Navigácia

Aktivity – nižšie stredné vzdelávanie v mesiaci jún 2018

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

01.06.2018

Aktivity k MDD

Triedni učitelia

5.-9. roč.

04.06.2018

JA Slovensko – rozvoj finančnej gramotnosti

Ballová

VI.A

06.06.2018

Exkurzia Bratislava

Menyhárová

8. roč.

07.06.2018

Štafetový beh o pohár primátora mesta

Betinová, Dávid

 

07.06.2018

KK ľahká atletika

Betinová

 

 

SUPERTRIEDA

Jurča

VII.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie MO, FO, CHO a Pytagoriády v okresných kolách

Slušná

 

19.06.2018

Exkurzia Bratislava

Menyhárová

7. roč.

 

Triedny výlet

 

 

18.06. – 22.06.2018

Plavecký výcvik v Patinciach

Fliega

6. ročník

 

Rodičovské združenia

Tr. učitelia

5.-9. Roč.

25.06.2018

Cvičenie OŽZ

Beňuš

5. – 9. Roč.

26.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2018

Rozlúčka žiakov deviateho ročníka

Tr. učitelia

9. roč.

29.06.2018

Slávnostné ukončenie školského roka

 

 

 

Aktivity v ročníkoch 1.- 4. v mesiaci jún 2018

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

27.05. – 01.06.2018

ŠvP Stará Lesná - Lesana

M. Rypáková

4. ročník

01.06.2018

Športové aktivity + návšteva filmového predstavenia Chloe a trpaslíci

Triedne učiteľky

3. ročník

01.06.2018

Výlet k MDD do ZOO v Bratislave

 S. Belániová

 M. Ďurčíková

1.,2. ročník

04.06.2018

Návšteva TK

Triedne učiteľky

II.A,B

04.06.2018

Fotografovanie do galérie

 1. Adamiová
 1. – 9. ročník

 

Vyhodnotenie súťaže: „Čítam, čítaš, čítame“

A. Adamiová

 1. – 4. ročník

05.06.2018

Svetový deň životného prostredia – upratovanie okolia školy, triedenie odpadu.

Triedni učitelia

3.– 4. ročník

14.06.2018

Deň rodiny, kultútno – zábavné popoludnie s rodičmi

 1. Krekovičová

 A. Trhanová

II.B

17.06.2018

Triedna rozlúčka

Organizácia rodičmi

II.A – Bažantnica Starý Tekov

17.06.2018

Deň otcov – darček pre otecka

  Triedni učitelia

3.– 4. ročník

19.06.2018

20.06.2018

Stredoveké dni na Levickom hrade – interaktívna beseda

Triedni učitelia

I.C,III.A,B,C,D

IV.A,B,C,D

19.06.2018

Práca v centrách - prázdniny

S. Belániová

I.A

22.06.2018

Triedna rozlúčka

Organizácia rodičmi

II.C - Podlužany

25.06.2018

Koncoročná klasifikačná porada

Všetci zamestnanci

 1. – 9. ročník

25.06.2018

Rozlúčka so školou- aktivita v parku

Triedni učitelia

1.,2. ročník

25.06.2018

Praktické cvičenie OŽaZ

A. Krekovičová

1.-4. ročník

26.06.2018

Exkurzia – Brhlovce a Žemberovce

Z. Drgoňová

II.A,B,C,D

26.06.2018

Návšteva TK

S. Belániová

I.A

27.06.2018

Výlet Bojnice

M. Vincová

3.ročník

27.,28.06.2018

Rozlúčka s knižnicou, vrátenie kníh

Triedni učitelia

3.– 4. ročník

 

 

 

 1.  

21.06.2018

21.06.2018

28.06.2018

30.06.2018

 

Rozlúčka štvrtákov so školou

Triedni učitelia

IV.B -  Sports Garden

    IV. C - Bažantnica

    IV.A - Bažantnica

    IV.D - Bažantnica

 

29.06.2018

Slávnostné ukončenie školského roka-odovzdávanie vysvedčení

 

 

01.07.2018

Hurá      -

prázdniny!!!

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria