Navigácia

December 2018

Aktivity – nižšie stredné vzdelávanie v mesiaci december 2018

Dátum

Názov aktivity

Zodpovední

Trieda

06.12.2018

Mikuláš na 2. stupni

Burínová

5.-.9.roč.

07.12.2018

Školské kolo GO

Slušná

5. – 9. roč.

11.12.2018

Školské kolo DO

Menyhárová

 

10.12.2018

Vytvorme si triedu plnú pohody (CPPPaP)

 

V.D

11.12.2018

Vytvorme si triedu plnú pohody (CPPPaP)

 

V.A

 

Deň ľudských práv

Jurča

 

12.12.2018

Šaliansky Maťko – školské kolo

Ballová

5. – 7. roč.

12.12.2018

Školské kolo Pytagoriády

Karasová

5. roč.

13.12.2018

Školské kolo Pytagoriády

Karasová

6. – 8. roč.

13.12.2018

Vianočná tržnica

Triedni učitelia

 

18.12.2018

Školské kolo BiO kat. C

Zemanová

 

 

Školské kolo BiO kat. F

Fašková

 

 

Šaliansky Maťko – obvodné kolo

(ZŠ, Ul. Sv. Michala, LV)

Ballová

Víťazi školského kola

 

Aktivity v ročníkoch 1.- 4. v mesiaci december 2018

Dátum

 

Zodpovední

Trieda

03.,04.12.2018

Interaktívna beseda – Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach

Šebeštínová/ Jančová

4.roč.

03.-14.12.2018

Kurz korčuľovania

Adamiová

1.- 2. ročník

04.12.2018

Návšteva knižnice

Adamiová,Maďarová,

Konopka

IV.A,III.B

III.C

05.12.2018

Návšteva klziska

Šebeštínová, Vincová, Lokšová

III.D, IV.A,D

05.12.2018

06.12.2018

 

Návšteva knižnice

Šebeštínová, Ondrejmišková, Lokšová

III.D

IV.C

IV.D

06.12.2018

Mikuláš v škole

 

Vychovávateľky ,

triedne učiteľky

1.- 4. ročník

06.12.2018

Triedne mikulášske podujatie vo WAFI WAF

 

Kováčiková

II.B

12.12.2018

Vianoce - ITV

Maruškinová

II.C

12.12.2018

Šaliansky Maťko – prednes povesti – školské kolo

S. Belániová

2. – 4. ročník

12.12.2018

18.12.2018

Bezpečne na internete

Adámik / Adamiová

4. ročník

13.12.2018

Tvorivé dielne – Vianočná tržnica

vychovávateľky ,

triedne učiteľky

1.- 4. ročník

13.12.2018

Pytagoriáda

Vincová,  Lokšová

3., 4. ročník

13.12.2018

Tvorivé dielne, Vianočná tržnica

vychovávateľky ,

triedne učiteľky

1.- 4. ročník

14.12.2018

Centrá Vianoce

Belániová

II.A

18.12.2018

Vinšujeme Vám -vianočné pásmo

Adamiová

1.- 4. ročník

 

17. – 21.12.2018

Vianočné besiedky

vychovávateľky

           triedne učiteľky

1.- 4. ročník

19.12.2018

Návšteva klziska

Maďarová, Konopka, Malá

III.B,C,IV.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočné prázdniny

od 23.12.2018 do 07.01.2019

 

 

 

nástup 08.01.2019

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria