Navigácia

 • Krajské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen

  Dňa 3. mája 2018 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. V spomínanej súťaži mala už po druhýkrát naša Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach silné zastúpenie.

  V dvoch kategóriách súťažili štyria naši žiaci – Lenka Koláriková, V.C, Nina Longauerová, VI.A, Kristína Kršiaková, VIII.A, Samuel Pacala, VIII.C. Súťažiaci si s ostatnými účastníkmi súťaže zmerali svoje sily nielen v tvorivosti, ale najmä v rečníckom majstrovstve. V neľahkej konkurencii sa im podarilo získať hneď dva diplomy.

  V I. kategórii získala čestné uznanie za svoj mimoriadny rečnícky výkon Nina Longauerová, VI.A.

  V rovnakej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Lenka Koláriková, V.C.

  Lenka Koláriková bude našu školu reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 5. a 6. júna 2018 vo Zvolene. Víťazke i ostatným oceneným srdečne blahoželáme a  prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

   

  PhDr. Katarína Ballová

 • Diktátová olympiáda – mestské kolo

  Dňa 19. apríla 2018 sa v Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach uskutočnil III. ročník mestského kola Diktátovej olympiády, na ktorom mala aj naša Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach silné zastúpenie.

  V dvoch kategóriách súťažili štyria naši žiaci – Zara Rosa Abelovská, VI.A, Danica Ondíková, VII.A, Matúš Nespešný, VIII.A a Tomáš Mäsiar, IX.A, aby si s ostatnými účastníkmi zmerali svoje sily vo všetkých pravopisných javoch. V neľahkej konkurencii sa nám podarilo obsadiť hneď dve miesta.

  V I. kategórii sa na 2. mieste umiestnila Zara Rosa Abelovská, VI.A a v II. kategórii v Diktátovej olympiáde obsadil 3. miesto Tomáš Mäsiar, IX.A.

  Danica Ondíková, VII.A a Matúš Nespešný, VIII.A boli vo svojej kategórii úspešní riešitelia.

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

   

                                                                                                       PhDr. Katarína Ballová

 • Začínajúca prozaička?

  Kľúče od zlatého mesta. Celoslovenská súťaž, ktorá aj v tomto školskom roku oslovila nejedno dieťa na Slovensku. Žiaci súťažili vo výtvarnej a literárnej časti vo viacerých kategóriách.  V oboch zložkách súťaže mala aj Základná škola, Pri Podlužianke 6 v Leviciach svoje zastúpenie. Konkurencia bola naozaj veľmi veľká. V literárnej časti svoje myšlienky na tému „Štyri ročné obdobia“ zhmotnila a vdýchla im dušu aj naša žiačka, Katarína Ballová, II.A a jej snaha nebola márna.

       Dňa 19. apríla 2018 si v obradnej sieni Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach z rúk hlavného organizátora súťaže, ktorým je Základná škola, Pribinova 1 v Zlatých Moravciach, prevzala čestné uznanie v I. kategórii za svoju prozaickú prácu Boj Jari a Zimy.

       Katke srdečne blahoželáme k oceneniu, želáme bohatú studnicu inšpirácií v jej ďalšej tvorbe a rovnako prajeme veľa úspechov v ostatných súťažiach, v ktorých bude reprezentovať našu základnú školu.

   

   

                                                                                                            PhDr. Katarína Ballová

 • Výsledky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2018

  Výsledky školského kola

  12.04.2018

  Slávik Slovenska 2018

  Súťažilo 17 žiakov.

  Porota:

  Mgr. Z.Sahliger,

  Mgr. M.Maruškinová,

  Mgr. A.Krekovičová

   

  1. kategória-  miesto- Ela Stožeková-  I.A

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

                     2. miesto- Dáša Stožeková-  I.A

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

                     3. miesto- Gréta Bajteková-  III.C

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

   

   

  1. kategória-  1. miesto- Anna Macošková - IV.C

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

                     2. miesto- Rebeka Tarišková- IV.C

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

                     3. miesto- Filip Géci- IV.B

                        (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

  1. kategória- 1. miesto- Chiara Holečková

                                         (pripravovala- Mgr.Z.Sahliger)

   

  Do OK postupuje: ELA STOŽEKOVÁ

                                   ANNA MACOŠKOVÁ

                                   CHIARA HOLČEKOVÁ

   

  Víťazné piesne-

  Ela Stožeková- Keď som v našej záhrade

                             Spi, dieťato. spiže

  Anna Macošková- Nebola som doma

                                   Keď som v našej záhrade

  Chiara Holečková- Svieti mesiac o polnoci

                                   Tota Heľpa

   

  Mgr.Z.Sahliger, Mgr.M.Maruškinová

 • Svetový deň vody 2018

  Témou Svetového dňa vody 2018 bola  „Príroda pre vodu“, ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia.   Túto tému  riešili aj naši žiaci 22. marca formou rôznych aktivít – zbavovali „znečistený oceán“ od odpadkov a olejovej škvrny, riešili úlohy ukryté v osemsmerovkách a hádankách, pozorovali čistú a znečistenú vodu pomocou mikroskopu, žiaci siedmeho ročníka si formou dotazníka o používaní vody merali svoju „vodnú stopu“ - a samozrejme – nechýbala ani tradičná ochutnávka minerálnych vôd.  Mladších žiakov sprevádzali jednotlivými úlohami žiaci 9. C triedy.

 • 48. ročník ORJ (Celoštátne kolo)

  V dňoch 9. a 10. apríla sa v Košiciach konalo Celoštátne kolo 48. ročníka olympiády v ruskom jazyku, ktorého sa zúčastnili 2 žiačky z našej školy. V kategórii A1 našu školu reprezentovala Daniela Grmanová (IX.A), ktora sa umiestnila na peknom 5. mieste, a v kategórii A3 súťažila Sabina Sadrieva (VIII.B), ktorá získala striebro  a obsadila 2. priečku.

  Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy!

  Mgr. V. Mosijenko

 • Noc s Andersenom

  Dňa 23. marca 2018 sa konal už 15. ročník Noci s Andersenom, počas ktorého zažili deti IV.D triedy nezabudnuteľný rozprávkový večer, ktorý sa niesol v duchu rozprávok O psíčkovi a mačičke, o psíkovi menom Konor a mnohých ďalších. Deti sa na podujatie veľmi tešili a užili si ho.

      Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí o Hansovi Christianovi Andersenovi a ako pamiatku na tento krásny večer nechali na plagáte podpis a odtlačok svojho prsta.

      Zabávali pri čítaní knihy o Konorovi a napodobňovaní zvukov psíka a mačičky a keď im to už išlo naozaj veľmi dobre, čakalo na ne prekvapenie. Tety knihovníčky pripravili pre deti program v podobe dvoch psíkov z kynologického klubu. Deti si mohli pozrieť výcvik belgického ovčiaka a zoznámiť sa s prácou klubu. Po malom občerstvení sa cestou strašidelných príbehov presunuli na hrad, kde ich privítal Ahmed. Na hrade sa deti dozvedeli veľa zaujímavosti o Levickom hrade. Po návrate do knižnice hľadali deti poklad podľa indícií. Podarilo sa im vylúštiť všetky úlohy a poklad našli.

       Víziu odpútať deti aspoň na jednu noc v roku od počítača a televízie a ukázať, že čítanie je veľké dobrodružstvo, knihovníčky naplnili, za čo im v mene rodičov a učiteľov ďakujeme.     

  PaedDr. Veronika Malá

 • Z rozprávky do rozprávky

  Najmladší žiaci našej školy, prváci a druháci, sa dňa 28. marca ocitli na pár hodín v rozprávkovej ríši. Do školských lavíc si posadali princezné, rytieri, škriatkovia a iné rozprávkové postavičky, aby netradičným spôsobom ukončili marec- mesiac knihy.Formou integrovaného tematického vyučovania si žiaci pripomenuli jednotlivé ľudové rozprávky, s ktorými sa oboznamovali v priebehu predchádzajúceho mesiaca. V popredí boli hlavne rozprávky známeho zberateľa Pavla Dobšinského. Žiakov čakali zamaskované pani učiteľky v tematicky ladených triedach z rozprávok: Červená čiapočka, Medovníková chalúpka či Popoluška. Úlohy boli zamerané na počúvanie s porozumením, pozornosť, praktickú zručnosť a nadväzovali na osvojené vedomosti z matematiky, slovenského jazyka či prvouky. Žiaci sa veľmi dobre zabavili a domov si odniesli nové zážitky.  Mgr. M.Maruškinová

 • Deň vody

  Dňa 22. marca si rôznymi aktivitami  pripomenuli žiaci primárneho vzdelávania Deň vody. Prváci, druháci, tretiaci či štvrtáci sa mohli zapojiť do súťaže o najzaujímavejšie výtvarné či literárne práce s tematikou VODA. Víťazné práce boli vystavené a víťazi dostali vecné odmeny počas ochutnávky minerálnej vody. Žiačky 9. ročníka postupne každú triedu oboznámili so zložením vody, jej významom pre ľudský organizmus a žiaci sa dozvedeli aj o minerálnych prameňoch na Slovensku. Prezentácie a rozhovor o vode pokračoval aj v triedach. 

   

  Mgr.M.Maruškinová

 • Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 5. apríla 2018 sa v Centre kultúry Junior v Leviciach uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach v ňom mala opäť po roku silné zastúpenie.

  I. kategórii v poézii nás reprezentovala Nela Blažeková, IV.B, v próze Zora Zomborská, III.A.

  II. kategórii v poézii Lenka Koláriková, V.C, Richard Klein, V.A. Prózu zastupoval v II. kategórii Timon Foltán, V.A.

  V III. kategórii v poézii to boli žiačky ôsmeho ročníka – Chiara Holečková, VIII.C, Luisa Vydrová, VIII.A. Ani próza nezostala v tejto kategórii nepovšimnutá, reprezentovali nás Kristína Kršiaková, VIII.A a Romana Cintulová, VIII.B.

  Súťažiaci sa nebáli vo veľmi silnej konkurencii ostatných recitujúcich ukázať svoj talent, ktorý porota následne ocenila.

  Takmer všetci z nich si odniesli diplom – 3. miesto: Richard Klein, V.A.

  Diplom za 2. miesto obdržali: Kristína Kršiaková, VIII.A, Chiara Holečková, VIII.C. Diplom za 2. miesto s postupom do okresného kola obdržali: Lenka Koláriková, V.C, Romana Cintulová, VIII.B.

  Cenné víťazstvo a tiež ďalšiu reprezentáciu našej školy porota udelila v jednotlivých kategóriách Nele Blažekovej, IV.B, Zore Zomborskej, III.A, Luise Vydrovej, VIII.A.

  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a ôsmim postupujúcim víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom boji!

  PhDr. Katarína Ballová

 • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín


  Dňa 26.03.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

  Výsledky sú nasledovné:

  1. Kategória -  PRÓZA:  1. Z. Zomborská, 2. F. Géci,  3. G. Bajteková, A. Macošková

                             - POÉZIA:  1. N. Blažeková, 2. B. Máčajová 3. S. Fekečová, S. Zábudlá

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo recitačnej súťaže

       Dňa 26. marca 2018 sa v našej základnej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslav Kubín.

  Vo všetkých troch kategóriách mali poroty veľké množstvo zapojených žiakov a veľmi ťažkú úlohu – vybrať tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v obvodnom kole rovnomennej súťaže. V neľahkej konkurencii sa napokon podarilo zvíťaziť a obsadiť jednotlivé víťazné miesta viacerým žiakom.

  V prvej kategórii nás v poézii bude reprezentovať Nela Blažeková, VI.B, v próze Zora Zomborská, III.A.

  V druhej kategórii zvíťazili v poézii dvaja žiaci – Richard Klein, V.A a Lenka Koláriková, V.C, v próze Timon Foltán, V.A.

  V III. kategórii si víťazstvo v poézii odniesli žiačky Luisa Vydrová, VIII.A a Chiara Holečková, VIII.C, v próze Kristína Kršiaková, VIII.A a automatický postup po minuloročnom víťazstve v okresnom kole patrí Romane Cintulovej, VIII.B.

  K tomuto úspechu žiakom a žiačkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 5. apríla 2018 v Centre kultúry Junior     v Leviciach. 

 • NÁVŠTEVA ANGLICKEJ KNIŽNICE V PRIME


  Dňa 14. 3. 2018 žiaci VII. B triedy navštívili súkromnú jazykovú školu Prima v Leviciach. Majiteľka jazykovej školy Mgr. Zuzana Labudová poskytla žiakom našej školy možnosť bezplatne si vypožičať anglické knihy z ponuky ich školskej knižnice. Žiakom našej školy umožnila zlepšiť si čitateľskú gramotnosť v anglickom jazyku nad rámec vyučovacích hodín anglického jazyka a anglického jazyka v prírodných vedách.

  Žiakom sa v anglickej knižnici veľmi páčilo a tešia sa na opätovnú návštevu pri výpožičke ďalších anglických kníh.

  Mgr. Tímea Nyúl

 • Objavujeme Levice v minulosti

  Tekovská knižnica v Leviciach vyhlásila súťaž  o vytvorenie  vlastnej učebnice pod názvom „Objavujeme Levice v minulosti“. Úlohou detí bolo porozprávať sa so svojou babkou, starým otcom o tom, ako sa žilo v minulosti. 

  Do projektu sa zapojilo sedemnásť  žiakov. Žiaci I.A sa umiestnili na 1. mieste.  Žiačka I.C. V. Priščáková   získala 2. miesto. Touto cestou chceme poďakovať všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí boli ochotní s nami spolupracovať. Uznanie a ocenenie sme dosiahli aj ich zásluhou. 

  Mgr. Soňa Belániová

 • Pyramída zdravej výživy

  Dňa 12. marca 2018 prijala pozvanie medzi žiakov VI.A triedy MUDr. Dana Čechová, aby im porozprávala o zásadách zdravého životného štýlu a o Pyramíde zdravej výživy. Žiaci sa pútavou formou od pani doktorky dozvedeli o jednoduchých podmienkach, ktoré sú ale veľmi užitočné pre ich zdravý životný štýl. Spoznali, aké chyby robia vo svojom stravovaní a prečo je dôležité dodržiavať zásady Pyramídy zdravej výživy už v ranom veku. Uvedomili si mnohé nedostatky, ktoré denne vo svojej výžive robia a sľúbili, že sa ich budú snažiť úplne odstrániť zo svojho života. J Veríme, že vo svojom odhodlaní vydržia a vyrastie z nich zdravá generácia.

                                                                                                                                                         

  PhDr. Katarína Ballová

 • Premietanie envirofilmov a prednáška v Energolande Mochovce

  „Na konci evolúcie nie je krása”. Na tento fakt sa snaží upozorniť  festival Ekotopfilm. Čaká nás budúcnosť, kde zvieratá nebudú krásne, ale adaptované všemožnými spôsobmi, aby prežili v zničenom životnom prostredí? Môže, ale nemusí to tak byť.

   Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, sa už roky snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom nie je ich vystrašiť, ale inšpirovať, aby na životné prostredie brali väčší ohľad.

  Aj naši žiaci 5. a 6. ročníka sa 23.2.2018 zúčastnili festivalu v priestoroch Energolandu Mochovce. Organizátori premietli niekoľko krátkych filmov od rôznych  autorov  zo zahraničia.

  Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o odpadoch a recyklácii, ako chrániť stromy, alebo šetriť energiu a životné prostredie, aké dôležité je mať čo dýchať. Po filmovej produkcii prebehla krátka diskusia o problematike čistoty životného prostredia a následne  aj krátka prednáška o obnoviteľných zdrojoch energie a ich využití v budúcnosti.

  Indiánske kmene, ktoré žili v úzkom spojení s prírodou  veľmi dobre chápali potrebu prírodu chrániť. Nie nadarmo sa u nich tradovalo, že túto zem nededíme od svojich predkov, ale požičiavame si ju od svojich detí.

 • Vedomostné ostrovy

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vedomostné ostrovy Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vedomostné ostrovySto základných škôl bolo vybratých do projektu

  Nadácie Volkswagen Slovakia. Aj naša škola patrí medzi ne.

  Cieľom jedinečného projektu je podporiť moderné a inovatívne vzdelávanie na základných školách  zamerané na praktické využívanie vedomostí.

  Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami s aplikáciami, z ktorých žiaci aj učitelia môžu čerpať zaujímavé poznatky a popritom sa aj zabaviť. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych úloh z oblastí technika, nemčina, fyzika, ekológia, dopravná výchova a kariérne poradenstvo.  I

  O Vedomostný ostrov je medzi žiakmi veľký záujem, úlohy riešia cez prestávky aj v rámci niektorých vyučovacích hodín.

  Sprievodcom Vedomostným ostrovom je lemur EMUR, rôzne aktivity, ktoré ostrov ponúka môžu žiaci riešiť aj doma na vlastnom počítači na stránke http://www.vedomostne-ostrovy.sk. O prebiehajúcich novinkách a aktivitách sa viac dozviete aj facebooku: Vedomostné ostrovy na facebooku.

 • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

  Dňa 15. 02. 2018 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiačky IX. A triedy Daniela Grmanová (kategória A1) a VIII. B triedy Sabina Sadrieva (kategória A3).  Obidve dievčatá sa umiestnili na 1. mieste a postúpili do celoštátneho kola olympiády v RUJ, ktoré sa uskutoční 09. 04.- 10. 04. 2018 v Košiciach.

  Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej základnej školy  a držíme palce!

 • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  Dňa 14. 02. 2018 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovala žiačka IX. B triedy Veronika MAKUKHA, ktorá v krajskom kole OAJ v najťažšej kategórii 1C obsadila 3. miesto.

  Veronike ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej základnej školy!

 • Fašiangová noc

  Štvrtá Fašiangová noc sa uskutočnila 8. februára 2018. Ako je na fašiangy tradíciou každý musel prísť v maske, žiaci aj vyučujúci. A tak cigánky, víly, Pipi Dlhá Pančucha, hokejisti, banditi, mažoretka, Hermiona, čertíci a mnoho ďalších spolu súťažili a zabávali. Na piatakov čakalo deväť komnát, ktoré sme pripravili my, žiaci zo 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C. Piataci a medzi nimi niekoľko šiestakov museli preukázať nielen svoju šikovnosť, odvahu, ale aj rýchlosť a múdrosť.  Na záver najlepšie tímy boli ocenené sladkou odmenou. Veríme, že na budúci rok sa stretneme opäť.

   

                                                 Za Žiacku školskú radu

                                                 Luisa Vydrová, žiačka 8.A triedy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria