Navigácia

 • Návšteva psieho útulku Šťastný domov

  Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. A tu potrebujú aj naši štvornohí kamaráti, a najmä tí, čo sa nedobrovoľné ocitli v útulku. Žiaci VIII.C triedy sa aj tento rok podujali na zbierke, určenej pre nákup granúl pre psíkov. Vhod prišli aj staré deky, ktoré sme spolu s granulami odniesli do útulku. Za to sa nám pekne poďakovali pracovnici útulku  a hlavne ich zverenci, ktorí sa nevedeli natešiť našej návšteve.

  Žiaci VIII.C triedy

 • Charitatívna zbierka

  Počas vianočných trhov sa v našej škole uskutočnila charitatívna zbierka pre Martinka z Hronských Kľačian. Výťažok z predaja horúcej čokolády sme odovzdali Martinkovým rodičom. Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme a prajeme pokojné sviatky.

   

  Mgr. Jana Juhásová a kolektív VI. C triedy

 • Daruj radosť

  V uplynulých dňoch sa žiaci našej školy zapojili do charitatívnej zbierky Daruj radosť. 

  Prispeli trvanlivými potravinami pre núdznych a biednych ľudí.  Vyslovujeme srdečné poďakovanie, že aj v týchto dňoch nezostávajú naše deti ľahostajné voči   ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

  V uplynulých dňoch sa žiaci našej školy zapojili do charitatívnej zbierky Daruj radosť. 

  Prispeli trvanlivými potravinami pre núdznych a biednych ľudí.  Vyslovujeme srdečné poďakovanie, že aj v týchto dňoch nezostávajú naše deti ľahostajné voči   ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

 • Mikuláš

  Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary... A veruže čaroval a našiel si čas, aby navštívil aj veľkých žiakov našej školy. A neprišiel sám, ale ako tradične, spoločnosť mu robili anjeli aj čerti. Dobré deti obdaroval sladkosťami, ovocím a inými drobnosťami. Menej poslušné deti si užili výslužky od čertov.

  Mikuláš sa cítil veľmi dobre na našej škole a sľúbil, že príde aj na budúci rok. Už teraz sa tešíme.

  Členovia Žiackej školskej rady

 • EKOALARM

  Posledný novembrový týždeň  navštívili našu školu lektorky z organizácie  Priatelia Zeme - v rámci projektu EkoAlarm . Uskutočnili  31 interaktívnych prednášok na prvom aj druhom stupni. So  žiakmi spoločne prebrali tému odpadov, predchádzania ich vzniku a ich správneho triedenia.

  Podobné aktivity  sa na našej škole uskutočňujú pravidelne – na jeseň a na jar prebieha rovesnícke učenie, kde starší žiaci formou prezentácií a praktických cvičení pripomínajú mladším, ako správne triediť odpad a dávajú rady ako ho radšej netvoriť.

 • Farmárske trhy

  Dňa 27.11. 2018 sa uskutočnil 0. ročník Farmárskych trhov na našej školy. Cieľom podujatia bolo propagovať mimoškolské záujmy žiakov a rodičov. Malí farmári nielen predávali svoje produkty, ako čerstvé a sušené ovocie, med, lekvár, kompóty, orechy, pečené čaje, medovníky a iné čerstvé pečivo, ale aj zaujímavo rozprávali o svojej záľube.

              O 0. ročník bol veľký záujem a preto sa na Vás o rok opäť tešíme.

  Členovia Žiackej školskej rady

 • Exkurzia v sklárňach v Katarínskej Hute a návšteva zámku Vígľaš

  V polovici novembra 2018  sme sa zúčastnili exkurzie v sklárňach v Katarínskej Hute.

  Oboznámili sme sa s  históriou podniku a výrobným procesom.

  Sprievodcovia nás ochotne sprevádzali po továrni. Priblížili nám minulosť a súčasnosť  výroby skla.  Ako prvú sme videli sériovú výrobu pohárov.  Zaujala nás náročná práca sklárov, ktorí za deň vyfúkajú niekoľko desiatok  druhov pohárov. Exkurzia bola pre nás veľkým prínosom, pretože väčšina z nás ešte nikdy nevidela prácu sklára.

  Chceme sa poďakovať našim sprievodcom, vedeniu  sklární v Katarínskej Hute, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie. Ďakujeme  aj za prekvapenie v podobe pohárov vyrobených v závode, ktoré sme dostali zdarma a mohli sme si ich doniesť domov .

  Exkurziu sme zavŕšili návštevou neďalekého zámku vo Vígľaši. Tento deň sme si užili a získali nové vedomosti, ktoré zúročíme na hodinách chémie, geografie a technickej výchovy.

   

                                                                                                                           Žiaci VII.B a VII.C triedy

 • EKOALARM

  Posledný novembrový týždeň  navštívili našu školu lektorky z organizácie  Priatelia Zeme - v rámci projektu EkoAlarm . Uskutočnili  31 interaktívnych prednášok na prvom aj druhom stupni. So  žiakmi spoločne prebrali tému odpadov, predchádzania ich vzniku a ich správneho triedenia.

  Podobné aktivity  sa na našej škole uskutočňujú pravidelne – na jeseň a na jar prebieha rovesnícke učenie, kde starší žiaci formou prezentácií a praktických cvičení pripomínajú mladším, ako správne triediť odpad a dávajú rady ako ho radšej netvoriť.

 • Projekt „Zdravie na tanieri 2018“

  Etwinningový  projekt  „Zdravie na tanieri 2017“ s názvom Spotrebiteľský prieskum marketingu potravín určených pre deti v médiách /TV/ a v obchodnej  sieti Jednota COOP  očami žiakov pokračuje.   V školskom roku 2018/2019  v druhej etape projektu s názvom „ Zdravie na tanieri 2018“ sme rozšírili aktivity o prieskum   podielu ovocia, zeleniny a potravín od domácich /slovenských/ pestovateľov a výrobcov. Medzi  bezpečnosťou a kvalitou potravín, ktoré konzumuje obyvateľstvo  a jeho zdravím a starostlivosťou o zdravie existuje priame prepojenie.

     Prevencia obezity správnym výberom kvalitných potravín z regiónov,  vhodnou skladbou jedálneho lístka v školskej jedálni ,  vytváraním zdravého prostredia  v škole,  dostupnosťou aktuálnych informácií pre žiakov aj pedagogických zamestnancov  a realizáciou v prierezových témach v rámci vzdelávacej oblasti zdravý životný štýl,  má nezastupiteľné miesto.

   Na Slovensku  máme  mnoho kvalitných  výrobkov . Nájsť ich bežne na pultoch však býva neľahká úloha.

    V projekte  „Zdravie na tanieri 2018“  žiaci  ročníkov  1.- 4.  navštívili  predajne potravín Jednota COOP Levice.  Domáci reťazec umiestňuje ovocie a zeleninu na pultoch pri vchode do predajne. Oslovila  ich najmä reklamná tabuľa umiestnená nad pultom s ovocím a zeleninou. Pozitívna iniciatíva presného opisu ponúkanej zeleniny prevažne od slovenských pestovateľov, popis  ponúkaného ovocia tiež aj od slovenských pestovateľov nás príjemne prekvapila.

   Problémom zostáva množstvo  tovaru,  ktorý  s prevenciou proti obezite   detí   nemá nič spoločné. Priamo pri pokladni sme našli  nasledovné produkty:  Chipicao croissant – s prvkami zbierania/nové série kartičiek/,  Kinder surprise – s prvkami zbierania /nové postavičky/,    Kinder čokoláda  s 53,3g cukru na 100g, Toffifee 48,5g cukru na 100g, Haribo cuk.- gumené  medvedíky  s 46g cukru na 100g. ,    priamo pri vchode  energetické nápoje,  sladené nápoje -  plechovka  Coca - cola, pri mliečnych výrobkoch  jogurt KOSTÍCI s magnetkou- 12g cukru na100g. 

   Žiaci vyšších ročníkov (v počte 6 dievčat + 2 chlapci) v spolupráci s rodičmi mali za úlohu sledovať televízne programy pre deti. Počas sledovania zaznamenávali frekvenciu vysielania reklám na potraviny pre deti a zaznamenali aj druhy propagovaných potravín.

  Zistili , že v reklamách  sú umiestňované animované postavičky,   známy herci  s komentárom podporujúci predaj, celé rodiny pri konzumácii aj nevhodných potravín určených pre deti.  Televízne vysielanie je dominantné médium,  zaraďovanie reklám na sladkosti spojené s nepriamou propagáciou hracích automatov  hraničí s porušením zákona.

  Naším cieľom je upozorniť na to, že keď už sú zaraďované potraviny do reklám, tak by mali byť vhodné pre zdravú výživu detí.  Nechceme reklamy na výrobky, ktoré kazia  deťom zuby, môžu spôsobiť nadváhu až obezitu.

   Deti chcú  byť zdravé,  zdravo sa stravovať a tiež športovať.

  Vďaka realizovanému projektu a poskytnutej  dotácie  naši žiaci majú  modernejšie a zdravšie  prostredie  školskej jedálne.

   

  Dotáciu  na realizáciu projektu poskytlo  Ministerstvo  školstva,  vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky  vo výške                                                                     7 000,00€

  -nákup  klimatizačných jednotiek      2ks                    7 000,00€

  Spoluúčasť poskytol zriaďovateľ  Mesto Levice         700,00€

  -čiastočná výmena stoličiek v ŠJ.

   

   

   

                                                                                                                                       ved.  Školskej jedálne

 • Beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou

  Dňa 21. novembra 2018 sa žiaci VIII.A zúčastnili besedy so spisovateľkou Lenou Riečanskou, ktorú organizovala Tekovská knižnica v Leviciach. Pani spisovateľka, autorka kníh pre mládež a dospelých, svojím pútavým rozprávaním o tvorbe a písaní kníh zaujala každého účastníka besedy. V závere pani spisovateľka odpovedala na zvedavé otázky žiakov, či už ohľadom tvorby alebo súkromného života. Aj takouto formou sa snažíme motivovať mladých ľudí k čítaniu kníh kvalitných slovenských autorov.

 • Krajské kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha.“

  Opäť po roku, 22. novembra 2018, sa v Topoľčanoch uskutočnil 22. ročník krajského kola súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy„...a Slovo bolo u Boha.“, na ktorom mala naša Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach silné zastúpenie. V štyroch kategóriách súťažili za našu školu hneď dvaja žiaci v umeleckom prednese poézie alebo prózy. V neľahkej konkurencii sa nám podarilo obsadiť hneď dve miesta. V III. kategórii v prednese poézie sa na 2. mieste umiestnila Lenka Koláriková zo VI.C a v IV. kategórii v umeleckom prednese poézie obsadila 2. miesto Chiara Holečková, žiačka IX.C triedy.

  Všetkým ostatným žiakom, Nelly Agárdy, II.C, Martinovi Palaťkovi, II.B, Kataríne Ballovej, III.A, Eme Fašánekovej, IV.C, Rebeke Tariškovej, V.A, Natálii Balloghovej, VIII.B ďakujeme za účasť v krajskom kole a tešíme sa, že napriek množstvu povinností majú žiaci chuť zapájať sa do súťaží a reprezentovať tak našu základnú školu.

  Víťazkám ešte raz srdečne blahoželáme a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

   

                                                                                                            PhDr. Katarína Ballová

 • Halloween party na Základnej škole Pri Podlužianke 6 v Leviciach

  Dňa 25. októbra sa naša škola už tradične zahalila do rúška halloweenskej noci. Všetci nebojácni žiaci 3. ročníka sa už nevedeli dočkať tohto špeciálneho večierka, ktorým deťom každoročne približujeme tradície prevažne anglicky hovoriacich krajín  a zámoria. Všetko vypuklo  o 17. hodine, keď deň vystriedala noc a našu školu rozsvietili plamienky z vyrezávaných tekvíc, ktoré si žiaci priniesli so sebou na párty. Po čarovnom tanci žiakov 3.A triedy, pod vedením Mgr. V. Križanovej na známu skladbu Michaela Jacksona: The Experience Thriller, si žiaci pozreli prezentáciu o sviatku Halloween, ktorá im priblížila  podstatu tohto sviatku. Mgr. M. Vincová si pripravila na záver prezentácie aj vedomostný kvíz, v ktorom preskúšala pamäť našich tretiakov. Najväčšia zábava a adrenalín však žiakov čakali v podobe tajomných komnát na prvom poschodí alebo  počas halloweenských súťaží. Pani vychovávateľky, zamaskované za čarodejnice, prečarovali triedy na prvom poschodí na komnaty, v ktorých nechýbali sviečky, čierne mačky, upíry, kostry, duchovia, kúzla a čary, jednoducho to, čo k tomuto sviatku patrí. Kým jedna skupina žiakov plnila náročné úlohy v komnatách, ostatní sa pasovali v halloweenských súťažiach, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Po  krátkom oddychu  a chutnom občerstvení sa posilnení žiaci dosýta  zabavili a vytancovali na diskotéke, ktorej súčasťou bolo vyhlásenie najlepších  pátracích skupín, najkrajších halloweenských masiek či vyrezávaných tekvíc. Plní zážitkov sa žiaci odobrali so svojimi rodičmi v ústrety  jesenným prázdninám, ktoré sa spájali so Sviatkom  všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. Počas týchto dní sme sa všetci mali pokúsiť spomaliť a zosnulým vyslať do večnosti lásku, v kruhu rodiny zaspomínať na všetko krásne, čo sme  prežili spolu s tými, ktorí nás predišli do večnosti.

  Mgr. Nagyová Petra

 • Beseda s Andreou Gregušovou

  V posledný deň školského vyučovania pred jesennými prázdninami sa žiaci VII.A a VII.B zúčastnili besedy so spisovateľkou Andreou Gregušovou, ktorú organizovala Tekovská knižnica v Leviciach. Pani spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež, svojím pútavým rozprávaním o tvorbe a písaní kníh zaujala každého účastníka besedy. V závere pani spisovateľka odpovedala na zvedavé otázky žiakov, či už ohľadom tvorby alebo súkromného života a každému darovala vlastnoručne podpísanú záložku do knihy s prehľadom jej tvorby.

 • Návšteva Ruského centra v Bratislave

  Dňa 18.10.2018 sa žiaci IX. ročníka zúčastnili návštevy v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej kultúry v Bratislave. Cieľom stretnutia bola účasť na otvorenej hodine, venovanej  súčasnému ruskému  umeniu  a spojenej  so slávnostným otvorením Medzinárodnej  umeleckej  výstavy Koleso priateľstva. Výstava obsahovala 160 diel umelcov z Ruska, Azerbajdžanu, Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kyrgyzstanu, Srbska, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Ukrajiny a ďalších krajín. Okrem našich žiakov sa programu zúčastnili aj študenti 1. a 2. ročníka GSV Levice. Slávnostnú recepciu otvárali pracovníci Ruského centra  v Bratislave za prítomnosti pani Anny Novgorodovej, pracovníčky Oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce Veľvyslanectva RF.

  https://russkiymir.ru/news/247795/

  http://www.slavfond.eu/503-mezhdunarodnaya-hudozhestvennaya-vystavka-koleso-druzhby-otkrylas-v-bratislave.html

 • Deň gramotnosti

  Deň gramotnosti sme si pripomenuli aj na hodinách matematiky v 7. ročníku. Žiaci prostredníctvom témy Krátky život plastovej lyžičky  riešili problematiku jednorazových plastových odpadov. Pracovali v skupinách a ich úlohou bolo zistiť informácie z tlače, internetových stránok a následne ich použiť pri riešení matematických úloh. V závere hodiny sa zamýšľali nad možnosťami znižovania jednorazového odpadu

 • Imatrikulácia prvákov

  Dňa 03.10.2018 sa v telocvični konala slávnostná imatrikulácia prvákov. Šikovnosť, múdrosť a telesnú zdatnosť našich žiakov si veľmi vtipným spôsobom prišiel overiť aj "pán Inšpektor" so "silákom Emilom". Za účasti rodičov boli deti pasované pani riaditeľkou za žiakov našej školy. Miesto  konania bolo verejne prístupné.

 • Môj knižný hrdina na javisku

  Dňa 27. 9. 2018 sa žiaci VIII.A a VIII.B zúčastnili zaujímavého podujatia v Tekovskej knižnici v Leviciach. Išlo o workshop s lektorkou a pedagogičkou bábkarskej tvorby Doc. Mgr. Art Barborou KrajčZamiškovou s názvom „Môj knižný hrdina na javisku“.Celý workshop sa niesol v duchu tvorivej atmosféry a dobrej nálady. Pani lektorka si pre žiakov pripravila zaujímavé úlohy, v ktorých žiaci popustili uzdu svojej fantázie a preukázali svoju kreativitu. V druhej časti workshopu si žiaci prezreli veľké množstvo krásnych bábok a sami si mohli vyskúšať úlohu bábkohercov. V skupinách predviedli krátke scénky, no do deja svojich príbehov museli zakomponovať aj svojho obľúbeného knižného hrdinu. Výsledné scénky boli naozaj zaujímavé, deti odhodili trému a príjemne prekvapili nielen pani lektorku, ale aj samých seba, koľko tvorivosti sa v nich skrýva.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Po letných dňoch sladkého ničnerobenia sa 3. septembra 2018 opäť otvorili brány našej základnej školy. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa slávnostný ceremoniál uskutočnil v priestoroch školskej telocvične. Slávnostným príhovorom, v ktorom odzneli povzbudzujúce slová riaditeľky školy Mgr. Márie Čukovej a krátkym kultúrnym programom, sa začal nový školský rok 2018/2019.
  Všetkým žiakom, rodičom aj pedagógom prajeme školský rok plný úspechov a radosti!

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018


  Dňa 29. júna 2018 sa v átriu školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018. Riaditeľka školy Mgr. M. Čuková predniesla príhovor, v ktorom zhodnotila priebeh školského roka, poďakovala žiakom a pedagógom za vykonanú prácu a dosiahnuté úspechy. Najúspešnejší žiaci boli odmenení vecnými cenami. Za najlepšieho žiaka školy bol vyhlásený Gabriel Galló (IX. A) a najlepšími  športovcami roka sa stali Ján Miček (IX. A) a David Hofer (IX. C).  Za najlepšiu triedu roka bola vyhlásená  VIII. A trieda.   Súčasťou slávnostného ukončenia školského roka bol aj bohatý kultúrny program.

 • Stredoveké dni na Levickom hrade


  Pri príležitosti 700. rokov od prvej zmienky o hrade v Leviciach zorganizovalo Tekovské múzeum podujatie na priblíženie života ľudí v stredoveku. Žiaci primárneho vzdelávania si mohli vyskúšať formou zážitkové ho učenia aktivity a prednášku poskytnuté v areáli hradu.

  Mgr. M. Maruškinová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria