Navigácia

7.A druhá v celoslovenskom kole Supertriedy!

Dňa 20. júna sa kolektív 7.A triedy zúčastnil celoslovenského finále súťaže Supertrieda, do ktorého postúpil ako víťaz krajského kola. Pod taktovkou p. uč. Dudášikovej si pripravili moderné spracovanie povesti o levických bielych husiach. V ťažkej konkurencii si vybojovali prekrásne druhé miesto! Obhájili tak svoje umiestnenie z minulého roka. Srdečne blahoželáme!

 

Zlaté Levíča

Celoročnú snahu žiakov  levických základných škôl , ktorí úspešne reprezentovali školu a dosiahli najvýznamnejšie výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach,   každoročne odmeňuje samospráva ocenením Zlaté levíča.  14. júna 2013 sa v sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach zišli tí, ktorí ako povedal v príhovore primátor Levíc Štefan Mišák :  „zo záujmu, z lásky alebo z múdreho vedenia ich rodičmi a pedagógmi objavujú to, čím sú a sú ochotní na sebe pracovať, aby v tomto smere dosiahli čo najviac.“. Spolu s viceprimátorou Beátou Vrábelovou, prednostom MsÚ Mariánom Sokolom a vedúcim odboru školstva a vzdelávania Martinom Bátovským odovzdali najúspešnejším levickým žiakom knihy.

Z našej školy tohto roku ocenenie získali:

Adam Karas -  za úspechy v olympiádach prírodovedných predmetov : geografia, matematika,  fyzika a technika na úrovni okresu a kraja pod vedením Mgr. Štefankovej, Mgr. Burínovej a Mgr. Mráza

 Bronislava Tolnaiová -   za reprezentáciu v prednese poézie a prózy v celoslovenskom kole súťaže Kráľove Šahy pod vedením Mgr. Bernátovej

Samuel Longauer -  za úspechy v divadelných súťažiach v anglickom jazyku a 1. miesto v celoslovenskom kole v tvorbe multimediálnych prác  v súťaži Európa v škole pod vedením Mgr. Vincovej

Linda Ábelová -   za 1. miesto na Majstrovstvách  Slovenska starších žiačok vo volejbale a reprezentáciu  školy vo viacerých športových súťažiach pod vedením Mgr. Henčeka

Marek Ďatko -   za 100% úspešnosť v Testovaní 9-2013 v matematike aj v slovenskom jazyku pod vedením Mgr. Kovácsovej-Ližbetinovej a Mgr. Slušnej ako aj za  reprezentáciu v športových súťažiach, najmä v ľadovom hokeji pod vedením trénera Mgr. Fliegu.

 

Majstri Slovenska v Minicool Volley

"Dojmy z finále máme výborné. Prvenstvo v tejto súťaži sme získali prvýkrát a veľmi sa z toho tešíme. Minulý rok sme skončili druhí na MIDI a tento rok sme v nižšej kategórii získali zlato. Je to veľmi príjemné. Turnaj sa hral pre zlé počasie v hale, čo bolo podľa mňa lepšie. Zápasy mali výbornú atmosféru, turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný, družstvá boli pokope a bolo to lepšie ako minulý rok. Myšlienka projektu je veľmi dobrá, ja by som možno zmenil len to, aby sa minimalizoval počet registrovaných hráčov, alebo aby neštartovali vôbec. Ale ako hovorím, myšlienka projektu je výborná, dokážeme deti motivovať k športovým aktivitám, priťahujeme ich k volejbalu, čo je len na prospech," povedal Marek Henček, tréner víťazného tímu zo ZŠ Pri Podlužianke Levice

 

Mestská olympiáda

Dňa 23. 5. 2013 sa naša škola zúčastnila mestskej olympiády žiakov levických škôl. V ôsmych disciplínach pretekalo 55 žiakov s výborným umiestnením. Po sčítaní bodov naša škola skončila na vynikajúcom 1. mieste, čím získala aj „Putovný pohár“. Radosť žiakov bola veľká, k čomu sme im zablahoželali všetci telovýchovní pracovníci.

Poďakovanie patrí aj p. riaditeľke Čukovej, ktorá prispela k tejto akcii prepožičaním telocvične na vybíjanú.

Úspechy kolektívnych športov:

Vybíjaná (žiačky) – 1. miesto

Futbal (žiaci) – 3. miesto

Volejbal (žiačky) – 1. miesto

Tenis: Špaňo – 1. miesto

Zeman – 3. miesto

Hercegová– 2. miesto

 

Stolný tenis : Mlynková3. miesto

Plávanie: Paulínyová– 1. miesto

Kádek M. – 2. miesto

 

Návšteva Portugalska v rámci projektu Comenius

Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach  je zapojená do projektu Comenius - školské partnerstvá v 2012-2014.  Projekt má názov „Virtuálne múzeum nášho mesta“. Do projektu sú zapojené partnerské školy z portugalskej Coimbry, z tureckej Ankary, z českej Prahy, z rumunskej Iasi, z talianskeho Bari a z lotyšskej Rigy. 

       Od 13. do 17. mája 2013 sa tri žiačky našej školy spolu s pedagogickým dozorom - s pani riaditeľkou Čukovou a s pani učiteľkou Nyúl - zúčastnili návštevy v portugalskej Coimbre. Čakal ich týždeň plný zaujímavostí, nových priateľov a poznania nových kultúr. Prvý deň strávili návštevou hlavného mesta Lisabonu. Neskôr sa presunuli do mesta Coimbra, kde sa stretli s hosťovskými rodinami.

V partnerskej škole nasledovala uvítacia ceremónia a rôzne aktivity. Výnimočná bola  návšteva jednej z najstarších univerzít v Európe. Zaujímavá bola návšteva Conimbrigy, kde sa nachádzali vykopávky starého mesta. Zábavno-náučný park bolo miesto, kde dievčatá využili svoje vedomosti z angličtiny a nadviazali nové kontakty. V posledný deň návštevy naše dievčatá obdržali certifikáty za splnené úlohy, ktoré sa týkali prezentácie histórie a kultúry nášho mesta.   V piatok ráno sa dievčatá so všetkými rozlúčili a vracali sa do Lisabonu vlakom. S Lisabonu odleteli lietadlom do Budapešti. Na letisku ich už čakali rodičia, ktorí sa na ne veľmi tešili. Žiačky nadobudli nové kontakty aj vedomosti, zlepšili si angličtinu a priniesli si veľa zaujímavých zážitkov.

 

Medzinárodná súťaž Matematický KLOKAN

Dňa 25. marca 2013 sa naši žiaci už tradične opäť zapojili do riešenia najmasovejšej medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN v kategóriách Školák (5. – 6. ročník) Benjamín (7. – 8. ročník) a Kadet (9. ročník) .  Na Slovensku v tomto šk. roku súťaž  riešilo 58 383 žiakov, na celom svete to bolo vyše       7 miliónov žiakov z 250 krajín. Piati žiaci našej školy sa zaradili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov a získali diplom úspešného riešiteľa Matematického klokana :

Lucia Karasová  5.B,                                                                                                                                                    Dagmar Mesárosová 7.A,                                                                                                                                                                      Valentína Lenka Bátovská 7.A,

Adam Karas 8.A                                                                                                                                                            Terézia Pisarčíková 8.B.

Lucia Karasová zároveň získala diplom Školského šampióna  – titul, ktorý sa udeľuje žiakovi, ktorý sa umiestnil najlepšie z celej školy.  Úspešným riešiteľom blahoželáme.

 

Celoštátne kolo Technickej olympiády

Dňa 15. mája 2013 sa uskutočnilo v Bratislave na SOŠ Vranovská 4,  celoštátne kolo 3. ročníka Technickej  olympiády,  ktorého sa zúčastnili aj žiaci VIII.A triedy Adam KARAS a Richard ŠEBO.  Do celoštátneho kola sa dostali vďaka víťazstvu v obvodnom i krajskom kole pod vedením  Mgr. Eduarda Mráza. Adam už nebol nováčikom – vlani ako siedmak  získal 1. miesto  v obvodnom  i krajskom kole.  Súťaž pozostávala z dvoch častí, v prvej časti museli  účastníci riešiť teoretický test, druhá bola praktická a súťažiaci dostali  za úlohu vytvoriť nejaký výrobok. Tohto roku to bol periskop - úloha pomerne jednoduchá na „myslenie a tvorivosť“ – v čom sú Adam a Rišo doma.  Pri konečnom hodnotení teda väčšiu váhu malo predvedenie zručností ako je práca s drevom a jeho dokonalé opracovanie. Vo výhode boli súťažiaci z tých škôl, kde techniku môžu žiaci realizovať v školskej dielni.   Adam s Rišom túto možnosť nemali – škola z priestorových dôvodov nemá zriadenú školskú dielňu .  K pozitívnym zmenám v tomto smere by malo dôjsť  na 49  vybraných školách aj vďaka realizácii Národného projektu  „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, kde jedným z kritérií pre výber škôl  do tohto projektu sú aj výsledky žiakov v predmetových súťažiach technického a prírodovedného zamerania.

 

Celoštátne kolo Geografickej olympiády

Dňa 10. – 11. mája 2013 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo 41. ročníka Geografickej olympiády,  ktorého sa zúčastnil aj žiak VIII.A triedy Adam KARAS.  V celkovom umiestnení  po víťazstve v obvodnom kole a 2. mieste v krajskom kole sa stal úspešným riešiteľom celoštátneho kola. Geografiu Adama od piatej triedy vyučuje Mgr. Gabriela Štefanková . Okrem samotnej súťaže bol pre víťazov okresných a krajských kôl z celého Slovenska  pripravený zaujímavý program:  10. mája  sa uskutočnila odborná terénna exkurzia, jednou zo zastávok exkurzie bolo aj „Marianske údolie“ v Marianke. Odborný výklad o obci Marianka a jej pútnickej tradícii podala Mgr. Gabriela Nováková PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. S históriou ťažby a spracovania bridlice v Marianke oboznámil účastníkov RNDr. Roman Lehotský, odborný pracovník Iuventy.  Po prehliadke vstupnej časti „Bridlicovej štôlne“ si mali účastníci možnosť pozrieť ukážku štiepania mariatálskej bridlice na tenké doštičky, z ktorých sa tu v minulosti vyrábali predovšetkým písacie tabuľky pre žiakov do celého sveta ako aj  strešná krytina.  V sobotu po súťažných testoch sa súťažiaci zúčastnili exkurzie po historických pamiatkach centra Bratislavy. Víťazi celoštátneho kola sa tohto roku zúčastnia aj medzinárodnej geografickej súťaže National Geografic World Championship 2013 v St. Peterburgu v Rusku.

 

Hokejový turnaj žiakov 12.roč. Jaroměř 2013 - Česká republika

V závere  hokejovej sezóny 2012/2013 sa v dňoch 28.3.-31.3.2013  13-14 roční hokejisti HK LEVICE zúčastnili medzinárodného Hokejového Turnaja v Českej republike za účasti 10 hokejových tímov. Okrem klubu HK LEVICE na turnaji štartovali aj  české  krajské výbery /spojené české extraligové tímy/, niekoľko samostatných  klubov z Čiech a jedného klubu s Poľska.

Na turnaji  boli tými rozdelené do dvoch 5 členných skupín. Chlapci odohrali 8 stretnutí najprv systémom 5 zápasov s tímami z opačnej skupiny,potom podľa počtu bodov v tabuľke podľa kľúča vo svojej skupine a na záver o konečné umiestnenie.
Program turnaja bol náročný ale zápasy priniesli veľmi vysokú úroveň. Naši chlapci v skupine stratili bod od konečného 2.miesta v skupine čo by im zaručovalo boj o konečné 3.miesto na turnaji.

Našu skupinu vyhral výber Královohradeckého kraja /neskorší víťaz celého turnaja/ Keďže kľúč turnaja bol postavený na bodovom zisku v skupine museli naši chlapci nastúpiť do bojov

o konečné 5.miesto. V záverečnom stretnutí v nedeľu o konečné 5.miesto mali chlapci trošku smoly keď prehrali 2:1 a z turnajom sa tak rozlúčili na celkom peknom 6.mieste.

  Za zaujímavosť stojí sobotný večerný program ktorý bol ako už tradične na turnajoch v Čechách býva spojený so súťažami v hokejových skúsenostiach. Každý z 10 tímov mal zastúpenie v rôznych hokejových disciplínach./presnosť streľby,samostatné nájazdy,brankár čeliaci útočníkom v samost. nájazdoch, minihokej 3+1 ,jednotlivec-kolo na rýchlosť a štafeta 4.hráči kolo na rýchlosť/
Naši  chlapci HK Levice aj tu podali výborné výkony napr.

V disciplíne strelci-nájazdy sme mali hráča na 3.mieste,brankára na 4.mieste,hráča na jedno kolo na 4.mieste ale najväčšiu radosť sme mali zo štafety 4 hráčov v rýchlosti na 1 kolo keď v časovanom kole mali najlepší čas a priamo v súbojoch proti iným štvoriciam vyhrali dve /semifinálové-finálové/ rozjazdy a získali tak nakoniec 1.miesto v rýchlostnom korčuľovaní 4 člennej štafety pre tým HK LEVICE.

Chlapci z HK LEVICE podali na turnaji výkony nad svoje hokejové možnosti, boli nútení vydať zo seba všetko,vzorne reprezentovať svoj klub ale vlastne ako jediný účastník zo Slovenska aj svoju krajinu, keď že turnaje v Českej republike majú  vždy veľmi vysokú úroveň.

V závere by sme spolu s chlapcami chceli veľmi vrúcne poďakovať vedeniu HK LEVICE, riaditeľstvu IV. ZŠ Pri Podlužianke/ s hokejovými triedami/,sponzorom,rodičom a všetkým ostatným ktorý nám finančnou pomocou alebo aj psych.podporou pomohli štartovať na tomto hokejovom turnaji.

 

Jazykový kvet

Dňa 18.3. sa kolektív žiakov IV.A zúčastnil súťaže Jazykový kvet v Nitre. V kategórii anglický jazyk - vlastná tvorba sme očarili porotu s divadelným predstavením A Wolf’s adventure, a tak sme postúpili do krajské finále, ktoré sa uskutoční 12.4. v Mestskej knižnici v Nitre. Ak máte chuť a cestu okolo, zastavte sa a povzbuďte nás, alebo aspoň držte päste. Ďakujeme kolektív IV.A

 

Európa v škole

Európa v škole, vyhodnotenie OK -2.stupeň

 • Simon Guťan (5.B) – 1. m OK v II. kategórii, multimediálne práce „Rôznorodosť kultúr v našom regióne“
 • Kolektív 7.A (Erik Valkovič, Linda Éder, Andrej Ambroš, Sabina Živická) – 1. m v OK v II. kategórii, multimediálne kolektívne práce „Škola otvorená svetu“
 • Andrea Göczeová (5. B) – 1. m v OK v II. kategórii, literárne práce
 • Miroslava Udvardyová (9.B) – 3. m v OK v III. Kategórii, literárne práce

         

Európa v škole, vyhodnotenie OK - 1. stupeň

 • Kolektív IV. A triedy – 1. miesto v I. kategórii, multimediálna práca v anglickom jazyku
 • Výtvarná práca – Máme radi našu Zem - IV. A trieda – Nina Adamová a Daniela Grmanová – 1. miesto, I. kategória
 • Multimediálna práca – Odkiaľ pochádzam a ako tu žijem – Samuel Pacala – III. B trieda – 1. miesto, I. kategória

 

 

Comenius 2013

Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach sa dlhodobo zapája do programu Comenius - školské partnerstvá. Cieľom projektu je zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, nadviazanie nových priateľstiev a spoznávanie nových národov a kultúr.

Priestory školy boli v dňoch od 26. februára do 28. februára 2013 iné, zaujímavé, nezvyčajné. Tento rok rolu hostiteľa prevzala naša škola. Privítala 22 študentov i 16 učiteľov, ktorí prišli z rôznych kútov sveta. Zastúpenie mali: portugalská Coimbra, turecká Ankara, česká Praha, rumunská Iasi, talianske Bari či lotyšská Riga. Zahraniční žiaci mali možnosť pobudnúť v hostiteľských rodinách u svojich slovenských rovesníkov. Okrem toho bol pre hostí pripravený zaujímavý a pestrý program, ktorý sa niesol v duchu slovenských tradícií a v spoznávaní slovenskej kultúry nášho mesta, ale aj ďalších atraktívnych miest. Priatelia zo zahraničia boli nadšení a odniesli si veľa krásnych spomienok.

Za získanie nových priateľov z iných krajín, za zdokonalenie angličtiny a za možnosť spoznať iné národy i kultúry vyslovujeme veľké ĎAKUJEM!   

A. Schweierová, M. Prišťáková, I. Vőrősmartyová

http://www.leviceonline.sk/ostatne/spolocnost-skolstvo/comenius-vnduchu-slovenskej-kultury           

 

19. reprezentačný ples

Stáva sa každoročnou tradíciou, že v období zábav a plesov uskutočňuje aj naša základná škola podobné podujatie. Tento rok, presnejšie 16. februára, sa v priestoroch reštaurácie Atom konal 19. REPREZENTAČNÝ PLES RODIČOV A PEDAGÓGOV ŠKOLY.

Na úvod bol prítomným poskytnutý umelecký zážitok vo víre hudby a tanca. Na scéne sa striedali tanečníci, ktorí na profesionálnej úrovni predviedli svoj umelecký talent a schopnosti.        Pani riaditeľka Mgr. Mária Čuková predniesla úvodnú reč, čím otvorila ples. Okrem iného vyzdvihla dôležitosť podobných podujatí, zároveň poďakovala aj sponzorom, ktorí poskytli dary do tomboly alebo sa iným spôsobom pričinili o bezproblémovú realizáciu plesu. Okolo polnoci sa losovala tombola v dvoch etapách. Medzitým znela hudba rôzneho charakteru a druhu. Pomalé skladby sa striedali s rezkejšími, až rýchlymi. Atmosféra plesu bola veľmi dobrá, na vysokej úrovni. Všetko prebehlo v najlepšom poriadku, či už to bola poskytnutá strava, program alebo priestory.

 

Krajské kolo Technickej olympiády 2013 v Nitre

Dňa 15. februára 2013 sa konalo v Nitre Krajské kolo Technickej olympiády. Z našej školy sa ho zúčastnili žiaci VIII. A triedy Adam Karas a Richard Šebo, ktorí ako skupina vo svojej kategórii obsadili 1. miesto. Obaja postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy. K úspechu im  gratulujeme a želáme dobré umiestnenie v Bratislave.           

  

Prezentačný deň  31.1.2013

Polovica školského roka je za nami, ďalšia nás ešte čaká. 31. Január 2013 bol deň ukončenia polroku, deň vysvedčenia.  Žiaci v tento deň  dostávali výpisy z polročných vysvedčení , pochvaly a a možno aj pokarhania. Aby sme si tento deň  spestrili, ešte pred vysvedčením  odprezentovali  niektorí  žiaci svoje pripravené projekty na ktorých spolupracovali s svojimi učiteľmi celý polrok.  

Takzvaný “ Prezentačný deň“ je už na našej škole tradícia a ani tento rok kvalitou nesklamala.  Žiaci druhého stupňa si pripravili  prezentácie na rôzne témy, z rôznych oblastí.  Prezentácie pripravené v programe PowerPoint boli dôkazom, že úroveň  práce s IKT  je u našich žiakov stále vyššia a nerobí im problém ani prezentovať svoju prácu pred publikom. Za vynaložené úsilie patrí žiakom pochvala a tešíme sa na najbližší prezentačný deň.

 

Zápis žiakov materských škôl do prvého ročníka

V dňoch 8. a 9. februára sa na našej škole uskutočnil zápis predškolákov. Vítali ich trpaslíkovia spolu s Popoluškou, pani učiteľkami aj pani vychovávateľkami. Budúci školáci k nám prišli s rodičmi, starými rodični alebo súrodencami. V I.Aa I.C triede preukazovali vedomosti a schopnosti. Za odmenu si malí predškoláci mohli vybrať za odmenu nejakú hračku alebo predmet vyrobený šikovnými rukami našich starších žiakov a pani vychovávateliek.
Všetkým rodičom a deťom, ktoré nás navštívili a zapísali sa, srdečne ďakujeme za prejavenú dôveru.

 

Dni otvorených dverí

V dňoch 23. až 25. januára boli brány našej školy otvorené pre všetkých, ktorí mali záujem v najnižších ročníkoch vidieť aktivity a priebeh vyučovacieho procesu. Pedagógovia spolu so žiakmi ukázali, akými smermi sa uberá naša škola, čo môžu budúci aj súčasní žiaci s rodičmi očakávať. Prišli sa pozrieť nielen rodičia, ale dokonca aj celé rodiny spolu s deťmi. Predškolákov čakali v triedach aktivity vyučovacieho procesu, do ktorých sa niektorí zapojili. Rodičia mali možnosť informovať sa o všetkom, čo súvisí s chodom našej školy aj školského klubu detí. 

 

Lyžiarsky výcvik

Od 6. do 10. januára 2013 sa siedmaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku- Uhliská, Nižná. Bývali sme v dvoch chatách s krásnym výhľadom na svah. Svah bol každý deň upravovaný a dalo sa perfektne  lyžovať. Prvý deň si nás naši učitelia rozdelili do družstiev: 1- pokročilí, 2-mierne pokročilí a 3-začiatočníci. V skupine začiatočníkov bolo až 25 žiakov a niektorí stáli na lyžiach prvýkrát. Hneď prvý deň jazdili na malom kopci. Niektorým to išlo hneď, iným zase pomalšie. Napriek tomu všetci už na tretí deň zišli najdlhšiu zjazdovku, ktorá mala 1400 metrov. Každý deň sme mali raňajky, teplý obed a večeru. Varili nám veľmi dobre. Pitný režim sme mali zabezpečený každý deň. Jeden večer sme mali aj večerné lyžovanie. Bolo to super! Síce bolo zima ako každý deň, ale bolo to naozaj krásne. Pár dní nám aj snežilo, takže aj podmienky boli úplne úžasné a čo je naozaj super - počas celého lyžiarskeho výcviku sa nik nezranil.

 

Vianočná tržnica

21. december bol jedným z posledných dní v roku, kedy prišli žiaci do školy. Dopoludnia v rámci vyučovacieho procesu sa uskutočnili v triedach tvorivé dielne, kedy žiaci vyrábali spolu s pani učiteľkami, pani vychovávateľkami, dokonca v niektorých prípadoch aj s rodičmi, rôzne predmety, ozdoby, spojené s Vianocami. Vyvrcholením tohto dňa bola popoludní Vianočná tržnica. V úvode si rodičia a ostatní členovia rodín mohli vypočuť vianočné piesne, tanček a tradičné vinše z úst našich malých žiačikov. Pani riaditeľka popriala všetkým prítomným krásne sviatky a zaželala úspešný vstup do nového roka. Tým sa otvorila tržnica. Prítomní mali možnosť zakúpiť si rôzne predmety a ozdoby, ktoré vytvorili žiaci na tvorivých dialňach, ale výraznou mierou prispeli aj rodičia a starí rodičia, ktorí doma vlastnoručne zhotovili sladkosti, ozdoby a iné predmety na predaj.        

 

 

Mikuláš

„Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary.“ Aj takýmito slovami sme sa prihovárali k Mikulášovi dňa 6. decembra, kedy zavítal aj do našej školy. Starší žiaci si prevzali mikulášske balíčky vo svojich triedach, kde okrem Mikuláša strašili aj čerti a ochraňovali anjeli.Pre mladších žiakov bol prichystaný kultúrny program plný mikulášskych zvykov, tradícií a ukážka predvianočnej tržnice. Každá trieda dostala vrece plné balíčkov prichystaných pre každé dieťa. Deti venovali Mikulášovi pesničky, básničky, vtipy, hádanky, dokonca spievali aj v anglickom jazyku. Žiakov program zaujal a odniesli si pekné zážitky.

 

 

Rodičia deťom

Dlhodobo plánované detské ihrisko v areáli školy sa podarilo zrealizovať za 4 dni vďaka iniciatíve členov Rady rodičov, ktorí navrhli jeho realizáciu ako aj financovanie zo svojho rozpočtu. Poďakovanie patrí predovšetkým Ing. Zoltánovi Éderovi, ktorý zabezpečoval a organizoval realizáciu prác, predsedovi RR Mudr. Zoltánovi Csendesovi za podporu a sprostredkovanie sponzorskej pomoci, ako aj Ing. Marekovi Czíriovi za poskytnutú pomoc  a čiastočné sponzorstvo. Pestrofarebné ihrisko s rôznorodým náčiním deti denne s radosťou využívajú na pohyb a kreatívne hry. Za ušľachtilý čin a pomoc patrí úprimné poďakovanie všetkým rodičom školy.

  

Okresné kolo Technickej olympiády

Dňa 9.11.2012 sa konalo OK Technickej olypiády v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Leviciach, do ktorého zo školského kola postúpili : V kat. A (žiaci VIII.a IX. ročníka) - Adam  KarasRichard Šebo ako skupina, obaja VIII.A trieda. V kat. B  (žiaci VI. A VII. ročníka) – Marek KováčAdam Czúdor ako jednotlivci, obaja VII.A trieda. Po  vyriešení vedomostných testov realizovali praktickú prácu. Po sčítaní bodov a vyhodnotení odbornou komisiou obsadili vo svojich kategóriách nasledovné  miesta:

Adam KarasRichard Šebo – 1. miesto, postup na Krajské kolo v Nitre, Marek Kováč – 3. miesto, Adam Czúdor – úspešný riešiteľ.  Uvedeným reprezentantom našej školy za dosiahnuté výsledky gratulujeme.

 

Burza stredných škôl

Dňa 24. októbra 2012 sa žiaci 9. ročníkov zúčastnili „Burzy stredných škôl“, ktorú organizuje Úrad práce v Leviciach.

Žiaci mali možnosť získať informácie od 30 stredných škôl z Levíc a blízkeho okolia. Boli im poskytnuté informácie ohľadom študijných programov a odborov, ktoré sa plánujú otvoriť v novom školskom roku.  Každá stredná škola sa snažila zaujať prezentáciou, oblečením (nielen historickým), propagačným materiálom. Žiaci si okrem množstva brožúrok s informáciami o škole odniesli i pocit, že je potrebné rozhodnúť sa správne.

 

Slávnostná imatrikulácia prvákov

U našich najmladších žiakov sa 10. október 2012 zapísal do pamäte na niekoľko mesiacov, možno aj rokov. V tento deň boli v prítomnosti svojich rodičov, vedenia školy a pedagogických pracovníkov slávnostne pasovaní za riadnych žiakov Základnej školy Pri Podlužianke 6 v Leviciach. Štyri pekné triedy sa prezentovali nielen názormi, vedomosťami a schopnosťami, ale aj šikovnosťou a smelosťou. Predviedli sa vo všetkých oblastiach aktivít, ktoré sa v prvých dňoch navštevovania základnej školy naučili. Rodičia zažili príjemné popoludnie, žiaci dostali imatrikulačné listiny s malým darčekom a v triedach ich na záver čakalo malé sladké prekvapenie.Všetci pedagógovia a starší žiaci prajú prváčikom veľa úspechov a energie pri plnení školských povinností.

 

Ochrana života a zdravia, svetový deň hrania

V živote je veľmi dôležité, aby sa človek od malička vedel ochrániť pred nebezpečenstvom a zároveň sa dokázal správať, ak by náhodou nastala nejaká mimoriadna situácia. Už aj na základnej škole sa žiaci oboznamujú s ochranou života a zdravia. Na našej škole sa uskutočnil deň venovaný aktivitám OŽZ v piatok, 28 septembra. Pripomenuli sme si, kedy nastane mimoriadna situácia, ako sa treba ochrániť pred ňou. Poskytovali sme prvú pomoc pri rôznych úrazoch a nacvičovali sme si aj evakuáciu zo školy v čo najdisciplinovanejšej podobe.

                                                                                                                                                                 

      

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria