Navigácia

Archív 2015-2016

Slávnostné ukončenie školského roka 2015-2016

Dňa 30. júna 2016 sa v átriu školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016. Riaditeľka školy Mgr. M. Čuková predniesla príhovor, v ktorom zhodnotila celkový priebeh školského roka, poďakovala žiakom a pedagógom za vykonanú prácu a dosiahnuté úspechy a najúspešnejších žiakov odmenila vecnými cenami. Zároveň vyhlásila najlepšiu žiačku roka – L. Karasovú (8.B), najlepších športovcov roka – D. Kulčára (9.C) a S. Zemana (9.A) a najlepšiu triedu roka -  9. A. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bol aj bohatý kultúrny program.

Naše ZLATÉ LEVÍČATÁ

Symbolickou bodkou za celoročnou snahou žiakov je ocenenie ich výsledkov odovzdaním vysvedčenia. Tých najlepších, ktorí úspešne reprezentovali školu a dosiahli významné výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach, odmeňuje Mesto Levice ocenením Zlaté levíča. Tento školský rok si ocenenia za svoju usilovnosť a úspechy prevzali z rúk primátora mesta dňa 28. júna 2016 títo žiaci:

Lucia Karasová (8. B) za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v predmetových olympiádach a súťažiach z oblasti literatúry a prírodovedných predmetov.

Luisa Vydrová  (6. A) za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v recitačných súťažiach a kolektívnych športových súťažiach.

Miroslav Švec (9. A) za dosiahnuté úspechy vo vedomostných súťažiach z oblasti prírodovedných a spoločenských vied.

Žiacky tím hokejistov Peter Farkaš, Adam Horváth, Kristián Griesbach, Daniel Gellen, Martin Grobař, Samuel Pacala (6. C) za vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta  v školskom roku 2015/2016 v hokeji.

Okrem toho riaditeľom základných škôl bola pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o meste Levice venovaná monografia mesta  a Listina prvej písomnej zmienky.

 

Celoslovenská prehliadka - Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Ide o celoštátnu postupovú  súťaž a prehliadku umeleckého prednesu poézie a prózy a tvorby recitačných kolektívov a divadiel. Veľmi nás teší, že tento rok sa na celoslovenskú prehliadku úspešne prebojovala naša žiačka Luisa Vydrová, ktorá sa pripravovala pod vedením Mgr. M. Bernátovej.  Celoslovenská prehliadka sa konala v dňoch 22. – 25. júna v  Dolnom Kubíne. Luisa sa predstavila v 2. kategórii/poézia prednesom textu od Viliama Klimáčka M.K.+V.K=SRDCE.  Svojím hravým podaním básne Luisa prítomných zaujala, o čom svedčia aj slová poroty: „Lusia Vydrová sa predstavila živým a pozitívne naladeným prednesom, v ktorom nám aj sebe odomykala tajné uličky.“

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 9. júna 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch. Cieľom súťaže je rozvíjať a prehlbovať záujem detí o materinskú reč a umožniť im vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku, k osobnostiam slovenského národa, k domovu i k svojim blízkym.  V tejto súťaži sme mali zastúpenie aj my. Mladá talentovaná piatačka Aneli Rusov získala vo vysokej konkurencii (vyše 500 prác) za svoju prácu Interview s Tatrami čestné uznanie. Blahoželáme! 

 

Kráľove Šahy

Dňa 10. 06. 2016 sa v ZŠ Janka Kráľa v Šahách uskutočnil už IX. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov Kráľove Šahy. Súťaže sa zúčastnilo okolo 100 najlepších recitátorov z celého Slovenska. Veľmi nás teší, že naša žiačka Ema Chvojková (VIII.B) získala vo svojej kategórii Cenu porotydivadelný súbor Kredenc pod vedením Mgr. Jurču získal v kategórii E – zhudobnené a divadelné pásma  úžasné  1. miesto! Blahoželáme! 

 

Biologická olympiáda

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do všetkých kategórií biologickej olympiády. Po absolvovaní školských kôl dvaja najúspešnejší žiaci v každej kategórii postúpili do okresného kola.

V okresnom kole dosiahli žiaci veľmi pekné umiestnenia, všetci boli úspešní riešitelia. V kategórii C v teoreticko-praktickej časti obsadila Lucia Karasová z 8.B 5. miesto a Vanesa Bianca Svetíková z 8.A 10. miesto. Kategória D je určená žiakom 6. a 7. ročníka. Tomáš Čuka zo 6.A obsadil 7. miesto a Dominika Beňová zo 7.A 8.miesto.

 V kategórii E v odbornosti botanika nás úspešne reprezentovali Lucia Csendesová z 8.A, ktorá získala 4.miesto a  Katarína Kúdelová zo 6.A, ktorá sa umiestnila na  6. mieste. V odbornosti zoológia nám patrili 10. a 14. miesto., ktoré získali Veronika DolníkováPatrícia Frančiaková zo 7.A.

Čerešničkou na torte boli naši najmladší žiaci, ktorí súťažili v kategórii F. Družstvo mladších žiakov     4. ročníka Lesožiaci v zložení Lenka Halásová, Damián Liko, Nina Macáková, Ronja Novosádová, Nikolas Sleziak získali 2. miesto a staršie družstvo Sovy zložené zo žiakov 5. ročníka Hana Harváneková, Daniela Frančiaková, Danica Ondíková, Nina Havranová a Martin Švec obsadili vynikajúce 1. miesto.

Všetkým žiakov blahoželáme a ďakujeme za dosiahnuté výsledky.

 

Vyhodnotenie  a ocenenie našich žiakov

Na základe dosiahnutých výsledkov žiakov v okresných kolách predmetových olympiád ( MO, FO kat. E,F, CHO a Pytagoriády) sa naši najúspešnejší žiaci 15. júna 2016 zúčastnili vyhodnotenia a ocenenia v priestoroch ZŠ, Saratovská 43, Levice. Po krátkom programe, vyhodnotení  jednotlivých súťaží a  obdržaní diplomov nás čakalo spoločné posedenie a občerstvenie.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci:

Matematická olympiáda

Danica Ondíková        Z5        1. miesto

Michaela Ďurišová     Z6        1. miesto

Lucia Karasová            Z8        1. miesto

Pytagoriáda

Kristína Zemanová   P3     1. miesto

Tadeáš Juhás             P4     1. miesto

Viktória Siládiová     P4      3. miesto

Matej Hrušovský      P6      2. miesto 

Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme veľa ďalších úspechov a veselé prázdniny.

 

Plavba po Dunaji

Žiaci 5. ročníka sa 3. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vybrali na výlet do Štúrova.   Cieľom nášho výletu bola výletná plavba po Dunaji. Z paluby lode sa nám naskytol jedinečný pohľad na panorámu Dunaja, monumentálnu baziliku v Ostrihome či Most Márie Valérie. Na výlete sme si užili kopec zábavy a nechýbalo ani sladké prekvapenie od našich pani učiteliek.

 

Olympijský oheň v Leviciach

Námestie hrdinov sa dňa 10. júna v našom meste naplnilo mladými ľuďmi, aby privítali olympijskú pochodeň prinesenú bežcami zo Šiah. Sprievodnými podujatiami boli prehliadky rôznych športových zoskupení, ktoré aktívne pôsobia a vynikajú svojimi výsledkami v našom meste. Po prezentácii tanečných formácií, v ktorých aktívne účinkujú aj naši žiaci, ukázali svoju obratnosť a šikovnosť aj členovia karate klubu. Žiaci z rôznych škôl si potom mohli vyskúšať svoje športové schopnosti v olympijských disciplínach.

 

Výlet k MDD v Bratislave

Dňa 3. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí navštívili žiaci prvého a druhého ročníka zoologickú záhradu v Bratislave. Naši najmladší žiaci mali možnosť nahliadnuť do života rozličných druhov zvierat. Pavilón opíc, Dinopark či výbeh šeliem - to sú len niektoré atrakcie, ktoré mohli žiaci sledovať. Zaujímavosťou bol aj krátky  3D film o živote jašterov v minulosti. Žiaci prišli domov s množstvom zážitkov a nových vedomostí.

 

Beseda s autormi a ilustrátorkou série kníh Zvedajko

Dňa 30. mája sa žiaci prvého ročníka zúčastnili besedy s autormi kníh o Zvedajkovi Kvetoslavom Krnáčom, Martinom Drdošom a ilustrátorkou Kris Azyar Holkovou. Beseda sa uskutočnila v literárnom klube Tekovskej knižnice v rámci 2. týždňa Celé Slovensko číta deťom. Žiaci mali možnosť vypočuť si, ako vznikla postavička Zvedajka, na čo sú zamerané jednotlivé knižky. Autor prečítal aj úryvok z diela a prváci spoznali ostatné zvieratká, ktoré v jednej z kníh vystupujú. Plodná beseda bola podfarbená aj hudbou melódií zo známych rozprávok. Na záver sa uskutočnila autogramiáda s autormi. Žiaci sa dobre bavili a spoznali ďalšie hodnotné umelecké dielo. 

 

Žiaci II. stupňa tancovali štvorylku

20. mája sa žiaci II. stupňa zapojili do hromadného tancovania štvorylky v rámci medzinárodného projektu „European Quadrille Dance Festival“. Presne o 12:00 hodine si na Námestí hrdinov v rámci Dní mesta Levice zatancovali tento historický tanec spolu s ostatnými žiakmi levických škôl. Táto akcia sa organizuje v Európe pravidelne už niekoľko rokov a je spájaná s pokusom o prekonanie Guinnessovho rekordu v synchronizovanom tanci.

 

Škola v prírode

16. - 21. mája 2016 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili ŠvP v počte 54 žiakov. Ubytovali sme sa v PENZIÓNE ERIKA v Tatranskej Lesnej. Navštívili sme známe turistické miesta ako Studenovodské vodopády, ktoré nás očarili nádhernou scenériou. Pri Reinerovvej útulni nás potešila líška, ktorá na naše prekvapenie prišla až celkom blízko. Počas pobytu nám Tatry ukázali krásnu panorámu známych štítov, počasie ako na objednávku , ale aj poletujúce vločky snehu na Štrbskom plese. Turistiku zvládli všetci bez problémov. Zregenerovali sme sa v Tatranskej Lomnici v hoteli Titris, kde sme navštívili vodný svet. Oboznámili sme sa s históriou Tatier, flórou a faunou tatranskej prírody v múzeu TANAP-u. V Starom Smokovci si žiaci nakúpili darčeky pre najbližších. Šťastní a spokojní a s nezabudnuteľnými  zážitkami sme sa vracali domov.

 

Partnerská návšteva Španielska

V dňoch 16. – 20. 05. 2016 sa žiaci a pedagógovia ZŠ Pri Podlužianke 6 zúčastnili partnerskej návštevy  španielskej školy v Quart de Poblet. Išlo o štvrtú partnerskú návštevu v rámci medzinárodného projektu Erasmus + s názvom „Under the same sky: Open minds and equal rights for all“. Okrem našej školy sú do tohto projektu zapojené aj partnerské školy z Poľska (Łódź), Holandska (Voorhout), Talianska (Porto Recanati), Španielska (Quart de Poblet, Valencia) a Turecka (Ankara).

Hlavnými témami stretnutia boli rovnosť medzi intaktnými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a veková rovnosť.

Partnerské stretnutie začalo veľkolepou uvítacou akadémiou v španielskej škole C.E.I.P. Ramón Laporta. Žiaci i pedagóvia  hostiteľskej školy pripravili pútavý program, ktorý tvorili tanečné vystúpenia a piesne typické pre jednotlivé partnerské krajiny. Vrúcneho uvítania sme sa dočkali aj od primátorky mesta, ktorá žiakom a učiteľom darovala spomienkové predmety. Prvý deň sa konalo i pracovné stretnutie koordinátorov, na ktorom zhodnotili doterajší priebeh realizácie projektu a upresnili plány ďalších partnerských  návštev.

Okrem prehliadky školy, návštev vyučovacích hodín a rôznych workshopov sme mali možnosť spoznať históriu, zvyky, tradície regiónu a jeho obyvateľov. Žiakov i pedagógov nadchla návšteva najväčšieho akvária v Európe L´Oceanográfic s veľkolepou delfíňou šou. Históriu prístavného mesta Valencie bolo cítiť na každom kroku. Prezreli sme si mestskú bránu Torres de Serranos, gotickú katedrálu La Catedral, Plaza de la Reina a nasávali atmosféru uličiek starého centra mesta.  O zábavu mali žiaci postarané  v Gulliverovom parku.

Predposledný deň sa konali otvorené hodiny koordinátorov projektu. Prvú, na tému rovnosť medzi intaktnými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, pripravila poľská koordinátorka Kasia Olcszak a druhú, na tému veková rovnosť, turecká koordinátorka Belgin Saka.

Posledný deň sme sa vydali na nezabudnuteľnú  plavbu lagúnou „La Albufera“ a nevynechali sme ani pieskové duny či prechádzku po pláži. Našu návštevu sme zavŕšili pôsobivou rozlúčkou so žiakmi, učiteľmi a rodičmi z hostiteľských rodín na pôde školy.  Bodkou za srdečným stretnutím bola typická domáca valenciánska paella, na ktorej si všetci pochutili. Domov sme sa vracali plní dojmov, zážitkov, obohatení o nové priateľstvá a poznatky španielskej histórie a kultúry.

http://www.leviceonline.sk/spolocnost/skolstvo/4091-ziaci-a-pedagogovia-zs-pri-podluzianke-6-na-partnerskej-navsteve-spanielska

 

Deň matiek

Prvá májová nedeľa je každý rok oslavou matiek, preto sa aj žiaci prvého ročníka pripravovali na tento sviatok veľmi zodpovedne. Výsledkom ich snaženia boli krásne kultúrne programy v každej triede a darčeky venované mamičkám a babičkám z celého srdiečka.

 

Beseda s cestovateľom pánom Jaroslavom Burjanivom

Žiaci VIII.B triedy sa 22. apríla 2016  zúčastnili besedy s pánom Jaroslavom Burjanivom, vášnivým fotografom a reportérom.      Mestá bývalého Sovietskeho zväzu obrazom, slovom a príhodami z ciest nám opísal pán J. Burjaniv. Porozprával nám o najznámejších pamiatkach v Moskve, v Sankt Peterburgu, ktoré by sme určite mali vidieť, ak v budúcnosti navštívime túto krajinu. Atmosféra besedy bola uvoľnená, žiakov najviac zaujali obrázky z Červeného námestia, chrám Vasilija Blaženého a samozrejme Ermitáž. Naše poďakovanie patrí pánovi  J. Burjanivovi aj pracovníčkam  hudobného kabinetu Tekovskej knižnice  v Juniore. Pripravili pre nás príjemné posedenie.

 

Bratislava – včera a dnes

Chcete sa dozvedieť niečo viac o úžasne prežitom dni na exkurzii Bratislave? Všetci sme sa na tento deň veľmi tešili, nakoľko sme naň boli dlhší čas pripravovaní našou pani učiteľkou z dejepisu Mgr. Menyhárovou.12. 05 2016 nastal deň, keď sa vybraní žiaci siedmych ročníkov stretli ráno pred školou a v dobrej nálade sa vybrali na už spomenutú exkurziu. Našou prvou zastávkou bol Slavín – bratislavský pamätník sovietskych vojakov padlých počas 2. svetovej vojny na území západného Slovenska. Bol síce upršaný deň, čo však nebránilo prekrásnemu výhľadu zo Slavína na celú Bratislavu. Po prehliadke Slavína sme sa autobusom presunuli do parlamentu SR, ktorý je najvyšší zastupiteľský orgán a súčasne základný orgán zákonodarnej moci. Parlament je sídlom Národnej rady SR. Pán sprievodca nám vysvetlil všetky činnosti spojené s chodom štátu. Dozvedeli sme sa o štátnych symboloch SR, ktorými sú: štátny znak SR, štátna vlajka SR, štátna pečať SR a štátna hymna SR, ale aj o histórii parlamentu. Počas sprievodcovej prednášky sa nám prihovorila podpredsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva  a národnostné menšiny Lucia Nicholsonová. Najväčším zážitkom pre nás bola možnosť vstúpiť do rokovacej sály a zasadnúť na miesta poslancov, ale i prezidenta. Návštevu monumentálneho Bratislavského hradu sme nemohli vynechať. V priestoroch prístupných verejnosti sme si prezreli rôzne výstavy Slovenského národného múzea. Zaujímavou formou nám bola prezentovaná prednáška o histórii hradu, ale aj o hrôzach 1. svetovej vojny.                                                                                                                  

Hľadanie strateného pokladu Nitrianskeho hradu (exkurzia)

Dňa 2. mája 2016 sa žiaci III.A, B, C a IV.A vybrali hľadať poklad Nitrianskeho hradu. Počas našej prehliadky jedného z najdôležitejších a najkrajších miest Slovenska – Nitry sa naši žiaci zábavnou formou dozvedeli veľa o histórii (Veľká Morava a jej panovníci), umení (najznámejšie architektonické slohy) a kultúre (život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda, hlaholika). Naša exkurzia bola výnimočná tým, že všetky informácie boli sprostredkované hravým spôsobom. Žiaci počas prehliadky po celý čas spolupracovali so sprievodkyňou a riešili úlohy v ilustrovanej brožúrke s užitočnými informáciami, ktoré ich priviedli k pokladu, ktorý našli v Diecéznom múzeu.

O živote Slovanov na našom území sa dozvedeli i na výstave Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku v Ponitrianskom múzeu, v ktorom si mohli pozrieť aj druhú výstavu -  Život v lesných a vodných biotopoch. (100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry).

 Z náročnej vlastivednej exkurzie si žiaci priniesli mnoho zážitkov, ale aj nových informácií, a tak si rozšírili svoje vedomosti o histórii, kultúre i živočíchoch na našom území.          

        

Čítanie s Mrkvičkom

27. apríl sa v našej škole niesol v znamení kníh. Zavítal k nám pán Tibor Hujdič, alias pán Mrkvička, ktorý vedie workshopy pre deti, na ktorých propaguje čítanie detí a čítanie deťom, rozpráva o knihách veselo i vážne a vedie semináre pre učiteľov.  A práve to sme využili a strávili sme príjemný deň v jeho milej spoločnosti.

Žiakom 1. stupňa pán Mrkvička v dramatizovanom čítaní predstavil príbehy z veľmi zaujímavých a pútavých kníh pre deti. V závere čítania si deti mohli samy vyskúšať dotvoriť príbeh. S piatakmi a šiestakmi si pán Mrkvička zahral knižné hádanky. Prostredníctvom skupinových aktivít a zábavným čítaním ukážok predstavil deťom veľa súčasných kníh pre deti a mládež. Žiaci sa výborne zabavili a odchádzali nadšení a plní chuti siahnuť po dobrých knihách. 

V popoludňajších hodinách workshop pokračoval seminárom pre učiteľov, ktorý bol venovaný rozvoju čitateľskej gramotnosti. Pán Hujdič sa venoval i témam, ako učiť žiakov predvídať a klásť si počas čítania otázky, ale aj ako vyzerá súčasná kvalitná kniha pre deti a mládež.

Stretnutie malo veľký úspech u malých i veľkých a veríme, že s pánom Mrkvičkom sa vidíme opäť o rok.  

 

Beseda s lesníkmi

V rámci mesiaca lesov sa uskutočnila v I.D a I.A triede beseda s lesníkmi.  Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií o rastlinstve a živočíchoch, ktoré sú súčasťou lesného spoločenstva. Nechýbali tiež obrázky a predmety, približujúce život v lese, napríklad semená rozličných stromov, parohy zvierat, obrázky stôp či nástroje na vábenie.

V druhej časti besedy si žiaci na dvore vyskúšali rozličné aktivity, ktorými sa oboznamovali s lesným spoločenstvom. Skladali lesné puzzle, poznávali život zvierat formou hier, napodobňovali ich zvuky, hľadali príbytky či potravu. Tešíme sa aj na sadenie stromčekov.

 

Kukučínova literárna Revúca

I tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do literárnej súťaže Kukučínova literárna Revúca. O tom, že medzi našimi žiakmi sa rodia vynikajúce liteárne talenty svedčia výsledky v celoslovenskom kole tejto literárnej súťaže.

Vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej súťaže Kukučínova literárna Revúca:¨

POÉZIA: strieborné pásmo – Lucia Csendesová, VIII. A

PRÓZA:  strieborné pásmo – Samuel Furda, VII. A

                                                Lucia Karasová, VIII. B

                bronzové pásmo –   Olívia Pásztorová, VIII. A

 

Hviezdoslavov Kubín OK

Dňa 13. apríla 2016 sa v Dome Matice slovenskej v Leviciach uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach v ňom mala opäť po roku silné zastúpenie.

I. kategórii v próze nás reprezentovala Nina Longauerová, IV.A, v II. kategórii v poézii Luisa Vydrová, VI.A, Veronika Makukha, VI.B, Chiara Holečková, VI.C. Prózu zastupovala v II. kategórii Kristína Kršiaková, VI.A. V III. kategórii v poézii to bola žiačka ôsmeho ročníka – Ema Chvojková, VIII.B. Ani próza nezostala v tejto kategórii nepovšimnutá, reprezentovali nás Viktória Havranová, VIII.A a Petra Pastierová, IX.B.

Žiačky sa nebáli vo veľmi silnej konkurencii ostatných recitujúcich ukázať svoj talent, ktorý porota následne ocenila. Takmer všetky z nich si odniesli diplom – 3. miesto: Veronika Makukha, VI.B, Viktória Havranová, VIII.A. Diplom za 2. miesto s postupom na krajské kolo obdržali: Luisa Vydrová, VI.A, Kristína Kršiaková, VI.A. Cenné víťazstvo  a tiež ďalšiu reprezentáciu porota udelila v jednotlivých kategóriách Chiare Holečkovej, VI.C,    Eme Chvojkovej, VIII.A a Petre Pastierovej, IX.B.

Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom boji!

 

Celoslovenské kolo súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“

V slnečnú 2. aprílovú sobotu roku 2016 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“, v ktorom mala po druhýkrát aj naša Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach zastúpenie. Po predchádzajúcom úspechu v krajskom kole nás  v II. kategórii s poéziou Rudolfa Dilonga - Obloha reprezentovala žiačka VI.B triedy Veronika Makukha.

V každej kategórii súťažilo osem žiakov v umeleckom prednese poézie alebo prózy. V neľahkej konkurencii sa napokon Veronike Makukha podarilo obsadiť štvrté miesto vo svojej kategórii a od odbornej poroty si vyslúžila pochvalu za pekný výkon. Veronike srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach, na ktoré sa pripravuje.

 

Riga Cup 2016

V dňoch 1.-3. apríla 2016 sa v Lotyšskej Rige uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj kategórie „U12“. Turnaja sa zúčastnilo 30 hokejových klubov. Najväčšie zastúpenie malo Fínsko (11 klubov), ďalej nasledovalo domáce Lotyšsko (6 mužstiev), Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Estónsko, Belgicko a Slovensko, ktoré reprezentovali dva kluby – výber z Bratislavy a HMS Select Slovakia (hokejová mládež Slovenska). Mužstvo HMS je výberom hráčov z celého Slovenska. Aj hokejový klub Levice mal svoje zastúpenie v mužstve HMS. Bol ním hráč HK Levice Július Adámik, žiak V. ŠHT Základnej školy Pri Podlužianke 6. Všetky tímy boli zaradené do 6 skupín po 5 mužstiev. Zápasy sa hrali 3x denne, 3x15 minút.

   Chlapci prešli turnajom bez straty bodu a vyhrali celý turnaj Riga Cup. Možno sa mnohým výsledky zápasov budú zdať príliš vysoké, ale kvalita mužstiev bola na vysokej úrovni. Chlapci predvádzali rýchly, kombinačný hokej od prvej minúty až do konca zápasu. Za to im patrí veľká vďaka.

   Poďakovanie patrí aj realizačnému tímu: PaedDr. Plevkovi (trénerovi),  p. Čajkovi a jeho asistentovi. Nemôžeme zabudnúť aj na našich domácich trénerov a vedenie školy, ktorí sa starajú o výchovu a športový rast našich detí. Veľké poďakovanie taktiež patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli na dobrú vec a tak umožnili deťom reprezentovať Slovensko a dopriali im veľký športový zážitok.

 

Daruj stromom život

Pre žiakov ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach je téma ochrany životného prostredia dostatočne známa z vyučovacích hodín ako aj  rôznych eko-aktivít. Najlepší spôsob, ako aktivizovať  žiakov,  sú však  konkrétne a zmysluplné činnosti, ktoré skvalitnia život a zveľadia prostredie. Preto sme sa zapojili do projektu Úsmev pre strom, ktorý organizuje SHP Group Harmanec. Víťazné školy budú  odmenené výrobkami značky Harmony pre celú školu, exkurziou do Harmaneckej jaskyne a ďalšími vecnými  cenami.      Projekt pozostáva z troch súťažných aktivít:  Zbieraj a recykluj,  Zasaď strom a Vytvor kreatívny eko-projekt na tému odpad v lese a jeho následky.     

Zbieraj a recykluj: Možno na začiatku bol cieľ VYHRAŤ! A tak  učitelia motivovali žiakov, žiaci oslovili rodičov, starých rodičov a výsledok? Dva plné kontajnery -  neuveriteľných 24 ton papiera! Do zberu sa zapojili všetky triedy, víťazné boli dve: VII.A nazbierala 6753 kg  a I. B 1945 kg papiera.  Ako odmenu od riaditeľky školy získava VII. A trieda spolu s ďalšími 15 najaktívnejšími žiakmi exkurziu do Drevárskeho múzea vo Zvolene. Prváci dostanú vecné odmeny.

Veľmi úspešne skončila aj druhá aktivita Zasaď strom: na podnet pani riaditeľky  deň po „Testovaní 9“  žiaci  vymenili duševnú aktivitu za fyzickú a v areáli školy vysadili 30 tují, 10 rôznych listnatých kríkov, 4 popínavé vistérie a 90 kríkov levandule. Obnovená bola aj bylinková špirála. Aby rastliny prospievali,  je potrebné sa o ne starať, denne ich zalievať.. to je ďalšia výzva, už nesúťažná.  Viete, aká bude odmena za jej splnenie?

 

Deň vody

„Water and jobs – voda a zamestnanie“  boli  hlavnou  témou tohoročného Svetového dňa vody.

Cieľom aktivít na našej škole  bolo poukázať na ochranu  a šetrenie vody ako aj priblížiť zamestnania zaoberajúce sa vodou.                                                                                                                                     

Prostredníctvom materiálov na informačnom paneli, prezentácií a krátkych dokumentárnych filmov počas vyučovacích hodín žiaci získavali informácie o spotrebe vody vo svete, o úprave pitnej  vody o fungovaní  čističky odpadových vôd ako aj o povolaniach súvisiacich s týmito činnosťami. Počas aktivít na jednotlivých stanovištiach  si mohli otestovať  svoje vedomosti, zistiť spotrebu vody v konkrétnej domácnosti a vžiť sa do situácie afrických žien a detí, ktoré musia za vodou putovať denne niekoľko míľ.  Po absolvovaní všetkých úloh si mohli dopriať dúšok zdravej slovenskej  minerálky.

Žiaci 5.A a 5.C triedy sa zúčastnili Dňa vody, ktorý organizovala ZSVS v odštepnom závode v Leviciach. Aj tento rok bola vyhlásená výtvarná súťaž na tému „Voda a pracovné miesta“ pre mladších žiakov  a pre starších žiakov „Odpadová voda“ ako aj literárna súťaž“ Vymysli ódu na odpadovú vodu“. Medzi víťaznými  prácami boli  aj práce našich žiakov: výtvarná časť: Babinský, Kopka, Kollár z 1.A triedy, Tobiášová, Drapák 6.C , Czíriová 7.A, Zilai 8.A a literárna časť: ŐrdŐgh 5.D, Griesbach 6.C.

 

Dopoludnie s ľudovou rozprávkou

V rámci mesiaca knihy si žiaci spolu s triednymi učiteľmi  pripomenuli  niektoré  ľudové rozprávky na počesť najznámejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok- Pavla Dobšinského. V rámci integrovaného tematického vyučovania čakali v každej triede prvého a druhého ročníka na žiakov vyučujúci, prezlečení v kostýmoch rozprávkových postavičiek. Matematika, slovenský jazyk, prvouka či výtvarná výchova- tieto predmety boli popretkávané rozprávkami. Kocúr v čižmách, Popoluška, Červená čiapočka, Zlatovláska, medveď či ježibaba mali pre každého žiaka pripravené teoretické aj praktické úlohy z daných predmetov a konkrétnych rozprávok. Žiaci sa výborne zabavili a okrem zážitkov si určite odniesli aj nové vedomosti.

 

Ocenenie pedagógov za mimoriadne úspechy

    Dňa 22.03.2016 si učitelia a pedagogickí zamestnanci prevzali v Bratislave z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci.

    Medaily sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života od roku 1999. Dostávajú ich tí, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

   Z rúk ministra školstva prevzala najvyššie rezortné vyznamenanie aj p. riaditeľka Mgr. M Čuková za mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania a riadenia základného školstva.

 

Európa v škole

Dňa 4. marca 2016 sa v Dome Matice slovenskej v Leviciach konalo vyhodnotenie okresného kola súťaže Európa v škole. Motto 63. ročníka - ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska únia. I tento rok sa naši žiaci aktívne zapojili do tejto súťaže, a to prostredníctvom individuálnych a kolektívnych umeleckých, literárnych prác a multimediálnych projektov. Víťazné práce postúpili do okresného kola, kde odborná porota ocenila tie najlepšie, ktoré postupujú do celoslovenského kola. Výsledky:

Víťazi v kategórii literárnych prác: Juraj Homola (III.A), Katarína Kúdelová (VI.A), Aneli Rusov (V.B), Lucia Karasová (VIII.A).

Víťazi v kategórii literárnych prác v cudzom jazyku: Kristína Kršiaková (VI.A), Tatiana Beňová (IX.A), Samuel Longauer (VII.A), Agáta Máttéfyová (IX.A).

Víťazi v kategórii umeleckých prác: Noemi Cziriová (VII.A), Tatiana Beňová (IX.A), Kristína Zemanová a Nina Krnáčová (IV.A), Bibiána Angletová a Katarína Kúdelová (VI.A), Ema Adamová a Viktória Macaláková (VIII.A) a kolektív IV.A.

Víťazi v kategórii multimediálnych prác: Rebeka Cziriová (IV.A), Samuel Pacala (VI.C), Noemi Cziriová (VII.A), Tomáš Mäsiar (VII.A), Matej Ševčík (VIII.C), Nina Longauerová (IV.A), kolektív žiakov I.D, III. ročníka, V.A a V.C, VI. A, VII. ročníka, VIII.B, VIII.A a IX.A.

 

Stretnutie so športovou legendou

Dňa 17.02.2016 do našej školy zavítala známa osobnosť . Žiaci, rodičia a priaznivci športu mali možnosť sa stretnúť s legendou Slovenského hokeja Jozefom Golonkom.  Pán Golonka sa podelil s prítomnými o svoje životné skúsenosti a zážitky z bohatej športovej kariéry. Naši mladí hokejisti kládli mu množstvo otázok, na ktoré dostali odpovede, a v závere sa uskutočnila autogramiáda pre všetkých záujemcov.

https://vimeo.com/156246323

 

Karneval

Začiatkom februára sa v telocvični našej školy uskutočnil karneval. Pre žiakov boli pripravené rôzne zábavné a súťažné hry plné vtipných momentov, ktoré zabezpečili pani vychovávateľky v nápaditých a veselých kostýmoch klaunov. Žiaci sa zabavili, vytancovali pri bohatej nádielke hudby a s plným priehrštím zážitkov odchádzali domov.

 

22. reprezentačný ples

Reprezentačný ples učiteľov, rodičov a priateľov školy patrí už k tradíciám našej školy.  Výborná nálada, dobrá hudba, bohatá tombola, nádherné dámy, elegantní páni,  to sú všetko prívlastky, ktorými sa vyznačoval i tohtoročný, v poradí už 22. reprezentačný ples. Uskutočnil sa 23. januára v príjemnom prostredí hotela Lev. 

     Úvod plesu spestrili tanečné a spevácke vystúpenia bývalých i súčasných žiakov našej školy. Po slávnostnom privítaní hostí riaditeľkou školy Mgr. Máriou Čukovou, ktorá otvorila ples slávnostným gongom, sa zábava mohla začať. Po úvodnom valčíku prítomní nenechali parket ani na chvíľu prázdny. Nechýbala ani bohatá tombola. Na mnohých sa usmialo šťastie a domov si vďaka štedrým sponzorom odnášali zaujímavé a pekné ceny. Zábava, tanec, rozhovory v sále či na chodbách, neformálne stretnutia učiteľov, rodičov...takto to vyzeralo až do skorých ranných hodín.

    Aj tohtoročný ples sa končil spokojnosťou návštevníkov so želaním, aby sme sa aj budúci rok na tanečnom parkete opäť stretli. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o jeho výborný priebeh, patrí srdečná vďaka.

 

Návšteva SND v Bratislave

Pre  spestrenie  predvianočného  obdobia  sme  22. decembra 2015  navštívili naše hlavné mesto. Cieľom našej návštevy  bolo Slovenské národné divadlo - predstavenie Luskáčik.

Tak ako ostatní návštevníci, aj my sme sa vydali  na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória  E. Jaczovej.

Sledovali sme neuveriteľné príbehy Mášenky a princa, ktorý vstúpil do jej snov. Výnimočnú atmosféru  sprevádzala nádherná hudba a kostýmy  k baletnej rozprávke Luskáčik. Nádherný príbeh potvrdil, že priateľstvo a vernosť, obetavosť a láskavosť vždy zvíťazia nad záludnosťou a zlom.

 

iBobor

22.decembra 2015 sa v našej škole uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov našim žiakom - úspešným riešiteľom 9.ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Diplomy úspešným riešiteľom a vecnú cenu najúspešnejšiemu žiakovi odovzdala pani riaditeľka školy Mgr. Mária Čuková.
Súťaž vznikla v roku 2004 v Litve a postupne sa rozšírila do ďalších krajín. V školskom roku 2014/2015 sa súťaž konala už v 35 krajinách. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej v uvedenom školskom roku zapojilo 927 668 žiakov.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Tento školský rok sa súťaže zúčastnilo 66 842 súťažiacich z 982 základných a stredných škôl zo Slovenska. Aj v takejto silnej konkurencii naši žiaci výborne obstáli. Našu školu reprezentovalo 70 žiakov v dvoch kategóriách, z nich 25 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi podľa kritérií organizátorov, medzi ktorých patria napr. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Projekt Infovek Slovensko.
V kategórii Kadet žiakov 8.-9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty osemročného gymnázia súťažilo 15 207 súťažiacich, plný počet bodov dosiahlo iba 39 z nich. Súčasne úspešných riešiteľov v rámci Slovenska bolo iba 2624, čo predstavuje 17,3 % súťažiacich. Svedčí to o mimoriadnej náročnosti úloh tohto ročníka súťaže - veľmi podobná bola totiž aj úspešnosť v ďalších 4 kategóriách. Nás teší, že práve v tomto ukazovateli sa prejavila kvalita našich žiakov – naša škola mala percentuálny podiel úspešných riešiteľov 52,6 %, keď bolo úspešných 10 z 19 účastníkov. Súčasne naši žiaci dosiahli vynikajúce percentily: Andrej Király,9.C 98; Natália Kubalová,9.A 98; Olívia Pásztorová,8.A 97; Nina Ivančáková,8.A 95; Lucia Karasová,8.B 93; Agáta Mátéffyová,9.A 92; Juraj Novosád,9.A 92 a Timea Kaliská,9.A percentil 91.
V kategórii Benjamín žiakov 5.-7. ročníka ZŠ, prímy a sekundy osemročného gymnázia súťažilo 22 926 súťažiacich, plný počet bodov dosiahlo 61. Súčasne úspešných riešiteľov v rámci Slovenska bolo iba 3651, čo predstavuje 15,9 % súťažiacich tiež z dôvodu mimoriadnej náročnosti úloh. Nás teší, že aj v tejto kategórii sa prejavila kvalita našich žiakov – naša škola mala percentuálny podiel úspešných riešiteľov 29,4 %, keď bolo úspešných 15 z 51 účastníkov. Najlepší percentil zo všetkých našich žiakov v oboch kategóriách dosiahol Juraj Hrušovský zo VII.B, ktorý dosiahol percentil 100. Aj ostatní naši žiaci dosiahli vynikajúce percentily: Noemi Cziriová,7.A 99; Matej Hrušovský,6.A 98; Michelle Máčajová,5.B 98; Branislav Mišura,7.C 98; Michaela Ďurišová,6.A 97; Danica Ondíková,5.C 96; Richard Struhár,7.B 96; Matúš Király,6.C percentil 92.
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a súčasne všetkým našim zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Koordinátorom súťaže v škole bol učiteľ informatiky RNDr. Miroslav Belák.

 

Vianočný darček pre opustených psíkov

Dňa 21.12.2015 si zástupcovia levického útulku "Šťastný domov" prišli prevziať malý vianočný darček od žiakov V.D triedy. Tí sa rozhodli aspoň malou troškou prispieť na pomoc bezbranným, opusteným psíkom. Počas uplynulých mesiacov v škole aj doma vyrábali vianočné dekorácie, pohľadnice či piekli perníky,  ktoré potom predávali na vianočnej tržnici v škole. Zisk z tohto predaja sa rozhodli venovať aj psíkom, ktorých majú veľmi radi. Okrem peňazí, psíkov obdarovali aj rôznymi dobrotami a vlastnoručne namaľovanými obrázkami. Deti na pamiatku dostali kalendár, ktorý im bude pripomínať toto milé stretnutie, ktoré určite nebolo posledné.

 

Vianočný koncert

Krásne Vianočné predstavenie, zachytávajúce ľudové zvyky a tradície v období Vianočných sviatkov pripravili naše deti pod vedením pedagógov školy. Tance, piesne, koledy a literárne pásmo potešili prítomných žiakov, učiteľov a rodičov a zožali veľký úspech.

 

Pomoc Peťkovi

Začiatkom októbra sa nám dostal do rúk článok o ťažko chorom Peťkovi, ktorý navštevuje Spojenú školu internátnu v Leviciach. Chlapcovi sa zbierajú plastové vrchnáčiky na finančne náročnú liečbu. Naša škola neváhala a zapojila sa do zberu týchto vrchnáčikov. Doteraz sa podarilo našim žiakom i učiteľom vyzbierať neuveriteľných 264 kg. Zbierajú všetci – malí i veľkí žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, rodičia, starí rodičia i naši „bývalí“ žiaci.

Žiakov VII. A triedy príbeh Peťka zaujal natoľko, že sa rozhodli jeho rodine spríjemniť Vianoce. V škole i doma s rodičmi vyrábali rôzne vianočné dekorácie, ktoré predávali na  Vianočnej tržnici v škole. Peniaze, ktoré utŕžili z predaja sa rozhodli venovať Peťkovej rodine.

O tom, že ich čin mal zmysel, sa presvedčili na vlastné oči. Peťko s mamičkou i starou mamou sa prišli žiakom do školy osobne poďakovať. Z činu detí boli veľmi dojatí a vďační. Sme hrdí, že z našich žiakov vyrastajú ľudia, ktorí dokážu citlivo vnímať utrpenie iných ľudí.  

Vianočná tržnica

Popoludní čakala žiakov ešte jedna veľká udalosť- Vianočná tržnica v jedálni školy. Výrobky usilovných rodičov a detí čakali na kupujúcich návštevníkov školy. Krásne vence, ikebany, stromčeky, drobné úžitkové predmety a veľa iných pekných vecí si našlo veľmi rýchlo nového majiteľa. Žiaci, rodičia aj starí rodičia  spokojne opúšťali školu nasýtení vianočnou atmosférou.

 

Mikuláš

Po ukončení tvorivých dielní  sa žiaci usadili do telocvične, kde ich čakal kultúrny program  o zime, snehuliakovi, anjelovi, čertovi a samozrejme nemohla chýbať hviezda programu- Mikuláš. Ten im rozdal darčeky.

 

Tvorivé dielne

Začiatok decembra bol pre žiakov primárneho vzdelávania bohatý na zážitky. V deň osláv Mikuláša sa hneď od rána v rámci tvorivých dielní všade veselo pracovalo, v každej triede bola čulá predvianočná atmosféra. Žiaci pod vedením pedagógov a za výdatnej pomoci šikovných rodičov vytvárali rozličné ozdoby, predmety a drobné darčeky. Vo vzduchu rozvoniavali pomaranče, jedlé klinčeky, medovníčky či oblátky pripomínajúce vianočnú atmosféru.

 

Otvorené hodiny

Triedne učiteľky tretieho a štvrtého ročníka pozvali na niektoré svoje vyučovacie hodiny rodičov, aby mohli sledovať svoje deti pri aktivitách priamo na hodine. Pedagógovia tým zároveň usmernili rodičov k správnej domácej príprave. Okrem rodičov mali možnosť sledovať priebeh vyučovacích hodín aj ostatní pedagógovia, ktorí obohatili svoju prácu o nové skúsenosti, nápady a postrehy.

 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 03.11.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorá bola rozdelená na písomnú a ústnu časť. Písomnej časti sa zúčastnilo spolu 21 žiakov, z toho 16 súťažilo v kategórii 1A, ktorá je určená pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Vzhľadom na vysokú účasť žiakov v tejto kategórii do ústnej časti postúpilo 6 žiakov s najvyšším počtom bodov za písomnú časť. V kategórii 1B pre žiakov 8. a 9. ročníka súťažilo 5 žiakov.

Dňa 04.11.2015 počas slávnostného vyhodnotenia Olympiády v anglickom jazyku pani riaditeľka Mgr. Čuková poďakovala všetkým zúčastneným, popriala im veľa ďalších úspechov, zagratulovala víťazom a odovzdala im diplomy a vecné ceny.

Víťazi kategórie 1A:

1. miesto: Samuel Longauer, VII.A

2. miesto: Samuel Furda, VII.A

3. miesto: Tomáš Mäsiar, VII.A

Víťazi kategórie 1B:

1. miesto: Miroslav Švec, IX.A

2. miesto: Agáta Mátéffyová, IX.A

3. miesto: Lukáš Maruškin, IX.A 

Víťazom blahoželáme!

 

Halloween party 2015

ZŠ Pri Podlužianke ovládli bosorky

27. októbra,  boli žiaci ZŠ Pri Podlužianke  uväznení škaredými a zlými bosorkami v škole. Bosorky verili, že na škole nájdu zlé, neposlušné a nešikovné deti. No veľmi sa mýlili. Opak bol pravdou. Všetci nebojácni žiaci 3. a 4. ročníka mali dôležitú úlohu – vyhnať ich a oslobodiť tak školu od všetkého zla.

Celé sa to začalo o 17.hod, keď deň vystriedala noc a naša škola sa zmenila na Školu mágie, v ktorej nesedeli žiaci, ale duchovia, múmie, smrtky, ufóni, čarodejnice a iné strach naháňajúce bytosti.

Po čarovnom tanci bosoriek si žiaci pozreli prezentáciu o sviatku Halloween, po ktorej sa všetci žiaci mohli zapojiť do Halloweenských súťaží ako napr. Lov jabĺk, Naj. Halloweenská múmia, Naj. Halloweenský strašiak, Lietajúce tekvičky, Beh v sedemmíľových čižmách, Tekvicový bowling či Tekvičkové hádanky.

Pomocnú ruku podali aj pani vychovávateľky, ktoré našu školu začarovali čarovným prútikom  na „Dom hrôzy“. Už tradične nesmelo chýbať chutné prekvapenie v podobe občerstvenia pre všetky masky – pizza.

Po krátkom oddychu sa  posilnení žiaci  so svojimi triednymi učiteľkami vybrali pátrať po komnatách, v ktorých si bosorky pripravili pre žiakov rôzne Halloweenské aktivity. V nočnej pátračke zahalenej rúškom tmy nemohla chýbať strašidelná hudba a strašidlá, ktoré strašili po celej škole.

Vyvrcholením tohto večierka bola Halloweenská diskotéka, ktorej súčasťou bolo vyhlásenie víťazov Najlepšia pátracia skupina a Najkrajšia Halloweenská maska.

Žiakom sa podarilo vyhnať zlé bosorky z našej školy. Sklamané a s  dlhým nosom odleteli na svojich meteliach, pretože na našej škole sú len samé múdre a šikovné deti, ktoré odhalili ich klamstvá a bosoráctva. Všetko sa to skončilo neskoro večer a žiaci odchádzali so svojimi rodičmi plní zážitkov, dobrodružstiev a nových vedomostí.

 

S Harrym Potterom na Rokfort

Od 18. do 22. októbra 2015 sa 22 žiakov prevažne piateho až siedmeho ročníka zúčastnilo študijno-poznávacieho zájazdu „S Harrym Potterom na Rokfort“ vo Veľkej Británii.

V ranných hodinách nás privítal Londýn a ohromil nás britským parlamentom, Big Benom, Buckinghamským palácom i úžasným výhľadom z ruského kola London Eye.

Nasledovný deň sa po návšteve Christ Church College na Oxfordskej univerzite viacerí naši študenti nadchli pre ďalšie štúdium na tejto prestížnej univerzite.

Do sveta kúziel a mágie nás vtiahlo Warner Bros Studio, kde sme si prezreli atrakcie spojené s natáčaním filmov o Harrym Potterovi.

Posledný deň pobytu sme strávili v Londýne, kde sme si ešte stihli pozrieť zaujímavé expozície Tower of London a po krátkej plavbe po rieke Temža sme navštívili Royal Observatory v Greenwichi.

Vo večerných hodinách sme sa rozlúčili s Londýnom a vybrali sme sa na cestu domov naplnení zážitkami i poznatkami o kultúre a histórii Veľkej Británie, ale aj obohatení jazykovými zručnosťami precvičenými formou konverzácie v anglickom jazyku nielen v britských hostiteľských rodinách, ale aj priamou komunikáciou v tejto prenádhernej krajine.

 

Návšteva partnerov v rámci projektu Erasmus+

LEVICE 28. októbra 2015 - Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach v týchto dňoch hostila žiakov a pedagógov z piatich partnerských štátov v rámci Projektu Erasmus+ (Under the same sky: open minds and equal rights for all).

Po návšteve mestského úradu a stretnutí s primátorom mesta Levice návštevníci zo zahraničia mali možnosť pozrieť si bohatý kultúrny program, ktorý pripravili žiaci pod vedením učiteľov a taktiež zúčastniť sa vyučovacieho procesu a vymeniť si skúsenosti s pedagógmi našej školy. Toto v poradí už tretie partnerské stretnutie bolo venované téme rovnosti medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a zdravými ľuďmi.

Jednou z aktivít projektu bola návšteva jazdeckej školy G4 ranč v Santovke, ktorá sa venuje tréningom postihnutých detí v rámci hipoterapie. Za prítomnosti štábu z televízie Markíza pedagógovia a deti zo Španielska, Holandska, Poľska, Talianska a Turecka mali možnosť na vlastné oči vidieť prácu s hendikepovanými deťmi a taktiež sa zúčastniť tréningového procesu.

Ďalšou súčasťou tohto stretnutia bola návšteva prevádzky Spojenej školy internátnej na Ul. 29.augusta v Leviciach. Špeciálni pedagógovia na čele s riaditeľom školy poskytli zahraničným partnerom možnosť nazrieť do edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím a oboznámiť sa s unikátnymi formami a metódami práce, ako sú hudobná terapia, hydromasáž, bazálna stimulácia, atď.

Práca našich pedagógov dostala vysoké ohodnotenie a uznanie od kolegov zo zahraničia.
Program partnerskej návštevy pokračoval otvorenou hodinou v ZŠ Pri Podlužianke, na ktorej koordinátorka z Talianska predniesla našim deťom a žiakom zo zahraničia pútavý výklad na tému rovnosti medzi postihnutými a zdravými ľuďmi. Tieto aktivity boli zaznamenané miestnou televíziou za účelom diseminácie projektu.

V snahe ukázať európskym partnerom aspoň časť z nášho kultúrneho dedičstva a priblížiť im zvyky a tradície regiónu, koordinátori ZŠ Pri Podlužianke zorganizovali poznávacie exkurzie do Banskej Štiavnice, Nitry a taktiež návštevu termálneho kúpaliska v Podhájskej. Celé stretnutie, ktoré trvalo 5 dní, sa nieslo v duchu priateľstva, porozumenia a výbornej spolupráce.

 

Slávnostné zahájenie školského roka

2. septembra sa slávnostným príhovorom a krátkym kultúrnym programom začal nový školský rok. Žiaci boli plní očakávania a zvedavosti. Najväčšou zmenou prechádzali naši najmenší prváci. Štyri plné triedy maličkých žiakov čakali na svoje pani učiteľky, pani vychovávateľky a tiež aj na svoju novú triedu.

Všetkým žiakom, rodičom aj pedagógom prajeme školský rok plný úspechov a radosti.

https://youtu.be/8gr-bh3sdpc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria