Navigácia

 • Halloween party na Základnej škole Pri Podlužianke 6 v Leviciach

  Dňa 25. októbra sa naša škola už tradične zahalila do rúška halloweenskej noci. Všetci nebojácni žiaci 3. ročníka sa už nevedeli dočkať tohto špeciálneho večierka, ktorým deťom každoročne približujeme tradície prevažne anglicky hovoriacich krajín  a zámoria. Všetko vypuklo  o 17. hodine, keď deň vystriedala noc a našu školu rozsvietili plamienky z vyrezávaných tekvíc, ktoré si žiaci priniesli so sebou na párty. Po čarovnom tanci žiakov 3.A triedy, pod vedením Mgr. V. Križanovej na známu skladbu Michaela Jacksona: The Experience Thriller, si žiaci pozreli prezentáciu o sviatku Halloween, ktorá im priblížila  podstatu tohto sviatku. Mgr. M. Vincová si pripravila na záver prezentácie aj vedomostný kvíz, v ktorom preskúšala pamäť našich tretiakov. Najväčšia zábava a adrenalín však žiakov čakali v podobe tajomných komnát na prvom poschodí alebo  počas halloweenských súťaží. Pani vychovávateľky, zamaskované za čarodejnice, prečarovali triedy na prvom poschodí na komnaty, v ktorých nechýbali sviečky, čierne mačky, upíry, kostry, duchovia, kúzla a čary, jednoducho to, čo k tomuto sviatku patrí. Kým jedna skupina žiakov plnila náročné úlohy v komnatách, ostatní sa pasovali v halloweenských súťažiach, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Po  krátkom oddychu  a chutnom občerstvení sa posilnení žiaci dosýta  zabavili a vytancovali na diskotéke, ktorej súčasťou bolo vyhlásenie najlepších  pátracích skupín, najkrajších halloweenských masiek či vyrezávaných tekvíc. Plní zážitkov sa žiaci odobrali so svojimi rodičmi v ústrety  jesenným prázdninám, ktoré sa spájali so Sviatkom  všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. Počas týchto dní sme sa všetci mali pokúsiť spomaliť a zosnulým vyslať do večnosti lásku, v kruhu rodiny zaspomínať na všetko krásne, čo sme  prežili spolu s tými, ktorí nás predišli do večnosti.

  Mgr. Nagyová Petra

 • Beseda s Andreou Gregušovou

  V posledný deň školského vyučovania pred jesennými prázdninami sa žiaci VII.A a VII.B zúčastnili besedy so spisovateľkou Andreou Gregušovou, ktorú organizovala Tekovská knižnica v Leviciach. Pani spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež, svojím pútavým rozprávaním o tvorbe a písaní kníh zaujala každého účastníka besedy. V závere pani spisovateľka odpovedala na zvedavé otázky žiakov, či už ohľadom tvorby alebo súkromného života a každému darovala vlastnoručne podpísanú záložku do knihy s prehľadom jej tvorby.

 • Návšteva Ruského centra v Bratislave

  Dňa 18.10.2018 sa žiaci IX. ročníka zúčastnili návštevy v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej kultúry v Bratislave. Cieľom stretnutia bola účasť na otvorenej hodine, venovanej  súčasnému ruskému  umeniu  a spojenej  so slávnostným otvorením Medzinárodnej  umeleckej  výstavy Koleso priateľstva. Výstava obsahovala 160 diel umelcov z Ruska, Azerbajdžanu, Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kyrgyzstanu, Srbska, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Ukrajiny a ďalších krajín. Okrem našich žiakov sa programu zúčastnili aj študenti 1. a 2. ročníka GSV Levice. Slávnostnú recepciu otvárali pracovníci Ruského centra  v Bratislave za prítomnosti pani Anny Novgorodovej, pracovníčky Oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce Veľvyslanectva RF.

  https://russkiymir.ru/news/247795/

  http://www.slavfond.eu/503-mezhdunarodnaya-hudozhestvennaya-vystavka-koleso-druzhby-otkrylas-v-bratislave.html

 • Deň gramotnosti

  Deň gramotnosti sme si pripomenuli aj na hodinách matematiky v 7. ročníku. Žiaci prostredníctvom témy Krátky život plastovej lyžičky  riešili problematiku jednorazových plastových odpadov. Pracovali v skupinách a ich úlohou bolo zistiť informácie z tlače, internetových stránok a následne ich použiť pri riešení matematických úloh. V závere hodiny sa zamýšľali nad možnosťami znižovania jednorazového odpadu

 • Imatrikulácia prvákov

  Dňa 03.10.2018 sa v telocvični konala slávnostná imatrikulácia prvákov. Šikovnosť, múdrosť a telesnú zdatnosť našich žiakov si veľmi vtipným spôsobom prišiel overiť aj "pán Inšpektor" so "silákom Emilom". Za účasti rodičov boli deti pasované pani riaditeľkou za žiakov našej školy. Miesto  konania bolo verejne prístupné.

 • Môj knižný hrdina na javisku

  Dňa 27. 9. 2018 sa žiaci VIII.A a VIII.B zúčastnili zaujímavého podujatia v Tekovskej knižnici v Leviciach. Išlo o workshop s lektorkou a pedagogičkou bábkarskej tvorby Doc. Mgr. Art Barborou KrajčZamiškovou s názvom „Môj knižný hrdina na javisku“.Celý workshop sa niesol v duchu tvorivej atmosféry a dobrej nálady. Pani lektorka si pre žiakov pripravila zaujímavé úlohy, v ktorých žiaci popustili uzdu svojej fantázie a preukázali svoju kreativitu. V druhej časti workshopu si žiaci prezreli veľké množstvo krásnych bábok a sami si mohli vyskúšať úlohu bábkohercov. V skupinách predviedli krátke scénky, no do deja svojich príbehov museli zakomponovať aj svojho obľúbeného knižného hrdinu. Výsledné scénky boli naozaj zaujímavé, deti odhodili trému a príjemne prekvapili nielen pani lektorku, ale aj samých seba, koľko tvorivosti sa v nich skrýva.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Po letných dňoch sladkého ničnerobenia sa 3. septembra 2018 opäť otvorili brány našej základnej školy. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa slávnostný ceremoniál uskutočnil v priestoroch školskej telocvične. Slávnostným príhovorom, v ktorom odzneli povzbudzujúce slová riaditeľky školy Mgr. Márie Čukovej a krátkym kultúrnym programom, sa začal nový školský rok 2018/2019.
  Všetkým žiakom, rodičom aj pedagógom prajeme školský rok plný úspechov a radosti!

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018


  Dňa 29. júna 2018 sa v átriu školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018. Riaditeľka školy Mgr. M. Čuková predniesla príhovor, v ktorom zhodnotila priebeh školského roka, poďakovala žiakom a pedagógom za vykonanú prácu a dosiahnuté úspechy. Najúspešnejší žiaci boli odmenení vecnými cenami. Za najlepšieho žiaka školy bol vyhlásený Gabriel Galló (IX. A) a najlepšími  športovcami roka sa stali Ján Miček (IX. A) a David Hofer (IX. C).  Za najlepšiu triedu roka bola vyhlásená  VIII. A trieda.   Súčasťou slávnostného ukončenia školského roka bol aj bohatý kultúrny program.

 • Stredoveké dni na Levickom hrade


  Pri príležitosti 700. rokov od prvej zmienky o hrade v Leviciach zorganizovalo Tekovské múzeum podujatie na priblíženie života ľudí v stredoveku. Žiaci primárneho vzdelávania si mohli vyskúšať formou zážitkové ho učenia aktivity a prednášku poskytnuté v areáli hradu.

  Mgr. M. Maruškinová

 • Vyhodnotenie biologických súťaží

  Aj tento školský rok sa žiaci zapojili do rôznych biologických a prírodovedných súťaží s veľmi dobrými výsledkami.

  V biologickej olympiáde kategória C (starší žiaci) v teoreticko – praktickej časti získali žiaci 8.A triedy Tomáš Čuka 4. miesto a Radka Nemcová 7. miesto v okresnom kole. V kategórii mladších žiakov sa Ivana Fašáneková zo 7.B umiestnila na 7. mieste . V odbornosti botanika nás reprezentovali Silvia Šolcová (8.B) – 3. miesto a Katarína Kúdelová (8.A) – 4. miesto v okresnom kole, v odbornosti zoológia získala žiačka 9.A  Veronika Dolníková 6. miesto a Hana Cibulová zo 7.A 19. miesto. Naši najmladší žiaci 5. ročníka v zložení Lenka Koláriková, Filip Brezovický, Rastislav Meňuš, Rastislav Lipták a Marek Gerthofer získali 3. miesto.

  Žiaci sa zapojili aj do biologickej súťaže Envitalent, ktorú realizuje environmentálna organizácia Strom života. Kristína Zemanová (5.A), Damián Liko (6.B) a Nina Havranová (7.C) patrili medzi najúspešnejších riešiteľov našej školy.

  Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov aj v ďalších rokoch.

 • Vyhodnotenie matematických súťaží

  Každoročne býva zvykom, že na ZŠ Saratovská 43 v Leviciach sa uskutoční vyhodnotenie najúspešnejších žiakov.  Naša škola dosiahla tieto výsledky:

  Matematická olympiáda

  5. ročník               79 súťažiacich

  Rastislav Meňuš                6. miesto

  Filip Brezovický                 10. miesto

  Kristína Zemanová          13. miesto

  Matej Haulík                     13. miesto

   

  6. ročník              65 súťažiacich

   

  Tadeáš Juhás                    4. miesto

  Viktória Siládiová             4. miesto

  Zara Rosa Abelovská      4. miesto

   

  7. ročník              49 súťažiacich

   

  Danica Ondíková             3. miesto

  Emma Halabuková          3. miesto

   

  Pytagoriáda

   

  5. ročník               41 súťažiacich

  Kristína Zemanová          2. miesto

  Rastislav Meňuš              7.-8. miesto

  Lukáš Zlatňanský             úspešný riešiteľ

  Lukáš Török                       úspešný riešiteľ

  Lenka Koláriková             úspešná riešiteľka

   

  6. ročník              29 súťažiacich

  Viktória Siládiová             2. miesto

  Tadeáš Juhás                    3. miesto

   

  7. ročník              35 súťažiacich / iba 2 úspešní riešitelia

  Emma Halabuková          3. miesto

  8. ročník              30 súťažiacich

  Matúš Nespešný             3. miesto

 • Poznáme víťazov Vedomostných ostrovov

  Dňa 23. júna 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Vedomostné ostrovy -  v rámci projektu Nadácie Volkswagen. Súťaže sa zúčastnilo 13 744 žiakov, náš žiak Tadeáš Juhás zo 6. A triedy obsadil 3. miesto v kategórii Ekológia, žiaci 2. stupňa ZŠ. Vyhodnotenie sa uskutočnilo vo vedecko-vzdelávacom centre Aurelium v Bratislave.  Pre  ocenených  boli  pripravené pekné ceny a hodnotný program, ktorého súčasťou  bola aj  návšteva ZOO. Ocenení  sa mohli pozrieť na lemurov, ktorí boli maskotmi projektu Vedomostné ostrovy.

 • Malá finančná akadémia

  .

   

  Žiaci III.A a IV.B sa zapojili do projektu „Malá finančná akadémia“.Projekt spájal aktivity v škole a doma s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné.To, čo sa žiaci naučili prostredníctvom zážitkového učenia, si preverili v interaktívnych cvičeniach, pričom sme dbali aj na rozvoj ďalších zručností, napríklad na čítanie s porozumením.

  V kreatívnej hre Naše mesto žiaci stavali mesto svojich snov. Táto hra smerovala žiakov k tímovej spolupráci, podporovala ich kreativitu aj finančnú gramotnosť v praxi, využívali sme inovatívne metódy ako rovesnícke vzdelávanie, rolové hry, pojmová mapa, problémové vyučovanie, obrátené vyučovanie, dramatizácia, projektové vyučovanie a iné. Gamifikáciou - novým hitom v učení finančnej gramotnosti si žiaci počas trvania projektu vymenili známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenovali a vyfarbili, si kupovali makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvorili svoju mestskú časť presne podľa vlastných predstáv a dotvárali makety napríklad prírodnými materiálmi a papierovými objektmi a podobne. Na záver postavili centrum mesta, ktoré vzniklo dohodou všetkých žiakov. Počas hry mal každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť mala svojho bankára, novinára a architekta. Okrem tímovej práce si takto žiaci rozvíjali aj svoju kreativitu a fantáziu. Výsledky svojej práce odprezentovali žiaci aj svojim spolužiakom a iným záujemcom.                                                                                       

  Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity boli vždy smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde.

 • SuperTrieda

  SuperTrieda je  projekt zážitkového učenia, ktorého cieľom je stmeliť školský kolektív a zároveň rozvíjať tvorivé schopnosti detí, učiť ich cítiť, myslieť, tešiť sa zo života. I tento rok sme sa zapojili do tohto úspešného európskeho projektu. Kolektív žiakov VIII. A triedy sa  pod vedením svojich pedagógov  Mgr. Jurču a Mgr. Tóthovej poctivo pripravoval a výsledkom ich práce bolo hudobno-divadelné predstavenie s názvom „Zastavte svet, chcem vystúpiť!“V predstavení plnom tanca, hudby, dokonca i brazílskych rytmov, žiaci poukazujú na aktuálnu tému dnešnej doby, a to potrebu chrániť si svoje životné prostredie, prírodu a živý svet vôkol nás. Veselo i vážne reagujú na rôzne environmentálne problémy, akými sú znečisťovanie morí, ropné škvrny, vyrubovanie dažďových pralesov či zamorenie ovzdušia výfukovými plynmi. Výsledok svojho snaženia ôsmaci predstavili 11. júna v krajskom kole, v ktorom obsadili víťazné 1. miesto a postup do celoslovenského finále! To sa konalo 19. júna v priestoroch Domu kultúry vo Vajnoroch, kde za svoj autorský hudobno-dramatický projekt získali špeciálnu cenu ZA POSOLSTVO A VÝBORNÉ SPRACOVANIE VÁŽNEJ SPOLOČENSKEJ TÉMY.Žiakom i pedagógom k výrazného úspechu  blahoželáme a ďakujeme za odvedenú prácu. Sme nesmierne hrdí, že naši žiaci už v takom mladom veku prejavujú záujem o environmentálne témy a nie je im ľahostajná ochrana životného prostredia. Všetci by sme si mali položiť otázku, čo môžeme urobiť pre životné prostredie my... Tak, ako nám ju položili žiaci v závere svojho predstavenia.

 • Beseda so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou

  Dňa 20. júna sa žiačky 7.A a 7.B triedy zúčastnili besedy so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou. Beseda sa konala v Tekovskej knižnici v Leviciach. Musím povedať, že to bola moja prvá beseda so spisovateľkou vôbec, takže som sa veľmi tešila, ale bola som aj veľmi nervózna. Veď kto by nebol nervózny, keď sa má stretnúť s takouto známou spisovateľkou? Jej knižka Mami, kúp mi psa! má doteraz čestné miesto v mojej knižnici. Našťastie, moje obavy hneď  v úvode zahasila pani spisovateľka Štelbaská veľkým úsmevom, ktorým nás všetkých privítala. Celú besedu otvorila pani knihovníčka, ktorá nám pani spisovateľku predstavila a potom sme dostali priestor my, deti. Pani spisovateľky sme sa mohli spýtať rôzne otázky, zaujímala nás hlavne jej profesia, ale aj osobný život. Veľmi ma prekvapili jej vtipné a duchaplné odpovede na naše zvedavé otázky. Okrem toho, že nám porozprávala o svojich knižkách, dozvedeli sme sa, aké boli jej začiatky, či sa dá písaním zarobiť na slušný život, dokonca nám prezradila aj to, akú hudbu počúva. Deti vážne zaujímalo všeličo. Na záver besedy nechýbala ani menšia autogramiáda.

  Beseda s pani spisovateľkou Štelbskou bola naozaj úžasná a jej slová boli určite prínosom pre každého z nás. Ktovie, možno sa niekto rozhodne, že bude kráčať v jej šľapajach a stane sa ďalším výborným spisovateľom!

  Aneli Rusov, žiačka 7. B triedy

 • Dobročinná charitatívna zbierka


  Počas mesiacoch marec až máj prebiehala v našej základnej škole dobročinná charitatívna zbierka školských potrieb, šatstva, hračiek a obuvi pre deti zo sociálne slabších rodín. Do tejto zbierky sa zapojili rodičia a žiaci z celej školy. Vyzbierané veci sme odovzdali pani riaditeľke občianskeho združenia Miesto v dome. Ďakujeme rodičom, že aj vďaka ich pomoci vedieme deti k pocitu spolupatričnosti a ochote pomáhať.

        

         Mgr. Jana Juhásová

 • Výlet k MDD- ZOO Bratislava

  Medzinárodný deň detí oslávili žiaci prvého a druhého ročníka v Bratislave, kde strávili príjemné predpoludnie v zoologickej záhrade. Našich najmladších žiakov zaujal pavilón opíc, rôzne druhy prevažne exotických zvierat či výstava pravekých dinosaurov spojená s filmom v 3D kine. Žiaci sa zoznámili so spôsobom života rozličných druhov zvierat a prežili zaujímavý deň.

  Mgr. M. Maruškinová

 • Beseda s pánom Jaroslavom Burjanivom – Cestujeme a spoznávame našu Zem

  18. mája 2018 sa žiaci V. B triedy zúčastnili besedy s cestovateľom pánom Jaroslavom Burjanivom.

  Beseda sa uskutočnila v priestoroch  hudobného štúdia v Juniore. 

  Naše cestovanie sme začali v Číne, najľudnatejšom štáte sveta.  Beseda bola obohatená obrázkami prírody a pútavým rozprávaním  o živote  obyvateľov  v štátoch Ázie.

  Žiaci spoznali nové krajiny, ľudí, ich tradície, všímali si krásy prírody, či úchvatné výtvory človeka. Zistili, že cestovanie môže byť  veľkým  dobrodružstvom.

  Žiakov najviac zaujali obrázky a rozprávanie o :

  • terakotovej armáde a  moderných budovách v Číne
  • bavlnenom hrade  v Turecku.
 • X. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov - Kráľove Šahy


  Dňa 11. mája 2018 sa v Základnej škole Janka Kráľa v Šahách uskutočnil už X. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov - Kráľove Šahy. Vo veľkej konkurencii recitátorov z rôznych miest Slovenska získala naša žiačka ChiaraHolečková (VIII.C) krásne 2. miesto. Blahoželáme!

   

 • Deň detí u deviatakov


  Kam chodia deviate ročníky na deň detí? Tradične do Starého Tekova. Starý Tekov – Bažantnica – ponúkajú krásny priestor na hry, posedenie i oddychovanie. A deviataci sa opäť raz rozhodli využiť toto prostredie.

  Doobedie prinieslo kopu slnečných lúčov, ktoré spríjemnili Medzinárodný deň detí. Spoločne strávené chvíle vyčarili úsmev na tvári, porcia guláša zasýtila všetkých hladných.

  Deviataci si tento deň – Deň detí – užili.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria