Navigácia

Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Pedagogický asistent

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.február 2018, pracovný pomer je na dobu určitú (3 roky)
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
1. VŠ prvého stupňa: v študijnom odbore:
a) v študijnom odbore predškolské a elementárna pedagogika,
b) v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných
predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov,
c) v študijnom odbore pedagogika,
d) v študijnom odbore špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský
smer,
e) v študijnom odbore zameranom na vychovávateľstvo,
f) v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

2. Úplné stredné odborné vzdelanie:
a) v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
b) úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
c) úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa
v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.augusta 2010.

Požiadavky na uchádzača :
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Doklad o vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
Výber uchádzača prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria