Navigácia

Špeciálny pedagóg

 

 • práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami I. a II. ročníka
 • práca s individuálne integrovanými intelektovo nadanými žiakmi na I. stupni ZŠ
 • náprava porúch výslovnosti u žiakov I. a II. ročníka

    

V čom spočíva naša práca?

 • Orientačná diagnostická činnosť
 • Reedukačná činnosť – individuálna a skupinová forma práce
 • Poradenská činnosť - konzultačné hodiny pre rodičov, učiteľov a deti
 • Informačná činnosť – nástenka špeciálnych pedagógov (pri schodoch) + prezentácia prác žiakov
 • Evidencia a dokumentácia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • Podieľanie sa na tvorbe individuálnych výchovno – vzdelávacích plánov pre deti s poruchami učenia a nadpriemerne intelektovo nadané
 • Vyučovacia činnosť nadpriemerne intelektovo nadaných žiakov
 • Priebežná spolupráca s výchovnou poradkyňou, ostatnými pedagogickými pracovníkmi
 • Konzultačné návštevy v PPP, ŠPP , špeciálnych pedagógov
 • Hospitačné návštevy v triedach

 

Kde ma nájdete ?
Kabinet školského špeciálneho pedagóga na I. poschodí , pri Netklube

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria