      

Organizátor:  Základná škola, Pri Podlužianke č. 6, 934 01 Levice                    

Súťaž prebiehala v dvoch častiach:

a/ z písomnej teoretickej časti príslušného základného učiva bez atlasu (40 b.), z monotematickej časti podľa odporúčanej literatúry bez atlasu (10 b.) a z poznatkov o miestnej krajine – okres Levice (10 b.) spolu za 60 bodov a s časovým limitom 45 minút. Tu sa nesmeli používať žiadne pomôcky.

b/ z praktickej časti s bodovou hodnotou 40 bodov a časovým limitom 50  minút. Tu súťažiaci mohli používať atlasy, mapy, buzoly, rysovacie a písacie pomôcky, kalkulačky, nie však učebnice.

Test mal 100 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal najmenej 65 bodov.

Našu školu reprezentovali žiaci:

Karas Adam               1. miesto      Kat. E - 9. ročník ZŠ , kat. E - 4.ročník  I. stupeň OG

Vydra Matteo          1. miesto      Kat. G - 7. ročník ZŠ, kat.G - 2. ročník I. stupeň  OG                                                       

Dubovský Róbert   3. miesto      Kat. H - 6. ročník ZŠ, kat. H - 1. ročník  I. stupeň OG

Homolová Monika    2. miesto   Kat. I  -  5. ročník                                                      

Mišurová Lenka    riešiteľka  Kat. F - 8. ročník ZŠ , kat.F - 3. ročník I. stupeň OG 

                                                                                                    

Náš okres a našu školu budú na krajskom kole reprezentovať žiaci:

Karas Adam, Vydra Matteo a Dubovský Róbert.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

 

 

Dňa 22.januára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali 6 žiaci: Monika Homolová, Juraj Hrušovský z 5.B, Samuel Longauer z 5.A, Adam Karas z 9.A, Ivana Galusová a Andrea Kaliská z 9.D.

Žiaci 5. ročníka riešili tri náročné matematické úlohy v časovom limite 2 hodiny a žiaci 9.ročníka štyri úlohy, na vyriešenie ktorých mali až 4 hodiny.

Úspešnými riešiteľmi boli: Monika Homolová, ktorá sa  umiestnila na 2. miesteIvana Galusová na 6. mieste. Srdečne blahoželáme.

 

Dňa 5. februára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády kategória C určenej žiakom 8. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali v teoreticko - praktickej časti dve žiačky: Gabriela Behanová z 9.B a Adela Gallóová z 9.A triedy.

Súťaž pozostávala z dvoch častí: v prvej vypracovávali žiaci praktickú úlohu a v druhej časti boli preverené ich teoretické znalosti. Úroveň vedomostí zúčastnených žiakov bola veľmi vysoká.

Gabriela Behanová sa umiestnila na 3. miesteAdela Gallóová na 9. mieste. Srdečne im blahoželáme.

 

Prvá februárová sobota roku 2014 sa v  našej základnej škole niesla nielen v znamení zápisu detí do 1. ročníka, ale aj v duchu zábavy. Pedagógovia, rodičia i priatelia Základnej školy Pri Podlužianke v Leviciach sa mohli na chvíľu pozastaviť a užiť si skvelú zábavu na 20. reprezentačnom plese školy.

Tento rok sa plesalo v príjemnom prostredí hotela Astrum v Leviciach. Úvod plesu spestrili tanečné a spevácke vystúpenia bývalých i súčasných žiakov základnej školy. Po nich nasledovalo slávnostné privítanie hostí riaditeľkou školy Mgr. Máriou Čukovou a otvorenie plesu slávnostným gongom.

Celý večer sa niesol v duchu výbornej zábavy so skvelým hudobným doprovodom. Po chutnej večeri a lahodnom víne hostia netrpezlivo čakali na žrebovanie výherných lístkov tomboly. Táto bola aj tento rok veľmi bohatá, bolo v nej 77 cien a možnosť vyhrať mal naozaj takmer každý. Našim sponzorom aj touto cestou ďakujeme za ich dary a príspevky do tomboly. Medzi nich patria: MSKS Levice, p. Kertész, p. Régi, p. Bajan, p. Valkovičová, p. Révayová, p. Daruová, p. Zsigová, p. Ing. Boledovičová, p. Danišová, p. Mgr. Belániová, p. Krnáčová, p. Mikolai, p. Mikolaiová, Rada školy, p. Ing. Cziria, p. Štrbová, p. Štaudnerová, p. Turkič, p. Ing. Szantó, p. Kratochvílová, p. Petrášová, p. Liptáková, p. Ďurovičová, p. Pásztorová, p. Szabó, p. Gajdoš, p. Papová, p. MUDr. Verebesová, p. Máčajová, p. Brezovický, p. Kotrus Rákociová, p. Brzová, p. Chrastinová, p. Beláni, Levické mliekarne, p. Mgr. Hajková, p. Garaiová, p. Jáneová, Chrien Zvolen, ATC Zvolen. BID-VEST Nove Mesto nad Váhom, Antol Banská Štiavnica, Veľkoslad Galanta, JM Eden Krupina, OZ Henžel Levice, Mäso Šiko Bánovce, Mircon – Marcelová, p. Mgr. Krekovičová, p. Éder, Mania Optik, p. Klinčoková, p. Fašánek, Hronfruct Podlužany, Slovenská sporiteľna – p. Machová.

Chuť zabávať sa vydržala prítomným až do skorých ranných hodín, preto veríme, že aj o rok sa stretneme v takom hojnom počte a príjemnej atmosfére.

 

V dňoch 7.- 8. februára  2014 sa v Spojenej   škole  v Banskej Bystrici konala celoštátna súťaž Zenit, ktorej hlavným organizátorom bol  Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava. Súťaž je  určená pre žiakov základných a stredných škôl a  je zameraná na odborné vzdelávanie. Súťažilii v nej dvojčlenné družstvá vytvorené jedným žiakom zo základnej školy a jedným zo strednej odbornej školy. Našu školu reprezentoval Marek Kováč (VIII.A) a spolupracovali sme so Strednou  priemyselnou školou Ul. Fr. Hečku 25 Levice, za ktorú súťažil žiak Peter Kozač. Zapojili sme sa do kategórie Strojárstvo a v rámci celého Slovenska sme sa umiestnili na druhom mieste. Obom žiakom gratulujeme  a ďakujeme za  úspešnú reprezentáciu.

Mgr. Eduard Mráz, koordinátor súťaže.

 

Január je mesiac, v ktorom sa rodičia budúcich prváčikov rozhodujú, do ktorej základnej školy zapísať svoju ratolesť. Deti sú plné očakávania, napätia a v niektorých prípadoch aj strachu z neznámeho nového prostredia. Z tohto dôvodu sa každoročne konajú v našej škole zoznamovacie „vyučovacie hodiny“, počas ktorých  si predškoláci sadnú na chvíľku do školských lavíc a vyskúšajú si aktivity, ktoré ich čakajú v našej škole. Aj tento rok tomu nebolo inak. Budúci prváci sa učili niektoré vybrané predmety, anglický jazyk, hudobnú a pohybovú výchovu, či prácu s počítačom. Pomocou interaktívnej tabule sa deti učili a utvrdzovali v angličtine. Na hudobnej výchove sa naučili novú pesničku, pridali k nej aj tanček a sprievod na rytmických hudobných nástrojoch. Spoznávali rôzne známe či menej známe hudobné nástroje pomocou prezentácie. V triede vybavenej počítačmi si deti skúšali šikovnosť v maľovaní. Prekonali prvotné bariéry z neznámeho prostredia a po tejto návšteve už majú aj prvé skúsenosti so školou.

 

LEVICE 7. januára 2014 - V dňoch 28.-30.12.2013 sa na zimnom štadióne v Leviciach uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj 4.ročníkov pod záštitou riaditeľky ZŠ Pri Podlužianke 6, Mgr. Márie Čukovej za účasti 6 družstiev z 3 krajín. Kvalitu turnaja garantovali zúčastnené družstvá - ruský Krystal Balakovo, český Základna hokejových mistru a slovenské družstvá Ružinov Bratislava, Hoba Bratislava, Púchov a domáce HK Levice.

Turnaj sa hral systémom každý s každým 2x20 minút, kde ale každá tretina bola braná ako jeden zápas, takže sa vlastne počas 40 minút odohrali 2 zápasy, čo sľubovalo dramatickú zápletku. Zápasy mali naozaj vysokú kvalitu, keďže sa jednalo o zápasy štvrtákov a hlavne české družstvo, ktoré suverénne vyhralo a ruské družstvo, ktoré obsadilo 2. miesto ukázali slovenským družstvám, koľko nás do budúcnosti čaká roboty, ale bola to pre naše družstvá veľká škola hokeja. Družstvá na 3.-6. Mieste odohrali medzi sebou vyrovnané zápasy, kde boli rozdiely minimálne a rozhodoval 1, či 2 góly a rozhodovali iba maličkosti. Na 3.mieste sa umietnili hráči Hoba Bratislava, štvrtý skončil Ružinov Bratislava, piaty hráči Púchova a šiesty domáce HK Levice.

"Turnaj ročníkov 2003/2004 mal naozaj vzhľadom na nízky vek hráčov skvelé obsadenie a musím povedať, že aj úroveň zápasov ma príjemne prekvapila, keďže hlavne slovenské družstvá takýto hokej oproti zahraničným tímom nehrávajú, ale určite sa nestratili a potrebujú len hrávať viac zápasov týmto spôsobom a potrebujú veľa trénovať, aby posúvali kredit slovenského mládežníckeho hokeja. Aj tento turnaj ukázal, že toto je tá cesta, formou takejto medzinárodnej konfrontácie. Najmenej skúseností s veľkým hokejom mali práve naši Levičania, ale ich výkon mal stúpajúcu tendenciu a aj keď získali iba 1 bod za remízu 0:0 s Púchovom, odohrali výborné zápasy s Hobou 2:3, Ružinovom 2:4 ale aj 2. zápas s Púchovom 0:1. Všetky zápasy boli hokejovo vyrovnané a o všetkom rozhodol 1 gól, kde mala naša hra slušnú úroveň a môžeme s ňou vysloviť spokojnosť," zhodnotil turnaj organizátor podujatia Mgr. Marián Fliega.

"Chcel by som na záver vydarenej akcie poďakovať riaditeľke ZŠ Pri Podlužianke Mgr. Márii Čukovej, HK Levice, Správe športových zariadení v Leviciach, rodičom tohto ročníku, ktorý zase raz dokázali, že vedia držať pokope a naozaj veľkou mierou prispeli k zdarnému priebehu turnaja a samozrejme všetkým hráčom a trénerom, ktorý s hráčmi pricestovali a znovu raz ukázali, že hokej je na Slovensku fenomén a ja som rád, že aj v Leviciach sa nám darí dostávať hokej na popredné miesta záujmu rodičov, detí a aj športovej verejnosti," poďakoval Mgr. Marián Fliega.

http://www.leviceonline.sk/sport/hokej/2761-turnaj-o-pohar-riaditelky-zs-pri-podluzianke-v-leviciach

 

Dňa 18.12.2013 sa žiaci III.A a III.B zúčastnili vlastivednej exkurzie v Nitre pod názvom Vydajte sa s nami hľadať stratený poklad Nitrianskeho hradu!“

Počas našej prehliadky jedného z najdôležitejších a najkrajších miest Slovenska – Nitry sa žiaci zábavnou formou dozvedeli o histórii (Veľká Morava a jej panovníci), umení (najznámejšie architektonické slohy) a kultúre (život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda, hlaholika).

Exkurzia bola výnimočná tým, že všetky informácie boli podávané hravým spôsobom, ktorý prirodzene udržiaval pozornosť žiakov. Žiaci totiž počas prehliadky po celý čas spolupracovali so sprievodkyňou a riešili úlohy, ktoré ich priviedli k pokladu.

Exkurzia trvala približne 2 hodiny a skladala sa z troch častí:

1)Prehliadka Nitrianskeho Horného mesta, najmä Pribinovho námestia(tu sa žiaci dozvedeli veľa predovšetkým o Veľkej Morave a jej panovníkoch)

2) Prehliadka vybraných častí hradného areálu, najmä Katedrály sv. Emeráma (táto časť bola zameraná na umenie a dôležité osobnosti svätých spojených s Nitrou)

3) Prehliadka Diecézneho múzea (v záverečnej časti predstavili  život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda a žiaci sa pri riešení úloh taktiež zoznámili s hlaholikou).

Každý žiak dostal ilustrovanú brožúrku formátu A5, v ktorej našiel úlohy a zaujímavé informácie nadväzujúce na výklad sprievodkyne, ktoré mu pomohli  dané úlohy vyriešiť.

Odmenou za pozornosť žiaka a vyriešenie úloh bolo nájdenie pokladu (truhlice), v ktorom si každý žiak balíček obsahujúci ovocie a sladkú odmenu.

Mgr. Monika Vincová

 

Počas Vianoc, tohto krásneho obdobia hojnosti a radosti, by sme nemali zabúdať na opustené a nechcené zvieratá. Ich osud nie je ľahostajný ani nám, žiakom V. A triedy, a preto sme sa rozhodli urobiť toto obdobie o čosi  krajšie i zvieratkám, ktoré sú umiestnené v útulku „Šťastný domov“.

Vyrobili sme rôzne vianočné ozdoby, pozdravy, napiekli spolu s rodičmi vianočné pečivo. Toto všetko sme predávali na vianočnom trhu, ktorý sa každoročne organizuje na našej škole. Výťažok z predaja sme si však nenechali pre seba, ale rozhodli sme sa urobiť dobrú vec. A tak sme za peniažky nakúpili granuly, konzervy, obojky a čistiace prostriedky a všetko odniesli do útulku.

Najväčšiu radosť sme mali pri odovzdávaní. Všetci sme sa na psíky veľmi tešili, nakŕmili sme ich dobrotami, pohrali a poprechádzali sa s nimi po areáli útulku. V spolupráci s levickým útulkom chceme i  naďalej pokračovať. Zvieratkám chceme pomáhať, hoci len malými činmi a skutkami.

Zároveň by sme chceli zaželať krásne Vianoce všetkým členom občianskeho združenia „Šťastný domov“, ktorí dennodenne obetujú svoj čas zvieratám.

Poďakovanie OZ šťastný domov ...

http://www.leviceonline.sk/spolocnost/skolstvo/2743-na-vianoce-skolaci-v-leviciach-pomahali-nechcenym

 

18.decembra 2013 sa v našej škole uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov našim žiakom - úspešným riešiteľom 7.ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Diplomy úspešným riešiteľom a vecné ceny dvom najúspešnejším žiakom v každej z dvoch súťažných kategórií odovzdala pani riaditeľka školy Mgr. Mária Čuková.

Ocenených bolo 22 žiakov - úspešných riešiteľov podľa kritérií organizátorov, medzi ktorých patria napr. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Projekt Infovek Slovensko.

V kategórii Kadet žiakov 8.-9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty osemročného gymnázia, kde náročnosť súťaže dokumentuje to, že z 13794 súťažiacich bolo iba 11 % úspešných riešiteľov, boli z našej školy najlepší Adam Karas a Richard Šebo z IX.A. Ďalší 9 žiaci sú úspešnými riešiteľmi.

V kategórii Benjamín žiakov 5.-7. ročníka ZŠ, prímy a sekundy osemročného gymnázia súťažilo 18168 súťažiacich a úspešných bolo iba 21 % zúčastnených.  Z našich žiakov bola najúspešnejší Diana Broškovičová zo VII.A a Monika Homolová z V.B. Ďalších 9 žiakov sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov.

 Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a súčasne všetkým našim zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Koordinátorom súťaže v škole bol učiteľ informatiky RNDr. Miroslav Belák.

 

Dňa 12.decembra 2013  žiaci šiestej A,B triedy navštívili Nitru.

Cieľom  exkurzie boli  hrad – Diecézne múzeum  a kostol sv. Emerama,  Vlastivedné múzeum – Ponitrianske múzeum.

Nitriansky hrad, ktorý vidíme pri návšteve Nitry  je situovaný na skalnom brale. Mal vždy strategický význam. Najstaršou zachovalou stavbou je románsky kostol sv. Emerama. Obdivovali sme výzdobu kostola. V múzeu sme videli, napr.: Zoborské listiny, originály či modely niektorých archeologických nálezov, napr. pyxidy z Čiernych Klačian, hrivien a zvonu z Bojnej, hlaholské Kyjevské listy či cyrilikou napísané Životy sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda, ktoré boli pre nás nečitateľné.   V druhej časti múzea boli vystavené liturgické predmety - kalichy, cibóriá, monštrancie, biskupské berly, kadidelnice či svietniky. Videli sme  Vazulovu vežu, hradnú studňu, kazematy - podzemný priestor pod bastiónom hradu, z ktorého bojovníci bránili celú pevnosť, jeho najvzácnejšou časťou je zakonzervovaný hradný val z 9. stor. - a expozíciu Diecézneho múzea,

Kultúrnou pamiatkou je aj budova Ponitiranskeho múzea.  Je to múzeum vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v nitrianskom regióne v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky. Po vzhladnutí exponátov sme  prešli „Vianočným trhom“, ktorý bol neďaleko  - na Svätoplukovom námestí.

Žiaci VI. A a VI. B triedy

 

Aj tento rok sa na našej škole konal tradičný vianočný trh. Tomu predchádzali početné tvorivé dielne v triedach za účasti rodičov a triednych učiteľov. Kreativita detí nepozná hranice.. Začiatok akcie odštartovali nádherné kompozície v duchu ľudových tradícii. A po príhovore pani riaditeľky cele obecenstvo sa pobralo obdivovať, nakupovať a vychutnávať čaro nadchádzajúceho sviatku Vianoc. Aj tradičný vianočný punč prispel ku dobrej nálade..

 

Dňa 12.12.2013 sa v Leviciach deťom predstavil maskot majstrovstiev sveta v hokeji Goooly. Akciu zorganizoval HK Levice v spolupráci so ZŠ Pri Podlužianke a Slovenským zväzom ľadového hokeja, ktorý zastupoval Ján Urban. Goooly sa postupne stretol s deťmi v materskej škole na tekovskej ulici , ktorá je stále jedinečná tým, že je jediná hokejová na Slovensku, postupne sa presunul na ZŠ Pri Podlužianke kde s deťmi absolvoval krátky program a deti sa ho nevedeli nabažiť a v plnej telocvični vládla hokejová eufória. Posledná zastávka bola na zimnom štadióne v Leviciach, kde Goooly s najmenšími prípravkármi absolvoval tréning na ľade, spravili sa fotky a šťastným deťom porozdával upomienkové suveníry. Celá akcia bola zorganizovaná s cieľom pritiahnuť k najúspešnejšiemu kolektívnemu športu na Slovensku  v Leviciach čo najviac detí a maskot Goooly určite bol tým správnym ťahákom pre ďalších nádejných adeptov na hokej. S celou akciou bol spokojný aj p. Urban, ktorý celú akciu zabezpečoval ako manažér náborových akcií a my v Leviciach veríme, že hokejový boom bude naďalej pokračovať a deti si nájdu cestu na zimný štadión.

http://www.leviceonline.sk/sport/hokej/2722-maskot-goooly-sa-stretol-s-levickymi-detmi

http://www.youtube.com/watch?v=LekanKnFpZE

 

Dňa 9. decembra 2013 žiaci našej základnej školy predviedli svoje majstrovstvo v prednese slovenskej povesti v súťaži Šaliansky Maťko.
V III. kategórii súťažili žiaci 6. a 7. ročníka a víťazné diplomy za 1. miesto si odniesla žiačka 6.A triedy Viktória Havranová a žiačka 6.B triedy Ema Chvojková.
Na 2. mieste sa umiestnila žiačka 7.B triedy Petra Pastierová a 3. miesto nebolo udelené.
Ostatní súťažiaci – Simon Guťan 6.B,

     Alana Ráczová 7.A, Linda Székelyová 7.A,

     Nina Ivančáková 6.A, Lucia Csendesová 6.A,

     Naďa Gášeková 6.A si za svoj výkon vyslúžili pochvalné uznanie školy.

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu základnú školu reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2013 v Dome Matice slovenskej v Leviciach.
I. kategória -   Andres Virág 3.B
II. kategória -  Michaela Gulišová 5.B
III. Kategória - Viktória Havranová 6.A, Ema Chvojková 6.B

         Držme im palce!

 

Počas roka dostávajú deti od svojich rodičov a ostatných ľudí množstvo rôznych sladkostí, ale najviac ich určite dostávajú práve 6. decembra, kedy sa oslavuje Mikuláš. Aj tento rok túžobne očakávali malí aj veľkí žiaci na chvíľu, kedy sa budú môcť stretnúť s patrónom detí, ktorý im doniesol sladké odmeny. Po tretej vyučovacej hodine sa zišli všetci žiaci primárneho vzdelávania v telocvični, kde si pozreli krátky kultúrny program, zabavili sa na neposlušnom čertovi, anjeliky zatancovali pekný tanček a škriatok si jedným okom pozrel aj divadielko. Vyvrcholením celého programu bolo rozdávanie vriec o sladkosťami pre každú triedu.

U starších žiakov chodil z triedy do triedy Mikulášik spomedzi deviatakov a sprevádzali ho čerti spolu s anjelikmi. Aj na túto chvíľku sa žiaci veľmi tešili, pretože ich zamaskovaní najstarší spolužiaci  príjemne pobavili.

 

Dňa 3.12.2013 sme boli ôsmy a deviaty ročník na vianočnej exkurzii vo Viedni. Odchádzali sme ráno okolo siedmej hodiny. Naša prvá zastávka bola v  Dóme svätého Štefana, čo je najväčšia katedrála vo Viedni. Neskôr sme sa presunuli do neďalekej Kapucínskej hrobky. Je to oficiálne pohrebisko príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu vo Viedni. Miesto svojho posledného odpočinku tu našlo 142 členov rodu, z toho 12 cisárov a 18 cisárovien a kráľovien. Umelecky najkrajšie je stvárnená dvojitá rakva pre českú a uhorskú kráľovnú Máriu Teréziu a jej manžela cisára Františka Štefana I. Lotrinského.

Jedno z najzaujímavejších miest, ktoré sme navštívili, bolo umelecko-historické múzeum, ktoré patrí k najvýznamnejším múzeám v Európe. K hlavným atrakciám patrí egyptsko-orientálna zbierka, antická zbierka, komnata s mincami, keramické zbierky, obrazové galérie. Keď sme si pozreli výstavné sály, presunuli sme sa na veľké vianočné trhy pri Viedenskej radnici. Mohli sme si kúpiť nealkoholický punč, vianočné darčeky, niečo na jedenie, ale aj bižutériu a tašky alebo čiapky, presne ako na levickom jarmoku. Výzdoba tam bola nádherná – svietiace dekorácie v podobe srdiečok, husličiek alebo anjelov rozvešané na stromoch, perfektné osvetlenie celých trhov svetielkami, toto všetko vytváralo dokonalú vianočnú atmosféru. Cesta domov nám ubehla rýchlo, pretože sme boli plní zážitkov a pekných dojmov.

 

Školská jedáleň našej základnej školy sa zapojila do projektu medzinárodnej kuchyne v školskom stravovaní spusteného pod záštitou ministerstva školstva. V spolupráci s dodávateľskou firmou Ryba Košice a prítomnosti metodičky Ing. Obertovej mohli žiaci našej školy ochutnať polievku podľa novej receptúry- taliansku minestrone a lososa s bylinkami, syrovou omáčkou a varenými zemiakmi. Obed pripravovali pracovníčky školskej jedálne za asistencie kuchára Júliusa Šajgala z menovanej firmy. Žiaci boli vopred informovaní o pripravovanej akcii a v školskom klube nakreslili aj pekné výtvarné práce s tematikou stravovania.
Mgr. M.Maruškinová

 

Ochrana životného prostredia je naliehavá téma dneška. Žiaci VIII. A triedy sa v uplynulých dňoch rozhodli, že by radi urobili niečo prospešné pre naše životné prostredie a v neposlednom rade - radi by si zatraktívnili okolie školy. Na hodinách konverzácie v ANJ pod vedením našej pani riaditeľky sa pustili do zaujímavého projektu. Nesie názov Save our planet čiže Zachráňte našu planétu a skladá sa zo štyroch čiastkových projektov. Prvý sa nazýva Problem of Hunger čiže Problémy hladu. Cieľom tohto projektu je pomôcť ľuďom, ktorí trpia nedostatkom jedla, a to pomocou interaktívnej stránky Free Rice. Druhý projekt nesie názov The Problem of Air Polution (Problémy znečisťovania vzduchu). Žiaci sa rozhodli vysadiť stromy v areáli školy a z nášho starého školského plota urobiť živý plot porastený brečtanom, ktorý nás bude chrániť pre prachom, exhalátmi z ulice a tiež hlukom. Názov tretieho projektu je The Problem of Waste čiže Problém odpadu a jeho cieľom je vyčistiť areál školy od odpadkov a priľahlé chodníky, prípadne mestské časti, napr. park. Reducing Travel čiže Obmedzenie dopravy je názov štvrtého projektu. Nemyslíte, že sa príliš nechávame vyvážať autami, aj keď by sme nemuseli a tým si ničíme život na Zemi? Žiaci sa rozhodli, že budú chodiť viac pešo alebo na bicykli.                

     Budeme veľmi radi, keď sa k nám pripojíte a pomôžete nám aspoň takouto formou urobiť niečo pre našu školu, okolie a planétu... Veď veľké veci sa dajú robiť aj malými krokmi. 

 

 

Dňa 22. novembra 2013 sa v Pukanci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka celoslovenskej súťaže Cena Andreja Chudobu.

     Po dlhých šestnástich rokoch zaznamenala aj naša škola úspech v tejto súťaži. Žiačka 6.A triedy, Lucia Csendesová, bola jednou zo sedemdesiatich štyroch súťažiacich v prvej kategórii. Vo veľmi silnej konkurencii mladých talentov z celého Slovenska dokázala presvedčiť porotu o svojom talente, a preto jej bolo za jej báseň Láska udelené čestné uznanie. Lucke k tomuto úspechu zablahoželal  i sám maestro, spisovateľ Andrej Chudoba, a zaželal jej ešte veľa tvorivých inšpirácií. K blahoželaniu sa pripájame aj my, Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach.

 

 

V dňoch 28.10. – 01.11.2013 sme sa my, žiaci a pedagógovia Základnej školy Pri Podlužianke v Leviciach, zúčastnili stretnutia partnerských škôl v rámci projektu Comenius – školské partnerstvá, ktoré sa uskutočnilo v hlavnom meste Turecka v Ankare. Tohto pracovného stretnutia sa zúčastnili aj žiaci a pedagógovia ostatných škôl, s ktorými spolupracujeme na projekte Virtuálne múzeum nášho mesta.

     Cestou do Ankary, sme sa zastavili na niekoľko hodín v Istanbule, kde sme navštívili najznámejšie pamiatky tohto mesta – Modrú mešitu, hárem a palác sultána Hagya Sofia a pozreli sme si aj most, ktorý spája Európu s Áziou. Po tejto zastávke nás už čakalo hlavné mesto Ankara. My žiaci sme boli ubytovaní v rodinách, ktoré boli veľmi priateľské. Mali sme možnosť spoznať tureckú kultúru a ich spôsob života, ktorý je v mnohom odlišný, ale aj podobný. Bola to pre nás veľká skúsenosť, ktorú si odnesieme do ďalšieho života.

     Počas týchto pár dní sa nám tureckí priatelia snažili ukázať čo najviac, z ich histórie. Navštívili sme múzeum Anitkabir, repliku rodného domu Mustafu Kemala Ataturka, ale aj najstaršiu mešitu v Ankare Haci Bayram a historické uličky Hamamonu. Azda najzaujímavejším dňom bol utorok 29.10. kedy bol v Turecku Deň Republiky. Turci tento deň oslavujú veľkolepou promenádou a prehliadkou škôl, vojenských a policajných útvarov, armádnej techniky, ale aj folklórnych súborov. Bol to pre nás neopakovateľný zážitok, vidieť celú tú parádu na vlastné oči.

     Posledný deň nášho pobytu bol najmä pracovný. Stretli sme sa s vedením tureckej školy, s ostatnými žiakmi a odprezentovali sme projekty, na ktorých sme doma od septembra pracovali. Naši partneri nám predstavili zvyky a tradície svojej krajiny a my sme prezentovali naše zvyklosti počas viacerých workshopov. Aj prostredníctvom týchto prezentácií sme sa dozvedeli viac o ostatných európskych krajinách a ich zvykoch.

     Na tomto stretnutí sme nielen veľa zažili, ale zdokonalili sme si aj komunikáciu v anglickom jazyku a spoznali veľa nových kamarátov. Za tieto jedinečné možnosti ďakujeme našim pedagógom, hlavne pani učiteľke Mgr. Nyúl a pani riaditeľke Mgr. Čukovej, ktoré nás do tohto projektu zapojili.

                                                                                              Natália Šinkovičová, žiačka VIII.A triedy


http://www.leviceonline.sk/spolocnost/skolstvo/2663-levicania-navstivili-partnersku-skolu-v-turecku

 

22. októbra žiaci VI.A a VI.B  absolvovali  exkurziu do Topoľčianok. 

Navštívili: zubriu zvernicu, zámok a jazdiareň. Len na jedinom mieste na Slovensku, v krásnych dubových lesoch južného Slovenska pri Topoľčiankach, sme mali možnosť na vlastné oči vidieť, aj odfotiť, zubra európskeho – najväčšieho európskeho cicavca, „bratranca“ známejšieho amerického bizóna.

 Renesančný zámok je obklopený parkom v anglickom štýle, videli sme jedinečný interiér s cenným nábytkom, starými zbraňami a klasickými maľbami. V rokoch 1923 až 1951 slúžil ako letné sídlo prezidentov republiky. V južnom klasicistickom krídle je umiestnené múzeum. V kaštieli sme videli barokovú kaplnku, keramiku a rozsiahly knižný fond. Zámok je národnou kultúrnou pamiatkou.

Národný žrebčín Topoľčianky svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Žrebčín bol založený v roku 1921. Dozvedeli sme sa že je zameraný na chov arabského, lipicanského, huculského a športového koňa. Časť žrebčína, ktorý sme navštívili je umiestnená na teritóriu známeho Topoľčianskeho zámku – letného sídla prvého prezidenta Československej republiky T.G. Masaryka.

Naša exkurzia splnila naše očakávania. Nesklamalo nás ani počasie. Tešíme sa na ďalšie aktivity.

Žiaci VI.A a VI.B triedy, triedne učiteľky Mgr. K. Fašková a Mgr. K. Slušná.

 

 
V dňoch od 20. do 25. októbra 2013 sa štyridsiati žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek Ballovej, Vincovej a Strelkovej zúčastnili študijného poznávacieho zájazdu do Veľkej Británie - S Harrym Potterom na "Rokfort".
Po dlhej ceste autobusom si žiaci v prvý deň prezreli viaceré skvosty Londýna, prešli sa cez známe námestia i menšie časti Londýna až k obrovskému Britskému múzeu, kde ich najviac zaujali múmie i miniatúrne hodinky. Po krátkom oddychu ich cesta smerovala do Múzea voskových figurín a odtiaľ pokračovali v prehliadke ostatných londýnskych častí. Vo večerných hodinách si každého účastníka vyzdvihla náhradná britská rodina, aby si oddýchli a načerpali sily do ďalších dní. V nasledujúci deň vyrazili do Oxfordu, aby si na vlastné oči prezreli priestory, v ktorých sa nakrúcali i niektoré scény z Harryho Pottera.
Ďalší deň si užili zábavu v Chessingtom World of Adventures a navečer sa pokochali pohľadom na nádherné kráľovské záhrady zámku Hampton Court.
V posledný deň pobytu ich čakala prehliadka historického centra Londýna, cesta metrom, autobusom i vlakom na nástupisko 9 a 3/4 a do Warner Bros Studios, kde si prezreli autentické rekvizity, scény i kostýmy z filmu Harry Potter.
Všetci žiaci sú plní zážitkov a už teraz sa tešia na ďalšie študijné poznávacie pobyty, kde si precvičia svoje vedomosti a zručnosti  z cudzích jazykov a spoznajú iné krajiny a ich kultúru.

 

 

Dňa 24. októbra sa VIII.A trieda zúčastnila exkurzie do Tropicaria v Budapešti. Návšteva Tropicaria bola pre nás odmenou za naše doterajšie úspechy v súťaži Supertrieda J  V Tropicariu bolo super! Mali sme možnosť zažiť atmosféru tropického pralesa s množstvom zvierat a tropickú búrku spojenú s neutíchajúcimi hrommi. Videli sme množstvo akvárií s exotickými rybami a terárií s plazmi. Najväčší zážitok však pre nás bol tunel zabudovaný pod vodou, kde sme sa „na suchu“ mohli pokochať rajami a žralokmi, ktoré plaváli okolo nás. Takisto sme mohli pohladkať raje, ktoré si voľne plávali v menšej nádrži. Bol to neskutočný zážitok. Ďakujeme !!!!                                             

Dáša Mesárošová, VIII.A

 

V rámci svetového dňa výživy sa žiaci II.C a II.D triedy spolu so skupinkou nadaných žiakov z iných tried zúčastnili exkurzie v ovocnom sade firmy POMI s.r.o. Látkovce.

Po dlhšom cestovaní sme sa ocitli v dedinke pri Uhrovci, kde nám ochotní pracovníci firmy ukázali  a vysvetlili  aktivity, ktoré je potrebné vykonať  v rámci starostlivosti o ovocný sad aj triedenie či uskladňovanie jabĺčok.

Dozvedeli sme sa, akou starostlivosťou musí prejsť každý strom, aby bol schopný rodiť kvalitné ovocie. Videli sme, že okolo stromov sú siete proti krupobitiu. Pri  triedení  jabĺk  sme sledovali  celý technologický postup od umývania jabĺk cez vyraďovanie nahnitých až po triedenie  podľa veľkosti.

Videli sme, aké rôzne odrody a druhy jabĺčok rastú v sade aj celý postup uskladňovania jabĺčok vložením do chladiacich boxov a sledovaním stálej teploty v nich.

Žiaci mali možnosť ochutnať toľko jabĺčok, koľko chceli. Dokonca si nimi naplnili aj svoje batôžteky. Osviežili sa ovocnými džúsmi, ktoré vyrába firma v Českej republike z týchto chutných darov prírody.

Exkurzia splnila svoj účel a zároveň prispela aspoň malou kvapkou k zdravej životospráve našich žiakov.

Mgr. M.Maruškinová

 

26. september  - Európsky deň jazykov

Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché. Žiaci IIIA. sa presvedčili o tom, že anglický jazyk  sa dá učiť aj hravou, netradičnou formou. V rámci medzinárodnej spolupráce Etwinning zorganizovali projekt “Video-greetings“. Dňa 26.9., počas Európskeho dňa jazykov, si s rovesníkmi z rôznych krajín, napr. Španielska, Francúzska, Škótska, Rumunska, Bulharska, Poľska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Slovinska, Turecka a iných. vymenili svoje videonahrávky, v ktorých sa navzájom pozdravili, predstavili a zablahoželali „Šťastný európsky deň“ v anglickom i vo svojom rodnom jazyku.  Už i žiaci tejto triedy si uvedomili fakt, že učenie sa anglického jazyka im otvára cestu nielen do Európy, ale aj do celého sveta. Veď ako sa hovorí: “Everybody smiles in the same language.“(Každý sa smeje rovnakým jazykom). Videá, fotky a prezentácie si môžete pozrieť na stránke:

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=26265121

Certifikat kvality

                                                                                                          Mgr. Monika Vincová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria