Navigácia

November 2018

Aktivity v ročníkoch 1.-4. v mesiac  november

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

06.,11.,13.11.

2017

Prednáška – Rozvíjame dobré vzťahy

Jančová/ Šebeštínová

II.A,B,C,D

02.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

Ondrejmišková, Konopka

III.C,IV.C

03.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

Maďarová, Malá

IV.B,D

03.,24.11.2017

Návšteva klziska

triedni učitelia

I.A, II.D

08.,22.11.2017

Návšteva klziska

triedni učitelia

I.B,C

07.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

Adamiová, Nilašová

III.A,B

07.11.2017

Projekt- Detská policajná akadémia

Adámik/Adamiová

IV.B,C

07.11.2017

Beseda so zverolekárom

MVDr. Švagrík/ Maruškinová

I.C

07.11.2017

Tanečné domy

Metodika výučby ľud. tanca s účinkujúcimi z NOS Blava

žiačky 2. – 4. roč.

08.11.2017

Prednáška k DOV

Drgoňová/ Polák

II.B,C,D

08.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

Lokšová, Nagyová

III.D,IV.A

10.11.2017

Prednáška k DOV

Drgoňová/ Polák

I.A,B,C,II.A

10.11.2017

Návšteva klziska

triedna učiteľka

II.D

15.,29. 11.2017

Návšteva klziska

triedni učitelia

II.A,B,C

11.,25. 11.2017

Návšteva klziska

triedni učitelia

II.A,C,D

16.11.2017

Projekt- Detská policajná akadémia

Adámik/Adamiová

IV.A,D

20.11.2017

pondelok

Štvrťročná hodnotiaca porada

triedni učitelia + vychovávateľky

1.- 9. ročník

21.11.2017

Pripomenutie Medzinárodného dňa bez fajčenia – rozhovor, tvorba plagátov

 

 

triedni učitelia

 

 

1. – 4. roč.

22.11.2017

Prednáška k DOV

Drgoňová/ Polák

3. ročník

23.11.2017

Otvorená hodina pre rodičov – 1. ročník

triedni učitelia

  1. ročník

23.11.2017

štvrtok

Triedne stretnutia ZRŠ

triedni učitelia + vychovávateľky

1.- 9. ročník

24.11.2017

Prednáška k DOV

Drgoňová/ Polák

4. ročník

27.11.2017

Interaktívna beseda – Starám sa o svoje duševné zdravie

Jančová/ Šebeštínová

III.A,D

28.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

I.A,B,C

29.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

II.A,B

29.11.2017

Interaktívna beseda – Starám sa o svoje duševné zdravie

Jančová/ Šebeštínová

III.B,C

30.11.2017

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

II.C,D

30.11.2017

Všetkovedko

Maďarová

prihlásení žiaci

 

 

 

 

 

 

Aktivity – nižšie stredné vzdelávanie v mesiaci november 2018

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

05.11.2018

Základné kolo stolný tenis žiačok

Beňuš

 

05.11.2018

e- Testovanie 5, prípravné T5

Kaszásová

V.A, V.B

07.11.2018

Chemická show

Škúciová

7. roč.

07.11.2018

Základné kolo florbal žiačky

Fliega

 

09.11.2018

Základné kolo stolný tenis žiakov

Dávid

 

09.11.2018

Školské kolo TO

Kaszásová

 

09.11.2018

Základné kolo florbal žiaci

David

 

12.11.2018

Okresné kolo – florbal žiačky

Dávid, Fliega

 

13.11.2018

Okresné kolo florbal žiaci

Dávid, Fliega

 

 

Súťaž i-Bobor – Bobríci

Belák

4. a 5. roč.

 

Súťaž i-Bobor - Benjamíni

Belák

6. a 7. roč.

 

Súťaž i-Bobor - Kadeti

Belák

8. a 9. roč

14.11.2018

Okresné kolo súťaže stolný tenis žiačok

Dávid

 

14. a 16.11. 2018

Školské kolo O ANJ

Nyúl

 

 

Školské kolo ONEJ

Juhásová

 

15.11.2018

KOMPARO 8, 9

Štofková Dianovská

8. a 9. roč.

15.11.2018

Návšteva vedecko-zábavného centra Atlantis

Juhásová

6. roč.

15.11.2018

Exkurzia – Sklárne Katarínska Huta

Slušná, Karasová

VII.B, VII.C

16.11.2018

Okresné kolo súťaže stolný tenis žiakov

Beňuš

 

 

Základné kolo basketbal žiakov

Betinová

 

 

Základné kolo basketbal žiačky

Beňuš

 

23.11.2018

Okresné kolo – basketbal žiaci

Betinová

 

22.11.2018

Okresné kolo – basketbal žiačky

Beňuš

 

20.11.2018

Deň bez fajčenia

Škúciová

 

21.11.2018

TESTOVANIE 5 2017

Štofková Dianovská

5. roč.

21.11.2018

Filmové predstavenie Náčelník

Kaszásová

6. – 8. roč.

22.11.2018

Krajské kolo „... a Slovo bolo u Boha“

Ballová

 

22.11.2018

Rodičovské združenia

Všetci PZ

5. – 9. Roč.

23.11.2018

Súťaž Náboj junior

Zemanová

 

28.11.2018

Okresné kolo O SJL

Bernátová

 

29.11.2018

Okresné kolo – Technická olympiáda

Mráz

 

29.11.2018

Expert Geniality Show

Burínová

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria