Navigácia

PartneriKto chce byť vpredu, musí byť schopný učiť sa vo vysokom tempe, následne robiť racionálne rozhodnutia  a nájsť vždy tie najlepšie inovatívne riešenia. Na to je potrebný skutočne efektívny systém učenia, ktorý zabezpečí každému jednotlivcovi prijímať informácie v takej forme, aká je pre neho najvhodnejšia. Pritom  nesmieme zabúdať, že len vedomosti s ušľachtilými citmi vytvárajú múdrosť. Múdrosť - to sú vedomosti spojené s dobrotou srdca.

                                                                                                                                                 Mgr. Mária Čuková