Navigácia

 

Vedenie školy:

Riaditeľka školyMgr. Mária Čuková  

Zást. riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie: Mgr. Alžbeta Adamiová 

Zást. riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Iveta Kaszásová

Vedúca ŠKD: Mária Rypáková  

 

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

 Špeciálne pedagogičky:  Mgr. Martina Skoupá, Mgr. Klaudia Hancková

Asistentky učiteľa: Mgr. Martina Zigová, Mgr. Darina Mičeková, Miroslava Liková

Správca IKT: RNDr. Miroslav Belák

 

 

Meno vyučujúceho

Trieda /

počet žiakov

Vyučuje predmety

 

                                                 Primárne vzdelávanie

   

Mgr. Soňa Belániová

I.A

1. ročník,  ANJ 

PaedDr. Mária Kováčiková

I. B

1. ročník

Mgr. Monika Maruškinová

I.C

1. ročník

Mgr. Mariana Ďurčíková

II.A

2. ročník, ANJ

Mgr. Alena Krekovičová

II.B

2. ročník

PaedDr. Zuzana Drgoňová

II.C

2. ročník

Mgr. Ivona Šebeštínová

II.D

2. ročník

Mgr. Monika Vincová

III.A

3. ročník, ANJ

Mgr. Nilašová Eva

III.B

3. ročník

PaedDr. Zuzana Ondrejmišková

III.C

3. ročník

Mgr. Danica Lokšová

III.D

3. ročník

Mgr. Petra Nagyová

IV.A

4. ročník, ANJ 

Mgr.  Andrea Maďarová

IV.B

4. ročník

Mgr. Karol Konopka

IV.C

4. ročník

PaedDr. Veronika Malá IV.D 4. ročník
     

                                          Nižšie stredné vzdelávanie

   

Mgr. Kristína Fašková

V.A

         VYV, BIO, THD

Mgr. Andrea Meňušová 

V.B

SJL, ANJ

Mgr. Jana Juhasová V.C NEJ, OBN, ETV
PhDr. Katarína Ballová  VI.A SJL, ANJ, NBV
Ing. Andrea Škuciová  VI.B CHE, MAT

Mgr. Martina Ližbetinová

VI.C

ANJ, AJP

Mgr. Štefan Jurča 

VI.D

SJL, OBN, SEE

Mgr. Miroslava Bernátová

VII.A

SJL, ETV

Mgr. Tímea Nyúl

VII.B

ANJ, AJP

Mgr. Vkadimír Mosijenko

VII.C

ANJ, RUJ, OBN

Mgr. Beáta Zemanová

VIII.A

MAT, BIO

Mgr. Hedviga Burínová

VIII.B

MAT, CHE, INF

Mgr. Milada Menyhárová

VIII.C

DEJ, OBN, SEE

Mgr. Miroslava Kovácsová Ližbetinová

IX.A

SJL, DEJ

Mgr. Gabriela Štefanková

IX.B

BIO, GEG, RGV

RNDr. Eva Karasová

IX.C

MAT, GEG

 

Samostatní pedagogickí zamestnanci (netriedni učitelia):

RNDr. Miroslav Belák                                                                                              INF

Mgr. Július Beňuš                                                                                        TSV, SRL – ľadový hokej

Mgr. Michal Dávid                                                                                      TSV, SRL –  ľadový hokej

Mgr. Marian Fliega                                                                                      TSV, SRL, SEE

Mgr. Oľga Betinová                                                                                    TSV, RUJ

Mgr. Biba Tetyana                                                                                       ANJ

Mgr. Hornňaková Ivana                                                                               SJL, NBV

Mgr. Korimová Katarína                                                                              ANJ, RUJ

Mgr. Jolana Makovicová                                                                             NBV (evanjelické)

Mgr. Eduard Mráz                                                                                       FYZ, THD

Mgr. Zuzana Sahliger                                                                                  HUV, INF

Mgr. Eva Viglašová                                                                                     NBV (katolícke)

Miroslava Likova                                                                                        asistent učiteľa

Mgr. Darina Mičeková                                                                                asistent učiteľa

Mgr. Katarína Slušná                                                                                   MAT, GEO

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská                                                               HUV, vých. porad.

Zuzana Rugalová                                                                                         psychológ

Martina Zigová                                                                                            asistent učiteľa

Alexander Elwood, G.C.L.C.M.                                                                 ANJ

 

                               Školský klub detí

                 Oddelenia:                                Vychovávateľky:                        

 1.        oddelenie               I. A              Emília Nováková                    
 2.        oddelenie               I. B               Soňa Hrncsárová
 3.        oddelenie               I. C               Mgr. Eva Havranová
 4.        oddelenie               II.A               Terézia Špaňová              
 5.        oddelenie               II.B               Agáta Trhanová
 6.        oddelenie               II.C               M. Rypáková
 7.        oddelenie               III.C              Bc. Eva Lüleiová
 8.        oddelenie               III.D              Eva Siváková
 9.        oddelenie               IV.A              Mgr. Viera Križanová
 10.        oddelenie               IV.B              Mária Juhászová

 

Cvičné vychovávateľky     

pre študentov PaSA:  M. Rypáková, Bc. E. Lüleiová , E. Havranová, M. Juhászová

                                                                         

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria