Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Mária Čuková Riaditeľka školy
 
 
Mgr. Alžbeta Adamiová Zástupkyňa riaditeľa školy
 
 
Mgr. Iveta Kaszásová Zástupkyňa riaditeľa školy
 
 
Mgr. Miroslava Abaffyová Odborný zamestnanec
 
 
PhDr. Katarína Ballová Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Doučovanie SJL - 6. - 7. roč.
 
 
RNDr. Miroslav Belák Učiteľ
Vedie krúžok: Počítačový krúžok 5. - 9. roč.
 
 
Mgr. Soňa Belániová Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Počítačový krúžok 2. ročník
 
 
Mgr. Július Beňuš Učiteľ
Vedie krúžok: Športový krúžok hokej 5. a 8.. roč.
 
 
Mgr. Miroslava Bernátová Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Oľga Betinová Učiteľka
Vedie krúžok: Športový krúžok 5. - 9. roč.
 
 
Mgr. Tetyana Biba Učiteľka
Vedie krúžok: Anglický čitateľský klub
 
 
Mgr. Hedviga Burínová Triedna učiteľka: IX.B
Vedie krúžok: Konzultácie z matematiky
 
 
Mgr. Michal Dávid Učiteľ
Vedie krúžok: Športový krúžok hokej 6., 7. a 9. roč.
 
 
PaedDr. Zuzana Drgoňová Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Lenka Drgová Odborný zamestnanec
 
 
Mgr. Mariana Ďurčíková Triedna učiteľka: I.A
 
 
Alexander Michael Elwood Učiteľ
 
 
Mgr. Kristína Fašková Triedna učiteľka: VI.A
 
 
Mgr. Marian Fliega Učiteľ
Vedie krúžok: Floorbal
 
 
Mgr. Eva Havranová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Homolová Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Horňáková Učiteľka
 
 
Soňa Hrncsárová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Juhásová Triedna učiteľka: VI.C
 
 
Mária Juhászová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Štefan Jurča JuŠ Triedny učiteľ: VII.D
Vedie krúžok: Divadelný krúžok 6. - 9. roč.
 
 
RNDr. Eva Karasová Triedna učiteľka: VII.C
 
 
Mgr. Peter Konkoli Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Karol Konopka Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
 
 
Mgr. Katarína Korimová Triedna učiteľka: V.D
 
 
Mgr. Miroslava Kovácsová Ližbetinová Triedna učiteľka: V.C
 
 
PaedDr. Mária Kováčiková Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Lego krúžok 2. ročník
 
 
Mgr. Alena Krekovičová Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Lego krúžok 1. ročník
 
 
Mgr. Viera Križanová Vychovávateľka
 
 
Lívia Laukóová Asistent učiteľa
 
 
Miroslava Liková Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Danica Lokšová Triedna učiteľka: IV.D
Vedie krúžok: Spektrum 4. roč.
 
 
Bc. Eva Lüleiová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Maďarová Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Počítačový krúžok 3. - 4. roč.
 
 
Mgr. Jolana Makovicová Učiteľka
 
 
PaedDr. Veronika Malá Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Monika Maruškinová Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Malý podnikateľ 2. roč.
 
 
Mgr. Andrea Meňušová Triedna učiteľka: VI.B
 
 
Mgr. Milada Menyhárová Triedna učiteľka: IX.C
Vedie krúžok: Dejepisný krúžok
 
 
Mgr. Darina Mičeková Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Oľga Mikić Učiteľka
 
 
Mgr. Vladimír Mosijenko Triedny učiteľ: VIII.C
Vedie krúžok: Krúžok ruského jazyka
vladimir.mosijenko@gmail.com
 
 
Mgr. Eduard Mráz Učiteľ
 
 
Mgr. Petra Nagyová Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
 
 
Emília Nováková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Timea Nyúl Triedna učiteľka: VIII.B
 
 
PaedDr. Zuzana Ondrejmišková Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Hravé učenie 4. roč.
 
 
Mgr. Zuzana Rugalová Odborný zamestnanec
 
 
Mária Rypáková Vychovávateľka
 
 
Eva Siváková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Katarína Slušná Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Krúžok MAT a GEG
 
 
Miroslava Srnková Asistent učiteľa
 
 
Kristína Szarková Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Ivona Šebeštínová Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: Gymnastiký krúžok
 
 
Ing. Andrea Škúciová Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Mgr. Patrik Špánik Učiteľ
 
 
Terézia Špaňová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Gabriela Štefanková Triedna učiteľka: V.B
 
 
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská Učiteľka
 
 
Agáta Trhanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Monika Vincová Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Vzdelávací krúžok 1
 
 
Mgr. Zuzana Zdychavská Učiteľka
 
 
Mgr. Beáta Zemanová Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Doučovanie z matematiky
 
 
Martina Zigová Asistent učiteľa

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria