Navigácia

Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

kuchárka (kuchár)

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:- Vzdelanie: stredné odborné – odbor kuchár
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Doklad o vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Požadovaná prax v odbore v rokoch 2015-2017
Výber uchádzača prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Nástup možný od 1.5. 2018
Kontaktné informácie:
Základná škola, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice
Kontaktná osoba: Jana Krenčanová, ved. ŠJ, tel.č. 036/ 6 312 692 krencanova@gmail.com
Súhlas so spracovaním osobných údajov ( link na stiahnutie: https://zspodlelv.edupage.org/files/suhlas.pdf ).
 

 
Pozícia:

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – fyzika, technika, informatika

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:24. august 2018
Požiadavky:- Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
- Aprobácia: fyzika, technika, informatika
- Platové podmienky:
Podľa Nariadenia vlády SR č 202 z 24. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, príloha č. 5

Súhlas so spracovaním osobných údajov ( link na stiahnutie: https://zspodlelv.edupage.org/files/suhlas.pdf ).
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria