Navigácia

Poradca

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

Konzultačné hodiny:

pre žiakov a rodičov: utorok 11:00 – 11:30 a 13:00 - 14:30

iné termíny po dohode na tel. č. 036/631 91 51 alebo na e-mail: dianovska.alzbeta@gmail.com

 

      

Dôležité termíny pre žiakov 9. ročníka (prípadne 8. a 5. ročníka ) a ich rodičov

v školskom roku 2018/2019:

  1.2.2019

kritéria prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok

 do 12.2.2019

Do tohto termínu  predloží žiak prihlášku na štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu /bilingválne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium, umelecké školy, odbor masér ..../

 podpísanú žiakom, jeho zákonným zástupcom, potvrdenú detským lekárom  na kontrolu výchovnej poradkyni aj s diplomami a osvedčeniami o absolvovaných olympiádach a vedomostných  súťažiach.

  3.4.2019

  (16.4.2018  

 náhrad.termín)

 Celoštátne Testovanie 9-2019  žiakov 9. ročníkov  základných škôl

  do 31.3.2019

Do tohoto termínu  stredné školy zverejnia kritériá pre ostatné (netalentové) učebné a študijné odbory

25.3.- 15.4.2019

 Ta l e n t o v é   s k ú š k y

  do 10.4.2019

Do školy priniesť prihlášky na stredné školy ( aj 8-ročné gymnáziá) s podpisom žiaka, jeho zákonného zástupcu, potvrdením od detského lekára, priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží, odovzdať výchovnej  poradkyni

13.5.2019  -

1. termín

16.5.2019 – 2.termín

1. k o l o   p r i j í m a c í ch   s k ú š o k

   18.6.2019

2. k o l o   p r i j í m a c í ch    s k ú š o k

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria