Navigácia

 

Vedenie školy:

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Čuková  

Zást. riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie: Mgr. Alžbeta Adamiová 

Zást. riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Iveta Kaszásová

Vedúca ŠKD: Bc. Eva Lüleiová

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

Špeciálne pedagogičky:  Mgr. Martina Skoupá, Mgr. Klaudia Hancková

Školský psychológ: Mgr. Zuzana Rugalová

Asistenti učiteľa:  Martina Zigová, Mgr. Darina Mičeková, Miroslava Liková, Mgr. Oľga Mikič, Lívia Laukoóvá,

                               Kristína Szarková, Mgr. Peter Konkoli

Správca IKT: RNDr. Miroslav Belák

 

 

Meno vyučujúceho

 

Trieda

Vyučuje predmety

 

 Primárne vzdelávanie

   

Mgr. Soňa Belániová

I.A

1. ročník,  ANJ 

PaedDr. Mária Kováčiková

 I. B

1. ročník

Mgr. Monika Maruškinová

I.C

1. ročník

Mgr. Mariana Ďurčíková

II.A

2. ročník, ANJ

Mgr. Alena Krekovičová

II.B

2. ročník

PaedDr. Zuzana Drgoňová

II.C

2. ročník

Mgr. Ivona Šebeštínová

II.D

2. ročník

Mgr. Monika Vincová

III.A

3. ročník, ANJ

Mgr. Nilašová Eva

III.B

3. ročník

PaedDr. Zuzana Ondrejmišková

III.C

3. ročník

Mgr. Danica Lokšová

III.D

3. ročník

Mgr. Petra Nagyová

IV.A

4. ročník, ANJ 

Mgr.  Andrea Maďarová

IV.B

4. ročník

Mgr. Karol Konopka

IV.C

4. ročník

PaedDr. Veronika Malá IV.D 4. ročník
     

 Nižšie stredné vzdelávanie

   

Mgr. Kristína Fašková

V.A

               VYV, BIO, THD

Mgr. Andrea Meňušová 

V.B

SJL, ANJ

Mgr. Jana Juhásová V.C NEJ, OBN, ETV
PhDr. Katarína Ballová  VI.A SJL, ANJ, NBV
Ing. Andrea Škúciová  VI.B CHE, MAT

Mgr. Martina Ližbetinová

VI.C

ANJ, AJP

Mgr. Štefan Jurča 

VI.D

SJL, OBN, SEE

Mgr. Miroslava Bernátová

VII.A

SJL, ETV

Mgr. Tímea Nyúl

VII.B

ANJ, AJP

Mgr. Vladimír Mosijenko

VII.C

ANJ, RUJ, OBN

Mgr. Beáta Zemanová

VIII.A

MAT, BIO

Mgr. Hedviga Burínová

VIII.B

MAT, CHE, INF

Mgr. Milada Menyhárová

VIII.C

DEJ, OBN, SEE

Mgr. Miroslava Kovácsová Ližbetinová

IX.A

SJL, DEJ

Mgr. Gabriela Štefanková

IX.B

BIO, GEG, RGV

RNDr. Eva Karasová

IX.C

MAT, GEG

 

Samostatní pedagogickí zamestnanci (netriedni učitelia):

RNDr. Miroslav Belák                                                                                      INF

Mgr. Július Beňuš                                                                                        TSV, SRL – ľadový hokej

Mgr. Michal Dávid                                                                                      TSV, SRL –  ľadový hokej

Mgr. Marian Fliega                                                                                      TSV, SRL, SEE

Mgr. Oľga Betinová                                                                                     TSV, RUJ

Mgr. Biba Tetyana                                                                                        ANJ

Mgr. Horňáková Ivana                                                                                 SJL, NBV

Mgr. Korimová Katarína                                                                              ANJ, RUJ

Mgr. Jolana Makovicová                                                                             NBV (evanjelické)

Mgr. Eduard Mráz                                                                                        FYZ, THD

Mgr. Zuzana Sahliger                                                                                   HUV, INF

Mgr. Katarína Slušná                                                                                   MAT, GEG

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská                                                               HUV

Alexander Elwood, G.C.L.C.M.                                                                  ANJ

 

 

                               Školský klub detí

                 Oddelenia:                                Vychovávateľky:                        

 1.        oddelenie               I. A               Emília Nováková                    
 2.        oddelenie               I. B               Soňa Hrncsárová
 3.        oddelenie               I. C               Mgr. Eva Havranová
 4.        oddelenie               II.A               Terézia Špaňová              
 5.        oddelenie               II.B               Agáta Trhanová
 6.        oddelenie               II.C               Mária Rypáková
 7.        oddelenie               III.C              Bc. Eva Lüleiová
 8.        oddelenie               III.D              Eva Siváková
 9.        oddelenie               IV.A              Mgr. Viera Križanová
 10.        oddelenie               IV.B              Mária Juhászová

 

Cvičné vychovávateľky pre študentov Strednej odbornej školy pedagogickej:

Agáta Trhanová, Soňa Hrncsárová, Mgr. Eva  Havranová, Terézia Špaňová.

                                                                         

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria