Navigácia

Aktivity v ročníkoch 1.- 4. v mesiaci  január

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

09.01.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

I.A, II.A,B

10.01.2018

 

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

I.B,C

10., 12.,15.,16.,24.,25.01.2018

Interaktívna beseda – Poďme sa porozprávať o dôležitých veciach

Šebeštínová

4. ročník

10.01.2018

Návšteva zimného štadióna

triedni učitelia

II.A,B,C

11.01.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

II.C,D

11.01.2018

Návšteva zimného štadióna

triedni učitelia

III.B,C

17.01.2018

Návšteva zimného štadióna

triedni učitelia

I.B,C

18.01.2018

 

 

 

 

Zasadnutie rodičovských združení

 

triedni učitelia  1.-9. ročník

vychovávateľky ŠKD

 

 

 

19.01.2018

Návšteva zimného štadióna

triedni učitelia

I.A,D

23.01.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

Adamiová, Konopka

III.A,IV.C

23.01.2018

Projekt – Detská policajná akadémia

Adamiová

IV.B,C

24.01.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

IV.A,B

24.01.2018

Návšteva zimného štadióna

triedni učitelia

II.A,B,C

24.01.2018

Zasadnutie pedagogickej rady

-hodnotenie a klasifikácia

vých.-vyučovacích výsledkov za 1. polrok

1.- 9. ročník

 

25.01.2018

Projekt – Detská policajná akadémia

Adamiová

IV.A,D

30.01.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

III.C,IV.D

31.01.2018

Návšteva Tekovskej knižnice

triedni učitelia

III.B,D

31.01.2018

Návšteva zimného štadióna

triedni učitelia

I.B,C

31.01.2018

Vydávanie výpisov vysvedčení

triedni učitelia

1.-9. ročník

02.02.2018

Polročné prázdniny

05.02.2018

pondelok - nástup do školy

 

 

Aktivity – nižšie stredné vzdelávanie v mesiaci január 2018

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

10.01.2018

Základné kolo volejbal žiačky

Betinová

 

16.01.2018

Okresné kolo OAJ

Nyúl

 

16.01.2018

Základné kolo volejbal žiaci

Betinová

 

17.01.2018

Okresné kolo – volejbal žiačky

Beňuš

 

18.01.2018

Okresné kolo ONJ

Juhásová

 

19.01.2018

Okresné kolo - volejbal žiaci

Dávid

 

18.01.2017

Rodičovské združenia

Tr. učitelia

5. – 9. roč.

24.01.2018

Okresné kolo MO, kat. Z5, Z9

Zemanová

 

24.01.2018

Okresné kolo Šaliansky Maťko

Meňušová

 

do 31.01.2018

Literárna súťaž „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.“

vyuč. SJL

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria