Navigácia

 • SuperTrieda

  SuperTrieda je  projekt zážitkového učenia, ktorého cieľom je stmeliť školský kolektív a zároveň rozvíjať tvorivé schopnosti detí, učiť ich cítiť, myslieť, tešiť sa zo života. I tento rok sme sa zapojili do tohto úspešného európskeho projektu. Kolektív žiakov VIII. A triedy sa  pod vedením svojich pedagógov  Mgr. Jurču a Mgr. Tóthovej poctivo pripravoval a výsledkom ich práce bolo hudobno-divadelné predstavenie s názvom „Zastavte svet, chcem vystúpiť!“V predstavení plnom tanca, hudby, dokonca i brazílskych rytmov, žiaci poukazujú na aktuálnu tému dnešnej doby, a to potrebu chrániť si svoje životné prostredie, prírodu a živý svet vôkol nás. Veselo i vážne reagujú na rôzne environmentálne problémy, akými sú znečisťovanie morí, ropné škvrny, vyrubovanie dažďových pralesov či zamorenie ovzdušia výfukovými plynmi. Výsledok svojho snaženia ôsmaci predstavili 11. júna v krajskom kole, v ktorom obsadili víťazné 1. miesto a postup do celoslovenského finále! To sa konalo 19. júna v priestoroch Domu kultúry vo Vajnoroch, kde za svoj autorský hudobno-dramatický projekt získali špeciálnu cenu ZA POSOLSTVO A VÝBORNÉ SPRACOVANIE VÁŽNEJ SPOLOČENSKEJ TÉMY.Žiakom i pedagógom k výrazného úspechu  blahoželáme a ďakujeme za odvedenú prácu. Sme nesmierne hrdí, že naši žiaci už v takom mladom veku prejavujú záujem o environmentálne témy a nie je im ľahostajná ochrana životného prostredia. Všetci by sme si mali položiť otázku, čo môžeme urobiť pre životné prostredie my... Tak, ako nám ju položili žiaci v závere svojho predstavenia.

 • Beseda so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou

  Dňa 20. júna sa žiačky 7.A a 7.B triedy zúčastnili besedy so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou. Beseda sa konala v Tekovskej knižnici v Leviciach. Musím povedať, že to bola moja prvá beseda so spisovateľkou vôbec, takže som sa veľmi tešila, ale bola som aj veľmi nervózna. Veď kto by nebol nervózny, keď sa má stretnúť s takouto známou spisovateľkou? Jej knižka Mami, kúp mi psa! má doteraz čestné miesto v mojej knižnici. Našťastie, moje obavy hneď  v úvode zahasila pani spisovateľka Štelbaská veľkým úsmevom, ktorým nás všetkých privítala. Celú besedu otvorila pani knihovníčka, ktorá nám pani spisovateľku predstavila a potom sme dostali priestor my, deti. Pani spisovateľky sme sa mohli spýtať rôzne otázky, zaujímala nás hlavne jej profesia, ale aj osobný život. Veľmi ma prekvapili jej vtipné a duchaplné odpovede na naše zvedavé otázky. Okrem toho, že nám porozprávala o svojich knižkách, dozvedeli sme sa, aké boli jej začiatky, či sa dá písaním zarobiť na slušný život, dokonca nám prezradila aj to, akú hudbu počúva. Deti vážne zaujímalo všeličo. Na záver besedy nechýbala ani menšia autogramiáda.

  Beseda s pani spisovateľkou Štelbskou bola naozaj úžasná a jej slová boli určite prínosom pre každého z nás. Ktovie, možno sa niekto rozhodne, že bude kráčať v jej šľapajach a stane sa ďalším výborným spisovateľom!

  Aneli Rusov, žiačka 7. B triedy

 • Dobročinná charitatívna zbierka


  Počas mesiacoch marec až máj prebiehala v našej základnej škole dobročinná charitatívna zbierka školských potrieb, šatstva, hračiek a obuvi pre deti zo sociálne slabších rodín. Do tejto zbierky sa zapojili rodičia a žiaci z celej školy. Vyzbierané veci sme odovzdali pani riaditeľke občianskeho združenia Miesto v dome. Ďakujeme rodičom, že aj vďaka ich pomoci vedieme deti k pocitu spolupatričnosti a ochote pomáhať.

        

         Mgr. Jana Juhásová

 • Beseda s pánom Jaroslavom Burjanivom – Cestujeme a spoznávame našu Zem

  18. mája 2018 sa žiaci V. B triedy zúčastnili besedy s cestovateľom pánom Jaroslavom Burjanivom.

  Beseda sa uskutočnila v priestoroch  hudobného štúdia v Juniore. 

  Naše cestovanie sme začali v Číne, najľudnatejšom štáte sveta.  Beseda bola obohatená obrázkami prírody a pútavým rozprávaním  o živote  obyvateľov  v štátoch Ázie.

  Žiaci spoznali nové krajiny, ľudí, ich tradície, všímali si krásy prírody, či úchvatné výtvory človeka. Zistili, že cestovanie môže byť  veľkým  dobrodružstvom.

  Žiakov najviac zaujali obrázky a rozprávanie o :

  • terakotovej armáde a  moderných budovách v Číne
  • bavlnenom hrade  v Turecku.
 • X. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov - Kráľove Šahy


  Dňa 11. mája 2018 sa v Základnej škole Janka Kráľa v Šahách uskutočnil už X. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov - Kráľove Šahy. Vo veľkej konkurencii recitátorov z rôznych miest Slovenska získala naša žiačka ChiaraHolečková (VIII.C) krásne 2. miesto. Blahoželáme!

   

 • Deň detí u deviatakov


  Kam chodia deviate ročníky na deň detí? Tradične do Starého Tekova. Starý Tekov – Bažantnica – ponúkajú krásny priestor na hry, posedenie i oddychovanie. A deviataci sa opäť raz rozhodli využiť toto prostredie.

  Doobedie prinieslo kopu slnečných lúčov, ktoré spríjemnili Medzinárodný deň detí. Spoločne strávené chvíle vyčarili úsmev na tvári, porcia guláša zasýtila všetkých hladných.

  Deviataci si tento deň – Deň detí – užili.

 • BESEDA SO SPISOVATEĽKOU JANOU ŠULKOVOU


  V posledný májový deň sa žiaci IX.A zúčastnili besedy so spisovateľkou Janou Šulkovou, ktorú organizovala Tekovská knižnica v Leviciach. Mladá spisovateľka, autorka kníh pre mladých, svojím rozprávaním o tvorbe a písaní kníh zaujala a zároveň povzbudila mladých ľudí k čítaniu.

  V závere sa spisovateľka venovala každému čitateľovi osobitne, odpovedala na zaujímavé otázky a venovala podpisy do kníh. Príjemne strávené dopoludnie so spisovateľkou.

 • ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V ANGLICKOM JAZYKU

  Dňa 28. 05. 2018 žiaci deviateho ročníka odučili vyučovaciu hodinu pre piatakov v anglickom jazyku. Vyučovacia hodina s názvom „Plant for each classroom“„Rastlina pre každú triedu“ bola venovaná environmentálnej výchove. Žiaci deviateho ročníka rôznymi aktivitami na ochranu životného prostredia pôsobili na emocionálnu stránku piatakov. Piataci spoločne s deviatakmi zasadili črepníkové rastliny, ktoré neskôr osobne odovzdali žiakom každej triedy našej základnej školy na skrášlenie ich životného prostredia. Týmto spôsobom boli všetci upozornení na dôležitosť ochrany životného prostredia v súvislosti so Svetovým dňom životného prostredia, ktorý si pripomíname každoročne piateho júna.

  Mgr. Martina Ližbetinová

 • Medzitriedny turnaj vo vybíjanej

  Dňa 15. 05. 2018 sa uskutočnil medzitriedny turnaj vo vybíjanej, ktorého sa zúčastnilo približne 170 žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Hralo sa systémom každý s každým.  Zápasy sa niesli v súťaživej atmosfére. Každý chcel vyhrať, nakoniec sa šťastie usmialo na žiakov v takomto poradí:

  III. ročník – 1. miesto – III. B, 2. miesto – III. C, 3. miesto – III.A, 4. miesto – III. D

  IV. ročník – 1. miesto – IV. C, 2. miesto – IV. A, 3. miesto – IV. D, 4. miesto – IV. B

  Unavení a šťastní sa osviežili mliekom a miláčikom, za ktoré ďakujeme sponzorom. Naši žiaci si počas tohto dňa zašportovali, a tak spravili niečo pre svoje zdravie. Zároveň si pripomenuli i sviatky ako Medzinárodný deň mlieka, Svetový deň – pohybom k zdraviu a Medzinárodný športový vyzývací deň.

  Mgr. Monika Vincová

 • Súťaž „WORD SNAP“ v anglickom jazyku v jazykovej škole Prima v Leviciach


  Dňa 18. 5. 2018 sa Laura Sváková, Samuel Furda a Tomáš Mäsiar zúčastnili súťaže v anglickom jazyku „WORD SNAP“ v súkromnej jazykovej škole Prima v Leviciach. Naše družstvo obsadilo tretie miesto. Za účasť a reprezentáciu našej školy im ďakujeme!

 • Otvorená hodina s časopisom Hello

  Dňa 21. 5. 2018 našu školu navštívili Matilda Blahová a Miroslava Dubanová  z vydavateľstva časopisu Hello.  V rámci metodickej  hodiny  prezentovali  užitočné metódy na používanie populárneho mesačníka a inšpirovali našich učiteľov angličtiny rôznymi jazykovými hrami i skupinovými  cvičeniami.  Teória bola predvedená  aj v praxi v rámci vyučovacej hodiny angličtiny 8. A triedy.  Žiakom sa vyučovacia hodina veľmi páčila a uvítali odučenú hodinu inou vyučujúcou  s novou  metodikou na rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku pomocou anglického časopisu Hello.

 • Krajské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen

  Dňa 3. mája 2018 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. V spomínanej súťaži mala už po druhýkrát naša Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach silné zastúpenie.

  V dvoch kategóriách súťažili štyria naši žiaci – Lenka Koláriková, V.C, Nina Longauerová, VI.A, Kristína Kršiaková, VIII.A, Samuel Pacala, VIII.C. Súťažiaci si s ostatnými účastníkmi súťaže zmerali svoje sily nielen v tvorivosti, ale najmä v rečníckom majstrovstve. V neľahkej konkurencii sa im podarilo získať hneď dva diplomy.

  V I. kategórii získala čestné uznanie za svoj mimoriadny rečnícky výkon Nina Longauerová, VI.A.

  V rovnakej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Lenka Koláriková, V.C.

  Lenka Koláriková bude našu školu reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 5. a 6. júna 2018 vo Zvolene. Víťazke i ostatným oceneným srdečne blahoželáme a  prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

   

  PhDr. Katarína Ballová

 • Diktátová olympiáda – mestské kolo

  Dňa 19. apríla 2018 sa v Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach uskutočnil III. ročník mestského kola Diktátovej olympiády, na ktorom mala aj naša Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach silné zastúpenie.

  V dvoch kategóriách súťažili štyria naši žiaci – Zara Rosa Abelovská, VI.A, Danica Ondíková, VII.A, Matúš Nespešný, VIII.A a Tomáš Mäsiar, IX.A, aby si s ostatnými účastníkmi zmerali svoje sily vo všetkých pravopisných javoch. V neľahkej konkurencii sa nám podarilo obsadiť hneď dve miesta.

  V I. kategórii sa na 2. mieste umiestnila Zara Rosa Abelovská, VI.A a v II. kategórii v Diktátovej olympiáde obsadil 3. miesto Tomáš Mäsiar, IX.A.

  Danica Ondíková, VII.A a Matúš Nespešný, VIII.A boli vo svojej kategórii úspešní riešitelia.

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

   

                                                                                                       PhDr. Katarína Ballová

 • Začínajúca prozaička?

  Kľúče od zlatého mesta. Celoslovenská súťaž, ktorá aj v tomto školskom roku oslovila nejedno dieťa na Slovensku. Žiaci súťažili vo výtvarnej a literárnej časti vo viacerých kategóriách.  V oboch zložkách súťaže mala aj Základná škola, Pri Podlužianke 6 v Leviciach svoje zastúpenie. Konkurencia bola naozaj veľmi veľká. V literárnej časti svoje myšlienky na tému „Štyri ročné obdobia“ zhmotnila a vdýchla im dušu aj naša žiačka, Katarína Ballová, II.A a jej snaha nebola márna.

       Dňa 19. apríla 2018 si v obradnej sieni Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach z rúk hlavného organizátora súťaže, ktorým je Základná škola, Pribinova 1 v Zlatých Moravciach, prevzala čestné uznanie v I. kategórii za svoju prozaickú prácu Boj Jari a Zimy.

       Katke srdečne blahoželáme k oceneniu, želáme bohatú studnicu inšpirácií v jej ďalšej tvorbe a rovnako prajeme veľa úspechov v ostatných súťažiach, v ktorých bude reprezentovať našu základnú školu.

   

   

                                                                                                            PhDr. Katarína Ballová

 • Výsledky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2018

  Výsledky školského kola

  12.04.2018

  Slávik Slovenska 2018

  Súťažilo 17 žiakov.

  Porota:

  Mgr. Z.Sahliger,

  Mgr. M.Maruškinová,

  Mgr. A.Krekovičová

   

  1. kategória-  miesto- Ela Stožeková-  I.A

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

                     2. miesto- Dáša Stožeková-  I.A

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

                     3. miesto- Gréta Bajteková-  III.C

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

   

   

  1. kategória-  1. miesto- Anna Macošková - IV.C

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

                     2. miesto- Rebeka Tarišková- IV.C

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

                     3. miesto- Filip Géci- IV.B

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

  1. kategória- 1. miesto- Chiara Holečková

                                         (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

   

  Do OK postupuje: ELA STOŽEKOVÁ

                                   ANNA MACOŠKOVÁ

                                   CHIARA HOLČEKOVÁ

   

  Víťazné piesne-

  Ela Stožeková- Keď som v našej záhrade

                             Spi, dieťato. spiže

  Anna Macošková- Nebola som doma

                                   Keď som v našej záhrade

  Chiara Holečková- Svieti mesiac o polnoci

                                   Tota Heľpa

   

  Mgr.Z.Sahliger, Mgr.M.Maruškinová

 • Svetový deň vody 2018

  Témou Svetového dňa vody 2018 bola  „Príroda pre vodu“, ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia.   Túto tému  riešili aj naši žiaci 22. marca formou rôznych aktivít – zbavovali „znečistený oceán“ od odpadkov a olejovej škvrny, riešili úlohy ukryté v osemsmerovkách a hádankách, pozorovali čistú a znečistenú vodu pomocou mikroskopu, žiaci siedmeho ročníka si formou dotazníka o používaní vody merali svoju „vodnú stopu“ - a samozrejme – nechýbala ani tradičná ochutnávka minerálnych vôd.  Mladších žiakov sprevádzali jednotlivými úlohami žiaci 9. C triedy.

 • 48. ročník ORJ (Celoštátne kolo)

  V dňoch 9. a 10. apríla sa v Košiciach konalo Celoštátne kolo 48. ročníka olympiády v ruskom jazyku, ktorého sa zúčastnili 2 žiačky z našej školy. V kategórii A1 našu školu reprezentovala Daniela Grmanová (IX.A), ktora sa umiestnila na peknom 5. mieste, a v kategórii A3 súťažila Sabina Sadrieva (VIII.B), ktorá získala striebro  a obsadila 2. priečku.

  Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy!

  Mgr. V. Mosijenko

 • Noc s Andersenom

  Dňa 23. marca 2018 sa konal už 15. ročník Noci s Andersenom, počas ktorého zažili deti IV.D triedy nezabudnuteľný rozprávkový večer, ktorý sa niesol v duchu rozprávok O psíčkovi a mačičke, o psíkovi menom Konor a mnohých ďalších. Deti sa na podujatie veľmi tešili a užili si ho.

      Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí o Hansovi Christianovi Andersenovi a ako pamiatku na tento krásny večer nechali na plagáte podpis a odtlačok svojho prsta.

      Zabávali pri čítaní knihy o Konorovi a napodobňovaní zvukov psíka a mačičky a keď im to už išlo naozaj veľmi dobre, čakalo na ne prekvapenie. Tety knihovníčky pripravili pre deti program v podobe dvoch psíkov z kynologického klubu. Deti si mohli pozrieť výcvik belgického ovčiaka a zoznámiť sa s prácou klubu. Po malom občerstvení sa cestou strašidelných príbehov presunuli na hrad, kde ich privítal Ahmed. Na hrade sa deti dozvedeli veľa zaujímavosti o Levickom hrade. Po návrate do knižnice hľadali deti poklad podľa indícií. Podarilo sa im vylúštiť všetky úlohy a poklad našli.

       Víziu odpútať deti aspoň na jednu noc v roku od počítača a televízie a ukázať, že čítanie je veľké dobrodružstvo, knihovníčky naplnili, za čo im v mene rodičov a učiteľov ďakujeme.     

  PaedDr. Veronika Malá

 • Z rozprávky do rozprávky

  Najmladší žiaci našej školy, prváci a druháci, sa dňa 28. marca ocitli na pár hodín v rozprávkovej ríši. Do školských lavíc si posadali princezné, rytieri, škriatkovia a iné rozprávkové postavičky, aby netradičným spôsobom ukončili marec- mesiac knihy.Formou integrovaného tematického vyučovania si žiaci pripomenuli jednotlivé ľudové rozprávky, s ktorými sa oboznamovali v priebehu predchádzajúceho mesiaca. V popredí boli hlavne rozprávky známeho zberateľa Pavla Dobšinského. Žiakov čakali zamaskované pani učiteľky v tematicky ladených triedach z rozprávok: Červená čiapočka, Medovníková chalúpka či Popoluška. Úlohy boli zamerané na počúvanie s porozumením, pozornosť, praktickú zručnosť a nadväzovali na osvojené vedomosti z matematiky, slovenského jazyka či prvouky. Žiaci sa veľmi dobre zabavili a domov si odniesli nové zážitky.  Mgr. M.Maruškinová

 • Deň vody

  Dňa 22. marca si rôznymi aktivitami  pripomenuli žiaci primárneho vzdelávania Deň vody. Prváci, druháci, tretiaci či štvrtáci sa mohli zapojiť do súťaže o najzaujímavejšie výtvarné či literárne práce s tematikou VODA. Víťazné práce boli vystavené a víťazi dostali vecné odmeny počas ochutnávky minerálnej vody. Žiačky 9. ročníka postupne každú triedu oboznámili so zložením vody, jej významom pre ľudský organizmus a žiaci sa dozvedeli aj o minerálnych prameňoch na Slovensku. Prezentácie a rozhovor o vode pokračoval aj v triedach. 

   

  Mgr.M.Maruškinová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria