Navigácia

Aktivity – nižšie stredné vzdelávanie v mesiaci apríl 2018

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

04.04.2018

Obvodné kolo HK

Ballová

 

05.04.2018

Exkurzia – návšteva Ruského centra kultúry v Bratislave

 

 

12.04.2018

Základné kolo - hádzaná žiaci

Betinová

 

10.04.2018

Základné kolo - hádzaná žiačky

Beňuš

 

09.04.-10.04.2018

CK ORJ

Mosijenko

 

10.04.2018

Tekovská knižnica

Kovácsová Ližbetinová

VIII.B

10.04.2018

Exkurzia Okresný súd Levice

Menyhárová

VIII.C

11.04.2018

OK BIO kat. E

Štefanková

 

12.04.2018

Šk. kolo Slávik Slovenska

Sahliger

 

12.04.2018

KK Geografickej olympiády

Slušná

 

09.04.2018

Základné kolo vybíjaná

Betinová

 

13.04.2018

KK gymn. štvorboj žiaci

Dávid

 

16.04.2018

Okresné kolo – hádzaná žiačky

Beňuš

 

17.04.2018

Okresné kolo – hádzaná žiaci

Betinová

 

17.04.2018

Okresné kolo MO – Z6, Z7, Z8

Burínová

 

12.04.2018

OK Hviezdoslavov Kubín

Jurča

 

16.04.2018

Školské kolo kat. F

Zemanová

 

19.04.2018

Exkurzia Goetheho inštitút Bratislava

Juhásová

8. a 9. roč.

19.04.2018

OK vybíjaná

Betinová

 

19.04.2018

Diktátová olympiáda

Ballová

 

20.04.2018

Orientačný beh

Betinová

 

24.04.2018

OK Slávik Slovenska

Sahliger

 

23.04.2018

Workshop Štúrovo rečnenie

Horňáková

 

25.04.2018

OK O BIO kat. D

Zemanová

 

24.04.2018

Levické divadelné dni – „Ja a môj brat“

Jurča

9. roč.

25.04.2017

Exkurzia Viedeň

Juhásová

8. a 9. roč.

26.04.2018

Triedne alebo konzultačné RZ

Triedni učitelia

 

27. – 29.04.2018

Poľovnícke dni

 

 

 

Aktivity – primárne vzdelávanie - apríl

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

04.04.2018

05.04.2018

12.04.2018

13.04.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

triedne učiteľky

III.C, IV.B

IV.C,III.C

IV.A,III.B

IV.D,III.A

05.04.2018

06.04.2018

Staráme sa o svoje duševné zdravie

 

II.D,B

II.A,C

04.-06.04.2018

Deň otvorených dverí

 1. Adamiová

ISCED 1

10.04.2018

26.04.2018

Projekt – Detská policajná akadémia

Bc. Adámik

4. ročník

12.04.2018

Slávik Slovenska

Z. Sahliger

1.- 4. roč.

12.04.2018

ANJ – divadelné predstavenie – A bold rabbit

 1. Adamiová

3. ročník

21.,22.04.2018

Zápis do 1. ročníka

 1. Adamiová,

E. Lüleiová

ISCED 1

23.04.2018

Aktivity ku Dňu Zeme

triedne učiteľky

1.– 4.roč.

 

 

 

 

27.04.2018

Aktivity k Svetovému dňu bezpečnosti a ochrany zdravia

triedne učiteľky

1.,2. ročník

27.04.2018

Les –môj kamarát

ITV

M. Maruškinová

II.D

23.04.2018

Trištvrteročná hodnotiaca ped. rada

triedni učitelia

 1. – 9. roč.

Priaznivé počasie

Úprava okolia školy

triedne učiteľky

1.,2. ročník

 

Dopoludnie s deťmi z MŠ

triedne učiteľky

1.,2. ročník

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria