Navigácia

Aktivity – primárne vzdelávanie -   február 2018

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

02.02.2018

piatok

Polročné prázdniny

 

 

01.02.2018

Návšteva zimného štadióna- korčuľovanie

triedne učiteľky

3.,4. ročník

05.02.2018

Svetový deň boja proti rakovine

V. Malá

3.,4. ročník

13.02.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

S.Belániová,

 M. Kováčiková,

M. Maruškinová

I.A,B,C

13.02.2018

Karneval

vychovávateľky ŠKD, vyučujúce 1. -4. ročníka

ISCED 1

13.02.2018

ITV - Valentín

M. Maruškinová

I.C

13.02.2018

Detská policajná akadémia

Bc. Adámik

IV.A,B,C,D

14.02.,28.02 2018

Návšteva zimného štadióna- korčuľovanie

triedne učiteľky

I.B.C

14.02.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

triedne učiteľky

II.A,B

15.02.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

triedne učiteľky

II.C,D

21.02.2018

Návšteva zimného štadióna- korčuľovanie

triedne učiteľky

II.A,B,D

22.02.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

E. Nilašová, D. Lokšová

III.B,D

23.02.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

A. Adamiová,A. MaďarováA, IV.Bá, D. Lokšováiakovine

III.A, IV.B

 

Aktivity – nižšie stredné vzdelávanie v mesiaci február 2018

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

02.02.2018

Polročné prázdniny

 

 

06.02.2018

Okresné kolo GO

Slušná

 

06.02.2018

Energoland Mochovce

Burínová, Zemanová

VIII.A, VIII.B

06.02.2018

Divadelné predstavenie

 

5. -7. roč, VIII.C

07.02.2018

KK OSJL

Bernátová

 

08.02.2018

Fašiangová noc

Burínová

 

08.02.2018

OK BIO kat. C

Zemanová

 

09.02.2018

KK – stolný tenis žiaci

Dávid

 

09.02.2018

Školské kolo Chemickej olympiády

Škúciová

 

13.02.2018

KK ONJ

Juhásová

 

14.02.2018

KK OAJ, kat. 1C

Ližbetinová

 

14.02.2018

Generálna skúška eTestovania 9 - 2018

Kaszásová

 

15.02.2018

Okresné kolo DO

Menyhárová

 

15.02.2018

KK O RUJ

Mosijenko

 

26.02. – 02.03.2018

Lyžiarsky výcvik Telgárt

Beňuš

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria