Navigácia

 

 

 

     Idea projektu Erasmus + je založená na presvedčení, že každý človek má nárok na rovnaké zaobchádzanie a nemal by byť diskriminovaný zo žiadneho dôvodu.  V rámci tohto projektu "rovnosti" chceme, aby sa naše deti a ich rodiny o probléme diskriminácie a rasizmu dozvedeli viac a pochopili ho v širších súvislostiach. Prostredníctvom detí chceme do projektu a aktivít zapojiť aj rodiny žiakov, aby videli, ako ich deti pracujú a aby diskutovali o rovnakých problémoch. Práca na úlohách projektu umožní žiakom nielen zdokonaliť svoje zručnosti a získať nové poznatky, ale aj zmeniť svoj postoj k ľuďom, ktorí sú iní. Naučia sa byť tolerantní a asertívni voči ostatným, bojovať proti stereotypom a akýmkoľvek prejavom šikanovania, verbálnej a fyzickej agresie.

    

V dňoch 12. 01. - 18. 01. 2015 sa ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach zúčastnila návštevy partnerskej školy v talianskom Porto Recanati. Išlo o partnerskú návštevu v rámci medzinárodného projektu Erasmus +, ktorý nesie názov „Under the same sky, open minds and equal rights for all“. Okrem pedagógov a žiakov našej školy, účastníkmi tohto projektu sú učitelia a žiaci z Holandska, Talianska, Španielska, Turecka a Poľska.

    Partnerská návšteva začala veľkolepou akadémiou talianskej školy v auditóriu za prítomnosti žiakov, pedagógov, predstaviteľov mestskej samosprávy na čele s primátorkou mesta a širokej verejnosti. Žiaci sa predstavili peknými piesňami, hranými scénkami a choreografickými kompozíciami. Počas všetkých nasledujúcich dní v doobedňajších hodinách sa konali pracovné stretnutia koordinátorov projektu, stretnutia a diskusie so žiakmi, návštevy vyučovacích hodín. V popoludňajších hodinách sa všetky partnerské delegácie zúčastnili poznávacích exkurzií, ktoré boli zamerané na kultúrne dedičstvo regiónu v spojitosti s témou projektu: návštevy Loreto Sanctuary, Leopardi´s House v Recanati, vydavateľstva ELI Press, múzeí v Urbino a Gradara Castle. Pracovná skupina projektu sa zúčastnila stretnutia s primátorkou Porto Recanati a členmi mestského zastupiteľstva, kde jej boli odovzdané spomienkové predmety. Veľmi zaujímavou bola aj talkshow za účasti univerzitných profesorov Moroni, Bellei a Chiusaroli, ktorá prebiehala v priestoroch partnerskej školy. Veľmi pôsobivé hudobné a spevácke vystúpenie žiakov školy Civica School v posledný deň návštevy zanechalo vo všetkých zúčastnených hlboký umelecký dojem. Na záver všetci partneri veľmi vysoko ohodnotili organizačnú úroveň podujatí počas návštevy a poďakovali talianskej koordinátorke Carle Stelle za odvedenú perfektnú prácu.

  

V dňoch 25. – 30. mája 2015 sa pedagógovia a žiaci našej školy zúčastnili už druhej zahraničnej cesty v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ (Under the same sky, open minds and equal rights for all). Tento krát sa cestovalo do Holandského Voorhoutu. Hlávnými témami stretnutia vo Voorhoute boli rovnosť pohlaví a veková rovnosť. Žiaci zo šiestich štátov (Holandsko, Turecko, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko) prezentovali svoje práce pred Holandskými rodičmi a širokou verejnosťou.

Neoddeliteľnou súčasťou takýchto návštev je spoznávanie kultúry regiónu, jeho histórie a samozrejme ľudí, ktorí ho obývajú. Preto tímy jednotlivých partnerských štátov navštívili priľahlé mesta Haag, Lejden, Nordwjik a samozrejme hlavné mesto Holandska Amsterdam. Veľký dojem na žiakov aj pedagógov spravila akcia v múzeu Humanity House (Haag), ktoré netradičným spôsobom rieši tému o statuse utečencov v celosvetovom meradle. Učitelia taktiež navštivili krízové centrum pre deti v ohrození, kde si vymenili skúsenosti s pracovníkmi centra.

Židovské museum v Amsterdame oslovilo detí svojimí interaktívnymi dieľnamí a pútavým výkladom sprievodcou. Židovské synagógy hlavného mesta poskytli návštevníkom rozsiahlý pohľad do dejín a kultúry židovskej komunity v Holandsku.

V srdečnej atmosfére sa nieslo záverečné stretnutie všetkých účastníkov projektu spolu s rodičmi z hostiteľských rodín a predstaviteľmi z mesta Voorhout na území školy. Koordinátori zhodnotili doterajší priebeh realizácie projektu a upresnili plány na ďalšie obdobie. Po návrate domou naši žiaci a rovnako aj ich rodičia vyjadrili veľku spokojnosť s uskutočnenou akciou a chcú aj naďalej spoluprácovať na dlhodobých aktívítách projektu. 

http://www.leviceonline.sk/spolocnost/skolstvo/3579-navsteva-partnerskej-skoly-vo-voorhoute-holandsko-v-ramci-projektu-erasmus-plus  

  

  

V dňoch 12.10.-15.10.2015naša škola hostila žiakov a pedagógov z piatich partnerských štátov v rámci Projektu Erasmus+ (Under the same sky: open minds and equal rights for all). Toto v poradí už tretie partnerské stretnutie bolo venované téme rovnosti medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a zdravými ľuďmi. Jednou z aktivít projektu bola návšteva jazdeckej školy G4 ranč v Santovke, ktorá sa venuje tréningom postihnutých detí v rámci hipoterapie. Za prítomnosti štábu z televízie Markíza pedagógovia a deti zo Španielska, Holandska, Poľska, Talianska a Turecka mali možnosť na vlastné oči vidieť prácu s hendikepovanými deťmi  a taktiež sa zúčastniť tréningového procesu.

Ďalšou súčasťou tohto stretnutia bola návšteva prevádzky Spojenej školy internátnej na Ul. 29.augusta  v Leviciach. Špeciálni pedagógovia na čele s riaditeľom školy poskytli zahraničným partnerom možnosť nazrieť do edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím a oboznámiť sa s unikátnymi  formami a metódami práce ako sú hudobná terapia, hydromasáž, bazálna stimulácia atď. Práca našich pedagógov dostala vysoké ohodnotenie a uznanie od kolegov zo zahraničia.

Program partnerskej návštevy pokračoval otvorenou hodinou v ZŠ Pri Podlužianke, na ktorej koordinátorka z Talianska predniesla našim deťom a žiakom zo zahraničia pútavý výklad na tému rovnosti medzi postihnutými a zdravými ľuďmi. Tieto aktivity boli zaznamenané miestnou televíziou za účelom diseminácie projektu.

V snahe ukázať európskym partnerom aspoň časť z nášho kultúrneho dedičstva a priblížiť im zvyky a tradície regiónu koordinátori ZŠ Pri Podlužianke zorganizovali poznávacie exkurzie do Banskej Štiavnice, Nitry a taktiež návštevu termálneho kúpaliska v Podhájskej. Celé stretnutie, ktoré trvalo 5 dní, sa nieslo v duchu priateľstva, porozumenia a výbornej spolupráce.  

http://www.leviceonline.sk/spolocnost/skolstvo/3772-ziaci-a-pedagogovia-z-piatich-statov-spoznavali-vyucovaci-proces-a-kulturne-bohatstvo-levic-a-okolia

https://player.vimeo.com/video/143155385

https://youtu.be/sFWbkDNLMbI

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria