Navigácia

November 2017

Nadpis

 

Aktivity – nižšie stredné vzdelávanie v mesiaci november 2017

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

 

Základné kolo stolný tenis žiačok

Beňuš

 

8.11.2017

e- Testovanie 5, generálna skúška

Belák

 

 

Základné kolo stolný tenis žiakov

Betinová

 

8.11.2017

Súťaž i-Bobor – Bobríci

Belák

4. a 5. roč.

9.11.2017

Súťaž i-Bobor - Benjamíni

Belák

6. a 7. roč.

10.11.2017

Súťaž i-Bobor - Kadeti

Belák

8. a 9. roč

10.11.2017

Školské kolo O ANJ

Nyúl

 

10.11.2017

Školské kolo TO

Mráz

 

15.11.2017

Školské kolo ONEJ

Juhásová

 

16.11.2017

KOMPARO 8, 9

Štofková Dianovská

8. a 9. roč.

16.11.2017

Tanečné predstavenie

Kaszásová

6. a 7. roč.

16.11.2017

Okresné kolo súťaže stolný tenis žiačok

Beňuš

 

 

Základné kolo basketbalu žiačok

Fliega

 

20.11.2017

Okresné kolo súťaže stolný tenis žiakov

Betinová

 

21.11.2017

Deň bez fajčenia

Škúciová

5. – 9. roč.

23.11.2017

Okresné kolo O SJL

Bernátová

 

 

Rodičovské združenia

Všetci PZ

5. – 9. roč.

22.11.2017

TESTOVANIE 5 2017

Štofková Dianovská

5. roč.

22.11.2017

Filmové predstavenie

Kaszásová

6. – 8. roč.

23.11.2017

Krajské kolo „... a Slovo bolo u Boha“

Ballová

 

 

Základné kolo florbal žiaci

Dávid, Fliega

 

22.11.2017

Okresné kolo – basketbal žiačky

Dávid, Fliega

 

24.11.2017

Okresné kolo – basketbal žiaci

Betinová

 

28.11.2017

Okresné kolo – florbal žiačky

Dávid, Fliega

 

30.11.2016

Okresné kolo – florbal žiaci

Dávid, Fliega

 

30.11.2017

Okresné kolo – Technická olympiáda

Mráz

 

 

Aktivity v ročníkoch 1.-4. v mesiac  november

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

06.,11.,13.11.

2017

Prednáška – Rozvíjame dobré vzťahy

Jančová/ Šebeštínová

II.A,B,C,D

02.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

Ondrejmišková, Konopka

III.C,IV.C

03.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

Maďarová, Malá

IV.B,D

03.,24.11.2017

Návšteva klziska

triedni učitelia

I.A, II.D

08.,22.11.2017

Návšteva klziska

triedni učitelia

I.B,C

07.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

Adamiová, Nilašová

III.A,B

07.11.2017

Projekt- Detská policajná akadémia

Adámik/Adamiová

IV.B,C

07.11.2017

Beseda so zverolekárom

MVDr. Švagrík/ Maruškinová

I.C

07.11.2017

Tanečné domy

Metodika výučby ľud. tanca s účinkujúcimi z NOS Blava

žiačky 2. – 4. roč.

08.11.2017

Prednáška k DOV

Drgoňová/ Polák

II.B,C,D

08.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

Lokšová, Nagyová

III.D,IV.A

10.11.2017

Prednáška k DOV

Drgoňová/ Polák

I.A,B,C,II.A

10.11.2017

Návšteva klziska

triedna učiteľka

II.D

15.,29. 11.2017

Návšteva klziska

triedni učitelia

II.A,B,C

11.,25. 11.2017

Návšteva klziska

triedni učitelia

II.A,C,D

16.11.2017

Projekt- Detská policajná akadémia

Adámik/Adamiová

IV.A,D

20.11.2017

pondelok

Štvrťročná hodnotiaca porada

triedni učitelia + vychovávateľky

1.- 9. ročník

21.11.2017

Pripomenutie Medzinárodného dňa bez fajčenia – rozhovor, tvorba plagátov

 

 

triedni učitelia

 

 

1. – 4. roč.

22.11.2017

Prednáška k DOV

Drgoňová/ Polák

3. ročník

23.11.2017

Otvorená hodina pre rodičov – 1. ročník

triedni učitelia

  1. ročník

23.11.2017

štvrtok

Triedne stretnutia ZRŠ

triedni učitelia + vychovávateľky

1.- 9. ročník

24.11.2017

Prednáška k DOV

Drgoňová/ Polák

4. ročník

27.11.2017

Interaktívna beseda – Starám sa o svoje duševné zdravie

Jančová/ Šebeštínová

III.A,D

28.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

I.A,B,C

29.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

II.A,B

29.11.2017

Interaktívna beseda – Starám sa o svoje duševné zdravie

Jančová/ Šebeštínová

III.B,C

30.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

II.C,D

30.11.2017

Všetkovedko

Maďarová

prihlásení žiaci

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria